1 cvičení Blackroll

„Prodloužení zad“ Postavte se mírně ohnuté ke zdi. Umístete Blackroll® na úrovni bederní páteře. Aby bylo možné vyvíjet tlak, jsou vaše chodidla vzdálená několik centimetrů od boku.

Rolovat nahoru a dolů přes Blackroll® ohnutím kolen a strečink lehce je. V obzvláště napjatých bodech v bederní páteři držte roli staticky přesně několik sekund. Proveďte 3 průchody s 20 sekundami fasciální trénink každý. Pokračujte dalším cvičením pomocí Blackroll®.