Cvičení 1

„Mobilizace kolen“ Ohyb kolenní kloub je cvičen vsedě. Koleno je zvednuto, zatímco pata táhne směrem k stehno. Zvednutím kolena nedochází k úhybným pohybům.

Oba společní partneři (stehno a nižší noha) jsou přesunuty do plného rozsahu pohybu. Je důležité se ujistit, že během cvičení jsou oba hýždě rovnoměrně zatěžovány. Proveďte 10 opakování se 2 průchody pro každé koleno. Pokračujte dalším cvičením