1. Plíce: funkce, anatomie, nemoci

Co jsou plíce?

Plíce jsou orgánem těla, ve kterém se kyslík vstřebává do krve ze vzduchu, který dýcháme, a oxid uhličitý se uvolňuje z krve do vzduchu. Skládá se ze dvou křídel nestejné velikosti, z nichž levé je o něco menší, aby umožnilo místo pro srdce.

Dvě plíce jsou spojeny dvěma hlavními průduškami s průdušnicí, kterou se vdechovaný vzduch po průchodu ústy, nosem a hrdlem dostává do plic.

Plíce jsou pokryty tenkou, hladkou a vlhkou vrstvou tkáně zvanou pleura. Vnitřek hrudního koše je také vystlán takovou tenkou vrstvou, zvanou pleura. Společně se pohrudnice a pohrudnice nazývají pohrudnice. Mezi nimi – v tzv. pleurálním prostoru – je tenký film tekutiny. Zajišťuje, že se plíce a hrudní koš při dýchání pohybují proti sobě, ale nemohou se od sebe zcela oddělit (jako dvě mokré tabule skla položené proti sobě – i ty se k sobě „přilepí“).

Jaká je funkce plic?

Vdechovaný vzduch vstupuje do dvou hlavních průdušek přes průdušnici, z nichž každá vede do jedné ze dvou plic. Tam se dále větví do průdušek a průdušinek. V průduškách se vzduch nejen dále rozvádí – zachycují se zde i cizí tělesa a patogeny: Ty ulpívají na tuhém hlenu produkovaném sliznicí průdušek.

Na konci mnoha bronchiolů je přibližně 300 milionů drobných, vzduchem naplněných váčků (alveol), v jejichž jemných stěnách běží nespočet jemných krevních cév (kapilár). Vlastní výměna plynů probíhá v alveolech: Kyslík ze vzduchu, který dýcháme, přechází do krve a oxid uhličitý z krve se vrací zpět do vzduchu v alveolech a je s ním vydechován.

Nádech a výdech

Pro nádech je nutná aktivní svalová práce: Do činnosti přichází zejména bránice a mezižeberní svaly, ale také svaly hrudníku a zad. Způsobují roztažení hrudního koše, čímž se pasivně rozvinou plíce (které se nemohou od hrudního koše oddělit). Výsledný podtlak nasává dýchaný vzduch.

Dechová frekvence a objem

Když jsme v klidu, nadechujeme se a vydechujeme asi desetkrát až 15krát za minutu. K nadechnutí potřebujeme asi šest až devět litrů vzduchu za minutu. Při fyzické práci nebo sportu se toto množství enormně zvyšuje – až na 50 až 100 litrů za minutu.

Kde se nacházejí plíce?

Plíce jsou umístěny v hrudníku (hrudníku), který téměř zcela vyplňují. Jeho dvě křídla mají tvar kužele, jehož špička je umístěna přímo pod příslušnou klíční kostí. Široká konkávní základna spočívá na membráně.

Jaké problémy mohou plíce způsobit?

Zdravotní problémy dýchacího orgánu většinou ovlivňují dýchání a projevují se jako dušnost (dušnost). Mezi důležité příklady patří pneumonie, bronchitida, bronchiální astma, COPD (chronická obstrukční plicní nemoc) a pneumotorax (kolaps plic v důsledku abnormální akumulace vzduchu v hrudníku). Jedna z nejčastějších rakovin u lidí postihuje plíce: rakovina plic je nejčastější příčinou úmrtí souvisejících s rakovinou u mužů a třetí nejčastější příčinou u žen.