Cvičení 2

„Kladivo“ Z dlouhého sedadla zatlačte zadní část kolena do podložky tak, aby se pata (zaťaté prsty) mírně zvedla z podlahy. The stehno zůstává na podlaze. Pohyb vychází pouze z kolenního kloubu, nikoli z kyčle!

V případě, že kolenní kloub neposkytuje dostatečné prodloužení, cvičení lze usnadnit podporou zadní části kolena ručníkem nebo malým polštářem. Provádějte rychlé opakování jeden po druhém (20 až 25 opakování ve 3 sériích), aby pata prováděla malé kladivové pohyby na podlaze. Pro posílení lze nataženou a zvednutou pozici držet několik sekund a poté ji znovu uvolnit. Pokračujte k dalšímu cvičení