Operace ACL: Postup, Následná péče, Prognóza

Stručné shrnutí

  • Postup: Operace zkřížených vazů se provádí ambulantně nebo na lůžku, v celkové nebo částečné anestezii, s reparací (sutura vazu) nebo rekonstrukcí (rekonstrukce vazu, transplantace) zkříženého vazu.
  • Následná léčba: Imobilizace dlahou, chlazení, fyzioterapie se svalovým a koordinačním tréninkem, lymfodrenáž, léky proti bolesti
  • Prognóza: Šance na uzdravení po operaci zkřížených vazů jsou obvykle dobré. Proces hojení do téměř plné nosnosti trvá několik týdnů až měsíců. V některých případech se mohou objevit komplikace jako krvácení, žilní trombóza nebo poškození nervů.

Jak operace zkřížených vazů probíhá?

V mnoha případech lze rupturu zkříženého vazu léčit bez operace. Lékaři se často rozhodnou pro chirurgickou léčbu (operace zkřížených vazů) například u sportovců, protože ta přináší dlouhodobě nejlepší výsledky. Při zákroku se poraněný zkřížený vaz opraví (sešívá, sešívá) nebo vyměňuje (rekonstruuje). K tomu existují různé chirurgické techniky. Chirurgové dnes provádějí operace zkřížených vazů téměř výhradně pomocí minimálně invazivních (artroskopických) technik.

Ambulantní nebo lůžkový

Celková nebo částečná anestézie

Podle rozsahu zákroku lékař provede operaci zkřížených vazů buď v celkové nebo částečné anestezii. S částečnou anestezií jste během operace vzhůru. Operační oblast je však anestetizována, takže není cítit žádná bolest. Operace trvá jednu až dvě hodiny v závislosti na technice, rozsahu poranění a zkušenostech operatéra.

Náhrada zkřížených vazů (plastika zkřížených vazů)

Někdy je možné přetržený zkřížený vaz jednoduše sešít. V mnoha případech (zejména při úplném přetržení vazu) je však nutná náhrada zkříženého vazu. V zásadě existují tři různé typy transplantací:

  • Autograft: K náhradě přetrženého zkříženého vazu se používá jiná šlacha od pacienta, například kousek čéškové šlachy.
  • Aloštěp: Štěp je šlacha dárce.
  • Syntetická náhrada zkříženého vazu

Jak následná léčba probíhá?

Po operaci ruptury zkříženého vazu je koleno obvykle nějakou dobu stabilizováno v dlaze (kolenní ortéze). Tyto dlahy obvykle umožňují postupné zvyšování rozsahu pohybu. Lékaři to označují jako pooperační polohování, obvykle ve vysunuté poloze. Často je nutné a pro proces hojení prospěšné kloub ochladit.

Na začátku fyzioterapie terapeut v rámci fyzioterapie kolenem pohybuje především pasivně. Následuje pomalý svalový rozvoj nebo svalový trénink a koordinační cvičení. Cílem je, aby koleno nakonec znovu získalo svůj plný rozsah pohybu a bylo dostatečně stabilní.

Zohledňovány jsou také jednotlivé aspekty – zejména požadavky specifické pro daný sport (např. pro profesionální sportovce). Pro úspěch fyzioterapie po operaci zkřížených vazů je kromě kvalifikace terapeuta rozhodující motivace a spolupráce pacienta.

Pokud se bolesti po operaci stále objevují, lze je léčit standardními léky proti bolesti (protizánětlivými léky).

Jak dlouho trvá rekonvalescence po operaci zkřížených vazů?

Cílem operace ruptury zkříženého vazu je udržení normální mechaniky a stability kolena s co nejlepší rekonstrukcí. To ve většině případů funguje dobře. Operační výsledky u zadního zkříženého vazu však nejsou tak dobré jako u předního zkříženého vazu.

Při plastické chirurgii zkřížených vazů se jako transplantace obvykle používá autologní šlacha, takže nelze očekávat žádné odmítavé reakce. Proces hojení je většinou bezproblémový. Transplantát se po operaci jen zřídka roztrhne nebo uvolní.

Kdy je po operaci křížových vazů opět možný sport?

Neexistuje žádné obecné doporučení, kdy se někdo může po operaci zkřížených vazů vrátit ke svému obvyklému sportu. Obvykle to však trvá několik měsíců. Nejlepší je, aby si pacienti ujasnili se svým ošetřujícím lékařem, kdy a do jaké míry je pro ně nejlepší vrátit se ke sportu.

Předčasný návrat ke sportu může vést k obnovení zranění a selhání plastiky zkřížených vazů. Je také třeba mít na paměti, že postižené koleno je po dokončení rehabilitace náchylnější k opětovnému zranění.