Akrofobie: Definice, terapie, příčiny

Co je to strach z výšek?

Strach z výšek (také známý jako akrofobie) se týká strachu z určité vzdálenosti od země. V závislosti na tom, jak výrazný je strach, se může objevit již při lezení po žebříku. Strach z výšek je jednou ze specifických fobií – jde o úzkostné poruchy, které se omezují na velmi specifické situace nebo předměty.

Strach z výšek není vzácný jev. Mnoho lidí má oslabená kolena, když se dívají z výšky dolů. Určitá míra respektu k výškám je vrozená a přirozená ochrana. I miminka mají přirozený strach z propastí. Při pokusech i batolata váhají před srázem, i když je nad ním skleněná deska a je možné, že se po ní bez nebezpečí plazí.

Z evoluční perspektivy nám strach z výšek zajišťuje přežití. U některých lidí je ale strach z výšek tak silný, že nejsou schopni ani chodit nebo řídit most. Pokud je strach neoprávněně silný a omezuje kvalitu života postižených, je strach z výšek patologický.

Jak se projevuje strach z výšek?

V obávané situaci se objevují fyzické a psychické příznaky. Mezi typické fyzické příznaky specifických fobií patří

  • potíže s dýcháním
  • pocení
  • chvění
  • bušení srdce
  • Pocit tísně na hrudi
  • Sucho v ústech

Psychologické příznaky zahrnují myšlenky plné úzkosti a dokonce i strach ze smrti. Postižení se bojí ztráty rovnováhy a pádu. Mnozí také popisují pocit, že jsou staženi dolů.

Strach z výšek se objevuje například při sportovním lezení. Kromě strachu z výšek mohou postižení trpět také strachem z pádu nebo strachem z pádu. Strach z pádu v této souvislosti znamená, že se lidé při sportovním lezení bojí pádu ze stěny. Se strachem z pádu se horolezci bojí bolestivého dopadu po pádu.

Jak překonáte strach z výšek?

Specifické fobie se léčí psychoterapeuticky. Odborníci doporučují především expoziční terapii jako součást kognitivně behaviorální terapie. Aby postižení překonali strach z výšek, čelí svým strachům tímto způsobem.

Terapeut také instruuje postiženého, ​​jak se vypořádat se záchvatem úzkosti – například jak se uklidnit pomocí dechových cvičení. Opakovanou konfrontací s děsivou situací je možné překonat strach z výšek.

V extrémních případech mohou lékaři použít léky k boji proti strachu z výšek.

Behaviorální terapie má velkou šanci na úspěch. Mnoho postižených však čeká velmi dlouho, než vyhledají pomoc, a místo toho se výškám vyhýbají. Vyhýbání se však způsobuje nárůst strachu. Lidé s velkým strachem z výšek pak už nejsou schopni vylézt ani na druhý schod žebříku, aby vyměnili například žárovku.

Strach pak ovládne jejich životy. Někteří se snaží uklidnit alkoholem, drogami nebo léky. Společně s terapeutem je možné tuto sestupnou spirálu přerušit a překonat akrofobii. Čím dříve začnete léčit svůj strach z výšek, tím větší je vaše šance na život bez strachu.

Co je příčinou strachu z výšek?

Někdy lze strach z výšek vysledovat ke konkrétní události vyvolávající strach, jako je lezení po nebezpečném žebříku nebo chůze po úzké cestě poblíž srázu.

Mozek zároveň přijímá zprávu od nohou, že stojíte pevně. Tyto protichůdné signály způsobují závratě. Tato závrať signalizuje potenciální nebezpečí, jako je sráz.