ADHD u dospělých: příznaky, diagnostika

Stručný popis

  • Příznaky: Potíže s organizací a plánováním, porucha pozornosti a impulzivita.
  • Diagnóza: Komplexní pohovor a vyloučení jiných organických nebo duševních onemocnění.
  • Terapie: Psychoterapie a medikace

Příznaky ADHD u dospělých

Vnitřní neklid, zapomnětlivost a roztěkanost vystupují do popředí u dospělých s ADD a ADHD… Nicméně symptomy jako impulzivní chování a unáhlené jednání jsou stále přítomny.

Příliš zřídka jsou tyto příznaky u dospělých rozpoznány jako příznaky ADHD. Obvykle postižení jedinci projevují toto chování tak dlouho, že jsou vnímáni jako součást jejich osobnosti.

Organizační potíže

ADHD se u dospělých často projevuje chováním, které se může zdát okolí odcizující a nedbalé. Nedostatek vytrvalosti, nedochvilnost a nepořádek jsou svým okolím často vnímány jako problematické.

Poruchu pozornosti

Porucha pozornosti může mít dalekosáhlé následky. Například ztráta zaměstnání je běžným důsledkem ADHD nebo ADD u dospělých. Dospělí s ADHD mají také zvýšené riziko nehod, částečně kvůli jejich špatné schopnosti soustředit se.

Impulsivita

Dospělí s ADHD často jednají impulzivně. Rozhodují se spontánně na základě svého nitra. Jejich nálady se také mohou rychle měnit.

Jejich impulzivita může také učinit dospělé s ADHD nebezpečnými v dopravě (stejně jako výše zmíněná snížená schopnost koncentrace).

Nízká odolnost vůči stresu a frustraci

Pokud věci nejdou podle očekávání, jsou často velmi frustrovaní. To se projevuje podrážděností a vznětlivostí. Nízká stresová a frustrační tolerance ztěžuje profesní i společenský život. Někdy se postižení dokonce uchýlí ke lhaní, aby unikli nepříjemné situaci.

Hyperaktivita

Příznakem, který se stále často vyskytuje v dospělosti, je silné nutkání mluvit a přerušovat (padání do slov).

Pozitivní stránka ADHD

Rozhodující je, že dotyční mají o svou práci zájem. Pokud je jejich práce baví, budou plně oddaní a vysoce motivovaní. Jejich výkon pak může být i nadprůměrný.

Doprovodná onemocnění ADHD

Výzkum ukázal, že lidé s ADHD, kteří se neléčí, často přecházejí k návykovým látkám. Konzumací konopí, alkoholu či nikotinu se snaží zklidnit nebo zvýšit svůj výkon. V jistém smyslu používají drogy k samoléčbě. Pokud se vyvinula drogová závislost, je nutné ji léčit před zahájením vlastní terapie ADHD.

Příznaky ADHD u žen

ADHD v partnerství

ADHD může být zátěží i pro partnerský vztah. Postižený člověk často není v běžném životě pochopen nebo je jeho chování špatně interpretováno. To vede k pochybnostem o sobě, což může způsobit problémy ve vztahu. Postižení se navíc často stávají závislými na partnerovi kvůli vyloučení, které zažívají.

ADHD u dospělých: Vyšetření a diagnostika

Při diagnostice ADHD u dospělých se psychiatr nebo psychoterapeut obvykle řídí diagnostickými kritérii pro ADHD v dětství a dospívání.

K vyšetření vede lékař nebo psycholog s postiženým podrobný rozhovor. Položením konkrétních otázek může odborník určit, které příznaky ukazují na ADHD a zda jsou přítomny další duševní poruchy. Aby bylo možné vyloučit jiné příčiny, jako je porucha štítné žlázy nebo poruchy spánku, lékař provádí i fyzikální vyšetření.

ADHD u dospělých: Terapie

Psychoterapie

Podle současných znalostí se ADHD nedá vyléčit. Někdy však postižení v průběhu let částečně vymizí. Některé postižené osoby si také rozvíjejí copingové strategie, se kterými mohou úspěšně zvládat každodenní život a práci. Behaviorální terapií lze dobře léčit zejména potíže s organizací práce a profesionální a soukromou komunikací.

Léky

Pro výrazné příznaky u dospělých lékaři někdy předepisují léky na ADHD. Stejně jako u dětí jsou pro dospělé k dispozici dvě různé účinné látky (methylfenidát a atomoxetin). Neléčí poruchu, ale pomáhají zlepšit kvalitu života.

Více o léčbě ADHD si můžete přečíst v našem článku ADHD.