Ageusia: Příčiny, typy, léčba

Ageusia: Popis

Ageusie je termín používaný lékaři k popisu selhání vnímání chuti. Tuto extrémně vzácnou formu poruchy chuti (dysgeuzie) lze rozdělit do tří podtypů:

 • Úplná ageuzie: Tou se rozumí úplná ztráta schopnosti ochutnávat, tj. postižení již nemohou ochutnat vůbec nic.
 • funkční ageuzie: Schopnost chuti je velmi jasně omezená.
 • částečná ageuzie: Postižené osoby již nemohou vnímat některé chutě (např. sladké).

Celkově jsou poruchy chuti vzácnější než poruchy čichu. Mohou však být pro postižené extrémně nepříjemné a stresující. Normální chuťový vjem je totiž nutný, abyste si jídlo mohli vychutnat.

Tak se vyvíjí chuť

 • Chuťové pohárky: Jsou „smyslovým orgánem“ pro chuť. Člověk má několik tisíc chuťových pohárků v oblasti jazyka a patra. Umožňují nám rozlišovat mezi pěti různými chutěmi: sladkou, kyselou, hořkou, slanou a umami (japonsky pikantně-kořeněná).
 • specifické hlavové nervy: Z celkového počtu dvanácti hlavových nervů jsou tři zodpovědné za chuť (VII, X a IX). Tyto tři nervové dráhy vedou informace z chuťových pohárků do mozku.
 • Mozek: V mozku se informace přicházející z chuťových pohárků sbíhají, zpracovávají a vnímají tak pouze jako chuť.

Jaké další formy poruchy chuti existují?

Hypogeusie

snížená citlivost na chuť ve srovnání s mladými zdravými jedinci

Hypergeuzie

přecitlivělý smysl pro chuť ve srovnání s mladými zdravými subjekty

parageusie

změněné vnímání chuťových vjemů (např. sladké může být vnímáno jako hořké)

Fantogeusie

Vnímání chuťových vjemů bez zdroje podnětu (např. nevysvětlitelná kovová chuť v ústech). Také se nazývá „ochutnávková halucinace“.

Ageusia: Příčiny a možná onemocnění

Ageusie může být epiteliální, nervová a/nebo centrální. To znamená, že chuťové vnímání postiženého je narušeno alespoň v jedné ze tří stanic chuťového vnímání (chuťové pohárky v ústní sliznici – hlavové nervy – mozek). Možných příčin je celá řada. Patří mezi ně například:

 • Infekce, jako je infekce podobná chřipce (nachlazení), chřipka, sinusitida, covid-19 nebo infekce ústní sliznice bakteriemi nebo plísněmi
 • Sjögrenův syndrom a další příčiny sucha v ústech
 • psychiatrická onemocnění, jako je deprese
 • diabetes mellitus
 • hypotyreóza
 • onemocnění jater a ledvin
 • zánět mozku (encefalitida) nebo hlavových nervů (neuritida)
 • Brainové nádory
 • Traumatické zranění mozku
 • Epilepsie
 • roztroušená skleróza
 • Nemoci spojené se smrtí mozkových buněk (neurodegenerativní onemocnění), např. Alzheimerova choroba
 • léky, např. antidepresiva, chlorhexidin (např. jako ústní voda při zánětech ústní sliznice nebo dásní), terbinafin (lék na mykózy), cytostatika (léky na chemoterapii)
 • Radiační terapie v oblasti hlavy a krku, např. u rakoviny hrtanu
 • Operace, např. operace ucha nebo odstranění patrových mandlí (tonzilektomie)
 • kontakt s toxickými látkami (včetně nikotinu a alkoholu)
 • špatná ústní hygiena

Někdy nelze najít příčinu poruchy chuti. To se pak nazývá idiopatický.

Ageusia: Kdy byste měli navštívit lékaře?

Pokud chuťový vjem chybí (ageuzie) nebo je jinak změněný (hypogeuzie, parageuzie atd.), může to být známkou dříve nezjištěné zdravotní poruchy. Jako příčina poruchy chuti jsou možné jak spíše neškodné příčiny, tak nebezpečné nemoci.

Každý, kdo má podezření, že má poruchu chuti, by neměl váhat a zajít k domácímu lékaři. Bude schopen posoudit, zda je nutné další objasnění odborníky.

Ageusia: Co dělá doktor?

Prvním kontaktním místem pro poruchu chuti (jako je ageuzie) je rodinný lékař. Prvotní posouzení může provést tak, že v podrobném rozhovoru (anamnéze) odebere pacientovu anamnézu a provede fyzikální a laboratorní vyšetření.

V případě potřeby odešle pacienta ke specialistovi – specialistovi na ušní, nosní a krční lékařství. V závislosti na (podezřelé) příčině ageuzie mohou být konzultováni i další specialisté, například neurolog (specialista na nervy) nebo radiolog (specialista na rentgen).

anamnéza (anamnéza)

Na začátku návštěvy lékaře probíhá podrobná diskuse mezi pacientem a lékařem, která může poskytnout důležité informace o příčině poruchy chuti. Váš lékař vám bude klást různé otázky. Například:

 • Nechutná vám už vůbec nic (ageusia) nebo je chuťový vjem pozměněn jiným způsobem?
 • Jak dlouho máte poruchu chuti?
 • Přišla porucha chuti náhle nebo postupně?
 • Je porucha chuti přítomna vždy nebo jen intermitentně?
 • Máte kromě poruchy chuti i problémy s čichem?
 • Užíváte nějaké léky? Pokud ano, jaké?
 • Kouříš? Pijete alkohol? Kolik v jednotlivých případech a od kdy?
 • Máte nějaké již existující onemocnění (například diabetes mellitus, autoimunitní onemocnění)?
 • Utrpěl jste v minulosti úraz hlavy?
 • Byl/a jste léčen/a ozařováním nebo chemoterapií pro rakovinu?
 • Máte kromě poruch chuti ještě nějaké další příznaky, jako jsou závratě, poruchy vidění, bolesti hlavy nebo poruchy citlivosti paží nebo nohou?

Vyšetření

V dalším kroku lékař důkladně prohlédne ústa, nos a hrdlo. To může odhalit mnoho zjevných příčin ageuzie, jako je zánět. Kromě toho lékař prohmatává lymfatické uzliny v oblasti hlavy a krku. Pokud jsou oteklé, může to mimo jiné znamenat zánětlivé onemocnění.

Protože příčina ageuzie je někdy v hlavových nervech nebo mozku, lékař provede i orientační neurologické vyšetření: Pomocí jednoduchých testů se zjistí, zda může dojít k poruchám funkce hlavových nervů nebo mozku.

Chuťové testy

V rámci klasické gustometrie lze postupně podávat testovací roztoky různých chutí (sladké, kyselé atd.) – např. jako kapky na jazyk nebo jako roztok ve spreji do úst – pro screening obecné ( globální) chuťová funkce (v celých ústech). Pacient by se měl snažit je správně identifikovat.

Je také možné testovat různá ředění (koncentrace) každého roztoku příchutě. To pomáhá nejen určit, zda pacient dokáže identifikovat různé chutě, ale také na základě ředění určit, jak dobrý je chuťový vjem pro konkrétní chuť (odhad intenzity).

Dalším způsobem, jak otestovat regionální degustační schopnost, je elektrogustometrie. To zahrnuje aplikaci velmi nízkého proudu na povrch jazyka. Dráždí chuťové pohárky (jako ochucovadlo), a tak u pacienta normálně spouští kyselou nebo kovovou chuť. Pro každou polovinu jazyka se pak zvlášť stanovuje chuťový práh – tedy nejnižší podnět (v podobě nejnižší intenzity proudu), který u pacienta vyvolává chuťový vjem.

Další testy

Kromě těchto specifických testů chuti jsou často nezbytná další vyšetření k identifikaci příčiny ageuzie (nebo jiné poruchy chuti). Patří mezi ně, ale nejsou omezeny na:

 • Krevní testy, např. při podezření na nedostatek vitamínu, zinku nebo železa, nezjištěnou cukrovku, onemocnění jater nebo infekci (hledání specifických protilátek proti patogenům)
 • Měření produkce slin
 • jemné tkáně (histopatologické) vyšetření biopsií (vzorků tkáně) jazyka a sliznice dutiny ústní
 • zubní vyšetření

Terapie

V případě poruchy chuti, jako je ageuzie, léčba závisí na základní příčině. Od pacienta je obvykle vyžadována trpělivost. Degustační systém má výjimečně vysokou schopnost samovolné obnovy po poškození. Pokud však není příčinou poruchy chuti prosté nachlazení nebo podobně dočasné a neškodné, může rekonvalescence trvat dlouho (obvykle měsíce nebo i roky).

Zde jsou některé příklady kauzativních možností terapie pro ageusii:

 • V případě nedostatku železa nebo vitaminů může lékař předepsat vhodné doplňky pro kompenzaci. V případě hypotyreózy jsou nutné i substituční přípravky – tedy hormonální přípravky, které kompenzují nedostatek hormonů štítné žlázy.
 • Pokud jsou příčinou ageuzie léky, může ošetřující lékař navrhnout vysazení přípravku – pokud je to možné – nebo přechod na jiný přípravek.
 • Pokud lék způsobil nedostatek zinku, který následně způsobuje poruchu chuti, je užitečný přípravek zinku. V jiných případech poruch chuti se někdy doporučuje i příjem zinku, i když účinnost zde není vždy prokázána.
 • Pokud je nádorové onemocnění spouštěčem poruchy chuti, jako je ageuzie, může být indikována konzervativní léčba medikamenty, ozařováním nebo chirurgickým zákrokem.
 • Odborně je nutné léčit i další základní onemocnění spojená s ageusií nebo jinou poruchou chuti (např. cukrovka, roztroušená skleróza apod.).

Ageusia: Co můžete udělat sami

Někteří lidé s funkční ageusií mají stále malé zbytkové vnímání chuťových podnětů. Zejména pro ně může být koření jídla užitečné. Obecně je vhodné jíst zdravou a pestrou stravu, aby se předešlo nedostatkům, které pak mohou zhoršit chuťové vnímání.

Kdo jí kvůli ageusii málo a tím pádem už hodně zhubl, měl by zajít k výživovému poradci.

V případě všech poruch chuti je vhodné zdržet se nikotinu a dalších látek, které zhoršují schopnost chuti. Váš lékař vám s tím může poradit podrobněji.

Dbejte na správnou ústní hygienu (pravidelné čištění kartáčkem, nitě atd.). To pomáhá předcházet infekcím (např. bakteriemi nebo plísněmi), které mohou poškodit sliznici (a tím i chuťové pohárky).