AIDS a HIV: Příznaky a léčba

Stručné shrnutí

 • Příznaky: Časné příznaky připomínají chřipku, později prudký úbytek hmotnosti, noční pocení, průjem, sekundární onemocnění jako zánět plic, plísňové infekce, tuberkulóza, Kaposiho sarkom
 • Léčba: léky, které zabraňují množení viru, zmírňují příznaky, posilují imunitu
 • Diagnóza: Krevní test nejprve na HIV protilátky, poté na HIV antigeny; potvrzená diagnóza možná až tři měsíce po infekci
 • Příčiny a rizikové faktory: nechráněný sex, vybavení infikovanými drogami, bodné rány, například infikovanou jehlou
 • Průběh a prognóza: Při včasném odhalení lze velmi dobře léčit, ale nelze vyléčit.
 • Prevence: Kondomy, čisté drogové vybavení, v případě potřeby některé léky při důvodném podezření na infekci

Co je HIV a AIDS?

AIDS je syndrom získané imunodeficience. Je způsoben virem HI, který napadá určité buňky imunitního systému. Rozdíl mezi HIV a AIDS je v tom, že HIV se týká patogenu, který způsobuje imunitní nedostatečnost, zatímco AIDS se týká poslední fáze infekce HIV.

Mnoho lidí, kteří byli infikováni virem HIV, ještě nevykazuje žádné příznaky nebo je stále lze odvrátit léky. Pacienti ve stadiu AIDS naopak trpí různými typickými, často život ohrožujícími sekundárními infekcemi a nádory v důsledku výrazné imunodeficience.

V zemích s dobrými systémy zdravotní péče moderní léky často zabraňují propuknutí AIDS. Ve většině případů lze virovou zátěž v krvi snížit natolik, že patogen již není detekovatelný. Je pak možný převážně normální život s normální délkou života. Je však důležité, aby léčba začala včas.

Co znamená HIV?

HIV je zkratka pro „virus lidské imunodeficience“, což znamená virus lidské imunodeficience. Množí se ve speciálních imunitních buňkách, tzv. T-helper buňkách. K tomu vnáší do buňky své genetické plány, využívá jejich replikační struktury a ničí tak T buňky. Pomocné T-buňky však hrají ústřední roli v imunitním obranném systému: Při obraně proti patogenům koordinují ostatní buňky imunitního systému.

Tělu se na chvíli podaří s HI viry bojovat. K tomu vytváří speciální protilátky, které detekují HI virus. Tato takzvaná fáze latence někdy trvá roky. Pacient je pak nakažený a infekční pro ostatní, ale nepociťuje žádné příznaky nemoci.

V určitém okamžiku však již není dostatek T-pomocných buněk. Ostatní viry i bakterie a plísně to pak mají v těle nakaženého snadné.

Co znamená AIDS?

V konečné fázi infekce HIV se u pacientů rozvine AIDS. Zkratka AIDS znamená „syndrom získaného selhání imunity“. To znamená „syndrom získané imunodeficience“.

V této fázi je imunitní obrana silně oslabena. Pacient pak onemocní infekcemi, které jsou jinak vzácné, ale rychle se stávají nebezpečnými. U pacientů se navíc rozvíjí tzv. syndrom chřadnutí s horečkou, průjmem a prudkým úbytkem hmotnosti.

Viry nyní často napadají i mozek, což vede k takzvané encefalopatii spojené s HIV. Toto onemocnění mozku je doprovázeno poruchami fyzické, ale i duševní výkonnosti. V některých případech vede k demenci. Specifické maligní změny, jako je Kaposiho sarkom, jsou také typické pro AIDS.

Jaké jsou příznaky HIV a AIDS?

Příznaky infekce HIV až do stadia AIDS se liší podle fáze onemocnění.

Akutní infekce HIV

Asi u 30 procent se první příznaky infekce HIV objeví během šesti dnů až šesti týdnů po infekci. V této akutní fázi příznaky připomínají infekci podobnou chřipce nebo mírný případ žlázové horečky. Infekce HIV proto často zůstává v raných fázích neodhalena. První známky jsou:

 • Bolest hlavy a/nebo bolest v krku
 • Horečka a/nebo noční pocení
 • Průjem
 • Kožní vyrážka, zejména na hrudi a zádech

Tato první akutní fáze infekce HIV obvykle trvá pouze jeden až dva týdny. V mnoha případech je i tento průběh mírný, a proto zde mnoho postižených lékaře nenavštíví. Zde dochází k silnému množení viru, a proto je riziko infekce prostřednictvím tělních tekutin, jako je sperma, krev nebo přes sliznice, vysoké.

Pokud se obáváte, že jste se nakazili HIV, například při nechráněném pohlavním styku, je důležité poradit se s lékařem. Příznaky berte vážně, i když znovu odezní. Pomůže vám pouze včasná terapie. Test vám přináší bezpečnost a také chrání ostatní před infekcí.

Latenční fáze bez příznaků

Po ústupu prvních příznaků HIV zůstává virová infekce někdy roky bez příznaků nebo bez příznaků. V průměru je to deset let, ale může být kratší u kojenců nebo malých dětí nebo u jedinců s oslabenou imunitou.

Během této doby však virus zůstává aktivní a způsobuje dlouhodobé poškození imunitního systému. Tato tichá fáze infekce (nazývaná také fáze latence) končí asi u 40 procent pacientů s HIV otokem lymfatických uzlin po celém těle. Tento stav obvykle trvá déle než tři měsíce.

Fáze s příznaky infekce HIV

 • Dlouhodobý průjem (více než čtyři týdny)
 • Horečka nad 38.5 °C
 • Periferní neuropatie (nervové poruchy kromě mozku a míchy, např. v rukou nebo nohou)
 • Plísňová onemocnění v oblasti krku nebo genitálií
 • Pásový opar (herpes zoster)
 • Leukoplakie ústních vlasů (bělavé změny na bočním okraji jazyka)

Symptomy ve stádiu AIDS infekce HIV

V pokročilém stadiu vede infekce HIV k AIDS. Zejména u neléčených nebo pozdě diagnostikovaných pacientů s HIV pak dochází k AIDS. V této fázi již silně oslabený imunitní systém není schopen odolávat mnoha patogenům. Pokud se neléčí, asi u poloviny všech nakažených se deset let po infekci HIV rozvine AIDS.

Mezi nemoci definující AIDS patří:

 • Syndrom plýtvání
 • Poruchy funkce mozku (encefalopatie spojená s HIV).
 • Oportunní infekce (jako jsou některé plísňové infekce, cerebrální toxoplazmóza nebo běžné bakteriální infekce plic)
 • Některé druhy rakoviny, jako je Kaposiho sarkom, non-Hodgkinův lymfom, karcinom děložního čípku

Syndrom plýtvání

Příznaky takzvaného syndromu chřadnutí jsou:

 • Neúmyslný úbytek hmotnosti o více než deset procent tělesné hmotnosti
 • Přetrvávající průjem (více než 30 dní)
 • Horečka a vyčerpání

Encefalopatie spojená s HIV

 • Poruchy koncentrace a paměti
 • Poruchy chůze a také deficity jemné motoriky
 • Deprese

Oportunní infekce

U takzvaných oportunních infekcí využívají patogeny imunitních nedostatků k množení. Zatímco takové infekce jsou u lidí se zdravým imunitním systémem vzácné a lze s nimi snadno bojovat, u pacientů s AIDS mohou být životu nebezpečné.

Patří mezi ně následující nemoci:

 • Záněty plic způsobené patogenem Pneumocystis jirovecii
 • Candida houbové infekce jícnu a hlubokých dýchacích cest
 • Záněty mozku způsobené patogenem toxoplazmózy
 • Cytomegalovirové infekce v oku, plicích, mozku nebo střevech
 • Tuberkulóza

Některé druhy rakoviny

Ve 20 procentech případů je AIDS diagnostikován pouze ve spojení s těmito nemocemi. Mezi tato rakovinová onemocnění definující AIDS patří:

 • Kaposiho sarkom: maligní novotvar krevních cév viditelný na kůži jako hnědočervené skvrny, hovorově známé jako skvrny AIDS; ale vyskytují se v celém těle (žaludek, střeva, lymfatické uzliny, plíce)
 • Non-Hodgkinův lymfom: většinou u mužů
 • Karcinom dělohy (karcinom děložního hrdla).

Existují také další rakoviny, jako je Hodgkinův lymfom nebo karcinom plic, které se také vyskytují u lidí s HIV, ale nejsou definitivní pro AIDS.

Jak lze HIV/AIDS vyléčit?

Lékům proti HIV se daří snížit virovou zátěž v krvi pod detekční limit. To umožňuje znovu vybudovat stabilní imunitní systém, zabránit přechodu do vyššího stadia onemocnění a eliminovat riziko nakažení ostatních (infekčnost).

Bezstarostný sex a rodičovství je pak možné bez problémů. Čím dříve se podaří onemocnění léčit, tím větší jsou šance na nezatížený život. Další onemocnění, jako je hepatitida, naopak léčbu znesnadňují.

Vysoce aktivní antiretrovirová terapie (HAART)

Pacienti s HIV dostávají vysoce aktivní antiretrovirovou terapii, zkráceně HAART. Skládá se z individuálně přizpůsobené kombinace různých léků. Kombinace různých léků je důležitá pro prevenci vzniku rezistence HI viru. K dispozici jsou následující léky:

 • Inhibitory reverzní transkriptázy (RTI): brání replikaci viru HI inhibicí enzymu „reverzní transkriptázy“ potřebného pro tento účel. Příklady účinných látek: Lamivudin, tenofovir, emtricitabin, efavirenz.
 • Inhibitory proteázy (PI): Zabraňují replikaci viru inhibicí opětovného sestavení virových částic. Jedním z těchto činidel je atazanavir.
 • Inhibitory fúze (FI): Zabraňují viru vstoupit do lidské buňky. Patří mezi ně například enfuvirtid.

Od roku 2020/2021 jsou navíc nově schválené další látky (monoklonální protilátky a inhibitory připojení), které se používají k medikamentózní léčbě HIV.

Kdy a do jaké míry lékaři zahájí HAART, závisí na každém jednotlivém pacientovi. Rozhodující pro rozhodnutí jsou například aktuální příznaky a také možné vedlejší účinky léčby HIV. Při rozhodování o léčbě hrají roli také laboratorní kritéria, například počet zbývajících T-helper buněk.

Součástí léčby jsou kromě celoživotního pravidelného užívání léků i pravidelné kontroly. Lékaři zjišťují počet HI virů (virová nálož) a T pomocných buněk v krvi a kontrolují tak úspěšnost terapie. Lékař také hlídá možné dlouhodobé vedlejší účinky, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, problémy s ledvinami nebo osteoporóza.

HIV a AIDS – co mohou postižení udělat sami

Základem léčby AIDS je medikamentózní léčba. Kromě toho existují v rámci léčby následující doporučení:

 • Hledejte lékaře, který je specialistou na AIDS a je vám sympatický. Vzhledem k tomu, že budete v jeho lékařské péči po dlouhou dobu, je to důležité.
 • Postupujte podle pokynů svého lékaře. Užívejte léky podle uvedeného rozvrhu. Pokud nemůžete léky tolerovat, je důležité, abyste je nejen přestali užívat, ale nejprve se poraďte se svým lékařem.
 • Očkování (chřipka, SARS-CoV-19 a pneumokok) jsou zvláště důležité pro ty, kteří jsou imunokompromitováni. Kvůli infekci HIV existuje možnost, že některá onemocnění pro vás mohou být závažnější nebo vás oslabí.

Důležitý je také zdravý životní styl, a to zejména pro osoby postižené virem HIV. Aspekty, které jako postižená osoba můžete ovlivnit, jsou:

 • Je vhodné nekouřit a nebrat drogy, protože to dále oslabuje váš organismus.
 • Posilte svůj imunitní systém konzumací velkého množství ovoce a zeleniny a celozrnných produktů. Pokud máte problémy s gastrointestinálním traktem, pomohou vám odborníci na výživu.
 • Pravidelně se hýbejte. To pomůže udržet vaše tělo a mysl v rovnováze. Relaxace a dostatek spánku také posilují váš imunitní systém.
 • Buďte opatrní s domácími mazlíčky. Po mazlení se zvířaty si vždy umyjte ruce a při čištění odpadkového koše nebo kotce pro hlodavce noste rukavice, abyste se ochránili před toxoplazmózou.

Poradenství a sebepomoc: Pokud máte HIV, často je užitečné zajít do poradny pro AIDS. Zde získáte komplexní informace o životě s HIV, možnostech podpory a pomoci svépomoci. Také výměna názorů s ostatními postiženými lidmi často otevírá nové perspektivy. Na konci tohoto článku najdete odkaz na svépomocnou skupinu.

Jak se diagnostikuje HIV a AIDS?

Pokud se obáváte, že jste se nakazili virem HIV, vaším prvním místem, kam zavítáte, je obvykle váš rodinný lékař. Poté vás odkáže na odborníka na AIDS, například na internistu se zkušenostmi s infekčními nemocemi. Nejprve se vás lékař podrobně zeptá na vaši anamnézu. Mimo jiné vám položí následující otázky:

 • Měli jste nechráněný pohlavní styk?
 • Pícháte si drogy?
 • Pracujete v lékařské profesi?
 • Měli jste v posledních týdnech příznaky podobné chřipce?

Dalším krokem je HIV test, tedy krevní test na zjištění HIV, hovorově také AIDS test. Existují různé způsoby, jak provést tento test, jako laboratorní test s krví z ohybu paže nebo jako rychlý test s krví z konečku prstu.

Lékař zpravidla odebere krev z ohybu paže a odešle test do laboratoře. Tam hledají protilátky. Pokud jsou přítomny, provede se další test pro potvrzení. Někdy je výsledek testu neprůkazný, v takovém případě lékaři zajistí další specifické testy. Patří mezi ně například průkaz speciální složky HIV (HIV RNA).

Infekci lze vyloučit pouze laboratorním testem HIV šest týdnů po podezření na infekci. Výsledek je však k dispozici již po několika dnech. U rychlého testu je lhůta pro definitivní vyloučení infekce ještě delší a činí dvanáct týdnů, ale výsledek je k dispozici již po několika minutách.

Tělo potřebuje asi dva až deset týdnů, než jsou protilátky detekovatelné v krvi. Negativní HIV test tři měsíce po možné nákaze tedy většinou nákazu s vysokou mírou jistoty vyloučí.

Další informace k tomuto tématu naleznete v článku HIV test.

 • Virová zátěž: množství viru v krvi; cílem terapie je toto co nejvíce snížit
 • T-helper lymfocyty: poskytují informace o stadiu onemocnění a rozsahu imunodeficience
 • Stanovení HIV rezistence: Před zahájením léčby a pokud léky nezabírají

Jaké jsou příčiny a rizikové faktory HIV a AIDS?

Původcem infekcí HIV a AIDS je virus HI. HI virus patří do rodiny retrovirů. Virus HI sestává v podstatě z dědičné informace (RNA), která je zabalena v proteinovém pouzdru a obalena membránou. Má velikost asi 80 až 100 nanometrů. Existují dva typy HIV, přičemž typ 1 je celosvětově nejrozšířenější.

Jako u všech virů závisí replikace na buňkách organismů (hostitelských buňkách). Hostitelské buňky HI viru jsou T pomocné buňky typu D4. Vnáší do nich genetickou informaci ve formě jednoho řetězce RNA. Nejprve je tento řetězec RNA pomocí enzymu reverzní transkriptázy přeměněn na DNA a následuje replikace.

HIV – jak se nakazíte?