Alkohol – nízkoriziková a nebezpečná konzumace

Stručné shrnutí

 • Maximální denní dávka: ženy maximálně 12 gramů čistého alkoholu denně (např. 125 ml vína), muži maximálně 24 gramů (např. 250 ml vína), minimálně dva dny bez alkoholu v týdnu
 • Kolik alkoholu mohu tolerovat? Toleranci ovlivňuje výška, váha, pohlaví, věk, zdravotní stav, léky, genetické faktory, habituace
 • Schopnost řídit: Oficiálně do 0.5 promile, ale koncentrace a reakční časy mohou být zhoršeny i pod touto hranicí. Je lepší řídit pouze s nulovou hladinou alkoholu v krvi!
 • Alkoholici – v jakém okamžiku? Riziko alkoholismu se zvyšuje s vyšší konzumací, ale nezávisí na žádné konkrétní veličině. Kritéria závislosti jsou silná touha, ztráta kontroly, návykový efekt, abstinenční příznaky, zanedbávání úkolů, vztahů a zájmů, pokračování v pití navzdory negativním důsledkům.

Kolik alkoholu je v pořádku?

Většina dospělých v Německu pije alkohol. Jaké množství alkoholu je ale ještě přijatelné, aby nedošlo k přetížení těla a psychiky?

Odborníci definovali u alkoholu tzv. nízkorizikovou spotřebu (nízkoriziková prahová dávka). Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje pro konzumaci alkoholu následující

 • Pro muže je doporučený denní limit 24 gramů čistého alkoholu.
 • Alespoň dva dny v týdnu byste se měli zcela vyvarovat alkoholu.

Nízké riziko však neznamená neškodné: zcela bezriziková konzumace neexistuje. I vazoprotektivní účinek malých množství, např. červeného vína, je převážen škodlivým účinkem. Nejzdravější strategií je nepít vůbec.

Osm pravidel pro nízkorizikovou spotřebu

Německé centrum pro otázky závislostí sestavilo následujících osm pravidel pro konzumaci:

 • Pití alkoholu se pokud možno vyhýbejte, nebo jej alespoň omezte na doporučené maximální množství
 • Vyhněte se nadměrnému pití – riziko poškození zdraví je zde obzvláště vysoké
 • Zvažte další rizikové faktory! Další rizikové faktory, jako je nedostatek pohybu, obezita a kouření, navíc kromě alkoholu zatěžují organismus
 • Žádný alkohol, pokud užíváte určité léky! Např. paracetamol, isoniacid a methotrexát a další kritické léky
 • Žádný alkohol pro děti a mladistvé! Alkohol poškozuje vývoj jejich mozku a je pro ně v mnoha ohledech obzvlášť rizikový.
 • Žádný alkohol na pracovišti, při řízení a při obsluze strojů

Výpočet množství alkoholu

Abyste však mohli svou spotřebu alkoholu odpovídajícím způsobem upravit, musíte vědět, kolik gramů čistého alkoholu obsahují různé alkoholické nápoje.

Tuto hodnotu si spočítáte poměrně snadno. Stačí znát množství, které vypijete v mililitrech (ml) a obsah alkoholu v objemových procentech (obj. %). Pak je tu měrná hmotnost alkoholu, která je 0.8 gramu na centimetr krychlový (g/cm3).

Vzorec pro výpočet obsahu čistého alkoholu je

Množství v ml x (obj. % / 100) x 0.8 = gramy čistého alkoholu

Příklad: Vypijete láhev piva (330 ml) s 4.8 % obj. alkoholu. To znamená: Spotřebujete 330 x (4.8 / 100) x 0.8 = 12.7 gramů čistého alkoholu.

Kolik alkoholu mám v pití?

Jedna pálenka = jedno pivo = jeden koktejl? Literatura často odkazuje na standardní sklenici nebo nápoj. V Německu se to týká alkoholických nápojů, které obsahují 10 až 12 gramů čistého alkoholu.

Zde naleznete přehled obsahu alkoholu v různých nápojích:

 • Víno (cca 10 %, 1 sklenice 125 ml): 10 g
 • Nealkoholické pivo (max. 0.5 %, 1 sklenice 200 ml): max. 0.8 g
 • Míchaný pivní nápoj (2.5 %, 1 330 ml láhev): 6.6 g
 • Šumivé víno (cca 11 %), 1 sklenice 125 ml: 11 g
 • Ovocný likér (cca 30 %, 1 sklenice 20 ml): 4.8 g
 • Šnaps (cca 40 %, 1 sklenice 40 ml): 12.8 g

Kolik alkoholu mohu tolerovat?

Kolik alkoholu škodí? To je otázka, na kterou nelze obecně odpovědět. To, kolik alkoholu člověk snese, závisí na různých faktorech.

Výška a váha: Čím je člověk vyšší a těžší, tím více krve jeho tělem protéká. V souladu s tím je konzumovaný alkohol distribuován do většího množství. Obsah alkoholu je pak nižší.

Tělesný tuk: Tuková tkáň je zásobována krví méně než například orgány. V důsledku toho v těle bohatém na tuky cirkuluje méně krve, přes které může být alkohol distribuován. Hladina alkoholu je odpovídajícím způsobem vyšší a škodlivější. Alkohol je tedy při stejné hmotnosti a vyšším obsahu tuku hůře snášen.

Genetická predispozice: Hlavním faktorem určujícím toleranci alkoholu je, jak rychle tělo alkohol odbourává. A to je dané geneticky.

Věk: S přibývajícím věkem se podíl tekutin v těle snižuje. Stejné množství alkoholu tedy zvyšuje koncentraci alkoholu v krvi starších lidí. Navíc jejich játra už nepracují tak rychle, jako když byli mladší. Alkohol se tedy odbourává pomaleji.

Obsah žaludku: Roli hraje i to, co jste jedli před pitím alkoholu. Bohatá a hlavně tučná jídla oddalují vstřebávání alkoholu do krve. Hladina alkoholu v krvi tedy stoupá pomaleji – alkohol je pak lépe snášen. To je důvod, proč nápoj na lačný žaludek jde do hlavy obzvlášť rychle.

Zdravotní stav: Nemoci, jako jsou onemocnění jater, ale i užívání některých léků může narušit metabolismus alkoholu – např. proto, že játra pracují pomaleji nebo jsou zatížena odbouráváním účinných látek v lécích.

Zvláště ohroženi jsou ti, kteří hodně tolerují!

Tolerovat a tolerovat jsou tedy dvě různé věci. To, že je někdo zvyklý na alkohol a pociťuje méně příznaků intoxikace a kocoviny, ještě neznamená, že si jeho tělo dokáže dobře poradit s buněčným jedem. Naopak: lidé, kteří zjevně hodně tolerují, pijí často podstatně více. Riziko dlouhodobého poškození jejich orgánů je pak ještě vyšší. A také se častěji stanou závislými na alkoholu.

Co mohu pít, když stále musím řídit?

V Německu je pro způsobilost k řízení limitem koncentrace alkoholu v krvi 0.5 promile. To lze vypočítat pomocí tzv. Widmarkova vzorce: zohledňuje skutečnost, že tělní tekutina mužů tvoří cca. 68 procent jejich hmotnosti a ženy cca. 55 procent.

Alkohol konzumovaný v gramech, děleno tělesnou hmotností krát 0.55 (ženy) nebo 0.68 (muži).

To znamená, že muž vážící 80 kg má po 0.44 litru piva hodnotu alkoholu v krvi 0.5 oproti 0.72 u ženy vážící 60 kg. Tělo se pak odbourává mezi 0.1 a maximálně 0.2 promile za hodinu.

Navíc může být limit alkoholu v krvi nastaven příliš nízko, zvláště pro nezkušené pijáky: Alkohol na ně působí silněji a jejich schopnost reagovat se rychleji zhoršuje!

Za volant je nejlepší usednout pouze s nulovou hladinou alkoholu v krvi!

Kdy se z vás stane alkoholik?

Závislost na alkoholu nelze definovat určitou mírou spotřeby. Někteří lidé pravidelně pijí hodně, aniž by byli závislí: Jiní konzumují výrazně méně, ale už jsou hluboko ve vleku závislosti.

Známky závislosti

Existuje šest kritérií pro závislost:

 1. Silná touha nebo druh nutkání konzumovat alkohol
 2. Snížená schopnost kontrolovat začátek, konec a množství konzumace alkoholu
 3. Fyzické abstinenční příznaky při abstinenci od alkoholu
 4. rozvoj tolerance – pro stejný účinek se musí pít stále více
 5. Progresivní zanedbávání úkolů a zájmů, aby se napil a zotavil se z intoxikace
 6. Alkohol je nadále konzumován, i když již existují škodlivé fyzické, duševní nebo sociální důsledky.

Každý z těchto příznaků je jasným varovným signálem. Pokud někdo splní tři z nich, je považován za alkoholika.

Riziková konzumace i bez závislosti

Riziková a později škodlivá konzumace začíná dávno před vznikem závislosti. Alkohol se stává hůl: lidé nepijí pro radost, ale pro uvolnění stresu, frustrace a úzkosti. A pijete v míře, která poškozuje vaše tělo i duši a vede ke konfliktům s vaším okolím.