Alternativní opatření k léčbě | Mrtvice: Může fyzioterapie pomoci?

Alternativní opatření k léčbě

A mrtvice znamená závažné změny pro postiženou osobu a její sociální prostředí. Je nutná multidisciplinární léčba. Většina pacientů proto dostává pracovní terapii souběžně s fyzioterapií.

V této terapii se ADL (činnosti každodenního života, jako je praní, oblékání) procvičuje mimo jiné s cílem umožnit postižené osobě dosáhnout co největší nezávislosti a kvality života. Pracovní terapie navíc radí postižené osobě, pokud jde o zásobování AIDS, přizpůsobení pracoviště a životního prostoru. Použití AIDS lze trénovat.

Terapie mluvením pomáhá při poruchách řeči a polykání. U poruch pozornosti a dalších psychologických problémů pacienti dostávají psychoterapie a / nebo mozek výkonnostní trénink. Vhodná je také muzikoterapie, bazální stimulace a mnoho dalších terapeutických přístupů.

Shrnutí

A mrtvice je lékařská pohotovost způsobená místním oběhová porucha v mozku. V závislosti na lokalizaci a rozsahu cerebrovaskulárních příhod se příznaky pohybují od hemiplegie, spasticity, paměť a poruchy řeči k poruchám chůze a mnoha dalším. V multidisciplinární terapii sestávající z ošetřovatelství, terapie mluvením, pracovní terapie atd., fyzioterapie hraje základní roli. Pokouší se obnovit mobilitu pacienta, například mobilizací, svalstvím, vyvážit, koordinace a trénink chůze.