Alveolitida: Spouštěče, příznaky, léčba

Alveolitida: Popis

Alveolitida je zánět alveol plic (plicní alveoly). Dospělá plíce má asi 400 milionů takových alveol. Dohromady tvoří plochu asi 100 metrů čtverečních. Na této obrovské ploše probíhá výměna plynů mezi krví (v cévách kolem alveol) a vdechovaným vzduchem (v alveolách): Kyslík z vdechovaného vzduchu se vstřebává do krve tenkou stěnou alveol a uvolňuje se oxid uhličitý. z krve do vzduchu.

Často je zánět plicních sklípků – alveolitida – alergický (exogenní alergická alveolitida, EAA): postižení reagují alergicky na vdechované cizorodé látky. Těmito spouštěči alergií (alergeny) mohou být např. spory plísní, bakteriální složky, mouky, chemikálie nebo živočišné bílkoviny v exkrementech (jako je ptačí trus).

Někdy není spouštěčem alveolitidy alergie, ale infekce, toxin nebo imunologické systémové onemocnění. Tento text se zde však zabývá výhradně exogenní alergickou alveolitidou.

Exogenní alergická alveolitida: formy

EAA je poměrně vzácné onemocnění. Podle spouštěče alergické alveolitidy nebo podle skupiny postižených rozlišují lékaři různé formy onemocnění. Nejběžnější jsou ptačí plíce, farmářské plíce a zvlhčovače:

  • Ptačí plíce: U této formy EAA má pacient alergii na ptačí trus a ptačí bílkoviny z andulek, kanárů, holubů a kuřat. Kontakt s proteiny hlodavců může u některých lidí také vyvolat EAA.
  • Farmářské plíce: Farmářské plíce jsou druhou nejčastější formou exogenní alergické alveolitidy. Vzniká v důsledku alergické reakce na vdechnuté spory plísní z plesnivého sena.

Dalšími formami exogenní alergické alveolitidy jsou například plíce návštěvníka sauny (spouštěné spórami plísní na tvarovaném dřevě), mycí plíce (spouštěné enzymovými proteiny z detergentů), vnitřní alveolitida (spouštěné plísní v domě), plíce dřevařů (spouštěné dřevěným prachem, plísněmi), alveolitidou parního železa (spouštěnou bakteriálně kontaminovanou vodou v železe) a plícemi chemického dělníka (spouštěnou např. izokyanáty, uvolněnými při výrobě polyuretanové pěny). např. z izokyanátů, uvolněných např. při výrobě polyuretanové pěny).

Alveolitida: příznaky

Příznaky akutní EAA lze snadno zaměnit s příznaky zápalu plic!

Chronická forma EAA se rozvíjí, když má někdo opakovaný kontakt s menším množstvím alergenu v průběhu měsíců nebo let (např. chovatelé ptáků v zájmovém chovu). Přetrvávající zánět vede k pojivovým tkáňovým remodelačním procesům v interpulmonální tkáni (tkáň mezi sekcemi přenášejícími vzduch) a také ke ztluštění alveolárních stěn (brání výměně plynů!). Je to patrné na postupném nárůstu nespecifických příznaků – mezi které patří především narůstající dušnost (dušnost) při fyzické námaze. Dalšími běžnými příznaky jsou únava, nechutenství, hubnutí, pomalý pokles výkonnosti a pocit nemoci.

V těžkých případech chronické alveolitidy dochází k progresivnímu zjizvení plicní tkáně (plicní fibróza).

Alveolitida: Příčiny a rizikové faktory

Celkově je exogenní alergická alveolitida vzácná. Častěji se však vyskytuje u rizikových skupin, jako jsou chovatelé ptactva nebo zemědělci, a může vést k pracovní neschopnosti. U kuřáků je méně pravděpodobné, že se u nich vyvine EAA z důvodů, které jsou stále nejasné.

Alveolitida: vyšetření a diagnostika

Pokud máte jakékoli příznaky exogenní alergické alveolitidy, měli byste se poradit s plicním specialistou nebo závodním lékařem. Rychlá diagnostika je důležitá, aby bylo možné rychle zahájit léčbu a předejít tak dlouhodobému poškození plic. Při úvodní konzultaci lékař nejprve odebere vaši anamnézu (anamnézu). Zeptá se například:

  • Jaké máte přesně příznaky?
  • Jak dlouho jsou přítomni?
  • Jaké je vaše povolání a od kdy?
  • Jaké jsou tvé koníčky?
  • Máte nějaké známé plicní nebo kožní onemocnění nebo alergii?

Imaging

U exogenní alergické alveolitidy s akutním průběhem je RTG plic (RTG hrudníku) spíše nespecifický. Informativnější je počítačová tomografie s vysokým rozlišením (HR-CT).

Chronická EAA s přidruženými procesy remodelace pojivové tkáně a zjizvením v plicní tkáni je obecně dobře znázorněna zobrazením, také na rentgenových snímcích.

Bronchoalveolární laváž

Pojmem „bronchoalveolární laváž“ se rozumí výplach dolních cest dýchacích (včetně alveolů) prováděný v rámci bronchoskopie: Lékař zavede do dýchacích cest tzv. bronchoskop – tuhou nebo ohebnou trubici s integrovanou kamerou. nos nebo ústa. Touto trubicí pak směruje výplachovou tekutinu do plic (až do alveol), která je následně opět odsávána.

Zkouška plicní funkce

Lékař používá test plicních funkcí, aby zjistil, zda a jak vážně je plicní funkce ovlivněna alveolitidou. K tomu musí pacient dýchat a vydechovat náustkem měřicího zařízení. Kolik vzduchu může pacient za jakou dobu vdechnout a vydechnout a jak dobře se měří funkce výměny plynů (kyslík, oxid uhličitý). Výsledky mohou podpořit diagnózu alveolitidy.

Další testy

Krevní testy mohou také pomoci diagnostikovat exogenní alergickou alveolitidu: V krvi postižené osoby se cíleně vyhledávají specifické protilátky proti podezřelému alergenu. Pokud je detekce úspěšná, potvrzuje to podezření.

V nejasných případech se někdy musí odebrat malý vzorek plicní tkáně (biopsie) a vyšetřit ho pod mikroskopem k potvrzení diagnózy.

Provokační test se navíc nejlépe provádí pod lůžkovým dohledem ve specializovaných centrech – kontakt s alergenem by mohl způsobit těžký záchvat dechové tísně s nedostatkem kyslíku v krvi.

K diagnostice exogenní alergické alveolitidy může v případě potřeby přispět i rozbor pracoviště hygienikem.

Odlišení od astmatu

Při stanovení diagnózy musí lékař odlišit exogenní alergickou alveolitidu od jiných onemocnění s podobnými příznaky. Tyto tzv. diferenciální diagnózy zahrnují astma, zejména alergické astma. Mezi charakteristické rysy patří:

  • Pacienti s exogenní alergickou alveolitidou (EAA) obvykle nemají žádné rodinné příslušníky se stejným onemocněním – pokud nejsou zároveň vystaveni danému alergenu (např. plísně ve společné domácnosti). Astma se na druhé straně často vyskytuje v rodinách.
  • Příznaky akutní EAA se objevují několik hodin po kontaktu s alergenem, zatímco příznaky alergického astmatu se objevují bezprostředně poté.
  • Plíce vykazují zúžení u EAA, zatímco u astmatu průdušky vykazují střídavé zúžení.

Alveolitida: Léčba

Zpočátku by se měl pacient pokud možno vyhnout jakémukoli dalšímu kontaktu s alergenem. Ti, kteří mají například ptačí plíce, musí odstranit všechny ptáky z domova a také se rozloučit s peřinou, polštáři a péřovým oblečením.

Pokud se pracovnímu kontaktu s alergenem nelze zcela vyhnout, lze se alespoň pokusit zmírnit příznaky alveolitidy vhodnými preventivními opatřeními. Ty mohou zahrnovat nošení ochranné masky, instalaci dobrého ventilačního systému nebo řádnou údržbu klimatizačních systémů. Ne vždy jsou však taková opatření dostatečná. Pacienti pak mohou být nuceni změnit zaměstnání nebo dokonce povolání.

Léky

Kortizon může být užitečný i u chronické EAA – ve vyšších dávkách a při dlouhodobém užívání. Ve většině případů však ošetřující lékař předepisuje silnější imunosupresiva (např. azathioprin, methotrexát) k zastavení progrese plicní fibrózy. Léky však nemohou nic udělat proti již existujícím změnám a poškození plic.

Plicní sporty

Rehabilitační opatření, jako je plicní cvičení, jsou důležitou terapeutickou složkou chronických respiračních onemocnění, včetně chronické exogenní alergické alveolitidy. Cílený fyzický trénink může zvýšit výkonnost, snížit dechovou tíseň a prospět i psychice. Celkově to zlepšuje kvalitu života pacientů. Je však důležité, aby množství cvičení bylo přiměřené – ani moc, ani málo, zní motto. Pacienti proto dostávají individuálně přizpůsobený cvičební program.

Alveolitida: průběh onemocnění a prognóza

V chronickém průběhu má tato alveolitida naopak horší prognózu: ani vyhýbání se alergenu, ani medikace nemohou zvrátit existující jizvivé (fibrotické) změny v plicní tkáni. Progresi plicní fibrózy lze pouze zastavit – a to je nesmírně důležité:

Se stále zjizvenou a ztluštělou plicní kostrou totiž srdce musí pumpovat krev z pravé komory do plicního oběhu proti většímu odporu. Výsledný vysoký tlak v plicích (plicní hypertenze) může vést k srdeční insuficienci – přesněji k pravostranné srdeční insuficienci v důsledku cor pulmonale (plicní srdeční choroby). Ve většině případů může postiženým pomoci pouze transplantace plic.

Alveolitida: Prevence