Aminokyseliny

Co jsou aminokyseliny?

Aminokyseliny jsou „základními stavebními kameny“ bílkovin. Proteiny hrají v lidském těle důležitou roli: plní mnoho důležitých úkolů a dávají tělesným tkáním strukturu. Zdravý, štíhlý dospělý člověk se skládá z přibližně 14 až 18 procent bílkovin.

Tělesné bílkoviny se skládají z 20 různých aminokyselin. Když se tvoří bílkoviny, aminokyseliny jsou spojeny dohromady jako v řetězci. Dvě aminokyseliny spojené dohromady se nazývají dipeptid a tři aminokyseliny se nazývají tripeptid. Malé proteiny se skládají z řetězce asi 50 aminokyselin. Velké proteiny se skládají ze stovek nebo tisíců aminokyselin a mohou sestávat ze dvou nebo více složených aminokyselinových řetězců.

Protože bílkoviny jsou hlavní složkou většiny buněčných struktur, musíme přijímat dostatečné množství bílkovin ve stravě. To je zvláště důležité během těhotenství, během růstu a při poškození tkáně v důsledku zranění nebo nemoci.

Esenciální aminokyseliny