Kotníkové obvazy | Nestabilita kloubu kotníku

Kotníkové obvazy

Obvazy jsou často nahrazovány pásky. Zejména v noci, kdy kloub není vědomě zajištěn a může snadno dojít k nežádoucím pohybům, se k jemnému zajištění kloubu používají lehké, měkké obvazy. Jinak platí to samé jako pro dlahy a obvazy: Vhodné a vědomé používání obvazů může být docela užitečné. Je však třeba dbát na to, aby použití obvazů nevedlo k nadměrnému omezení funkce a stability kloubů.