Aortální chlopeň – Struktura a funkce

Aortální chlopeň: kapesní chlopeň v levém srdci

Aortální chlopeň funguje jako chlopeň mezi levou komorou a aortou. Konstrukčně se jedná o tzv. kapesní ventil: skládá se ze tří srpkovitých „kaps“, které svým tvarem připomínají vlaštovčí hnízdo. Vzhledem ke své poloze a tvaru se nazývají zadní, pravá a levá semilunární chlopeň a skládají se z dvojité vrstvy endokardu (vnitřní stěny srdce). Stejně jako ostatní chlopně je aortální chlopeň připojena k vazivovému prstenci srdečního skeletu.

Funguje jako výstupní ventil

Aortální chlopeň se otevírá směrem k aortě při pumpování krve z levé komory do aorty a tím do velkého oběhu při systole (kontrakce komory). Dokud tlak v levé komoře převyšuje tlak v aortě (což je případ systoly), nemůže zpět do komory proudit žádná krev. Pokud se však komora v následující diastole (relaxaci komory) uvolní, aby mohla absorbovat krev z levé síně, tlak v komoře oproti aortě klesne. Krev mohla proudit zpět; aortální chlopeň však tomuto zpětnému toku brání:

Lékař může slyšet uzavření aortální chlopně stetoskopem jako 2. srdeční ozvu.

Časté problémy s aortální chlopní

Stenóza aortální chlopně (aortální stenóza) je termín používaný lékaři k popisu zúžené aortální chlopně. Bývá získaná, vzácněji vrozená. Nejčastější příčinou aortální stenózy jsou degenerativní změny v důsledku arteriosklerózy: usazeniny vápníku v srdeční chlopni zhoršují její pohyblivost. Krev lze z levé komory jen obtížně odčerpat a tlak v komoře se zvyšuje. V důsledku toho stěna komory zesílí (hypertrofie).

Při nedostatečnosti aortální chlopně se srdeční chlopeň již těsně neuzavírá, takže krev v diastole proudí zpět z aorty do levé komory. Nyní větší objem krve zatěžuje levou komoru (objemová zátěž), ​​která se posléze rozšiřuje (dilatace). V případě aortální insuficience může dojít i ke ztluštění srdeční stěny.

K těmto onemocněním jsou zvláště náchylní lidé, jejichž aortální chlopeň se skládá pouze ze dvou kapes. Tato tzv. bikuspidální (bikuspidální) aortální chlopeň je nejčastější vrozenou vadou srdeční chlopně. Vyskytuje se asi u jednoho až dvou procent populace a hlavně u mužů.

Poruchy aortální chlopně lékař nejlépe slyší stetoskopem vpravo od hrudní kosti, přibližně mezi druhým a třetím žebrem.