Apomorfin: účinek, lékařské aplikace, vedlejší účinky

Jak funguje apomorfin

Apomorfin napodobuje neurotransmiter dopamin v centrálním nervovém systému a váže se na jeho dokovací místa (receptory). Účinná látka tak zprostředkovává účinky typické pro dopamin.

Parkinsonova choroba:

Při Parkinsonově chorobě nervové buňky, které produkují a vylučují dopamin, postupně odumírají. Užívání apomorfinu proto může být užitečné. Účinná látka se však obvykle používá pouze tehdy, když byly vyčerpány možnosti terapie s méně vedlejšími účinky.

Patří mezi ně lépe tolerovaní agonisté dopaminu a účinná látka L-dopa, prekurzorová látka dopaminu, kterou tělo dokáže přeměnit na dopamin. L-dopa terapie může být podávána v průměru asi deset let, než dojde k tzv. on-off fenoménu.

Stejně jako dříve se podává konstantní množství L-dopy, ale účinnost drasticky kolísá – jeden den lék funguje dobře, druhý den téměř vůbec. Tyto výkyvy se stávají výraznějšími, až v určitém okamžiku je L-dopa sotva účinná. V tomto okamžiku lze zahájit terapii apomorfinem, který je někdy považován za poslední možnost léčby.

K diagnostice Parkinsonovy choroby se někdy používá takzvaný apomorfinový test. Při tomto testu je pacientovi injekčně aplikována účinná látka, aby se zjistilo, zda lze zmírnit pohybové poruchy typické pro toto onemocnění.

Erektilní dysfunkce:

Během Parkinsonovy léčby apomorfinem bylo náhodně zjištěno, že mužští pacienti s poruchami potence mohou znovu získat erekci. V důsledku toho byla účinná látka několik let uváděna na trh také jako lék na poruchy potence. Kvůli nedostatečným prodejním údajům však byly dotyčné přípravky opět staženy z trhu.

Emetické:

V urgentní medicíně a veterinární medicíně se apomorfin navíc používá jako spolehlivý prostředek k vyvolání zvracení (emetikum) – avšak mimo jeho schválení („off-label use“).

Ačkoli je apomorfin chemicky derivátem morfinu, nemá žádné analgetické ani jiné účinky, které by se od derivátu morfinu očekávaly.

Absorpce, degradace a vylučování

Apomorfin se obvykle podává injekčně, což mu umožňuje velmi rychle vstoupit do systémového oběhu. Díky tomu se jeho účinek obvykle dostaví do deseti minut. Účinná látka se pak rychle rozkládá (částečně v játrech) a vylučuje se ledvinami. Doba, po které polovina apomorfinu opět opustí tělo (poločas rozpadu), je přibližně půl hodiny.

Kdy se apomorfin používá?

Apomorfin je oficiálně schválen pro následující indikace:

  • Léčba motorických fluktuací („on-off“ fenomén) u pacientů s Parkinsonovou nemocí, kteří nemohou být adekvátně kontrolováni perorálně podávanými antiparkinsoniky.

Použití při poruchách potence nebo jako emetikum může být s dostupnými přípravky mimo rámec registrace („off-label use“) nebo s dováženými hotovými léky.

Délka užívání závisí na základním onemocnění.

Jak se apomorfin používá

Apomorfinové přípravky dostupné v Německu, Rakousku a Švýcarsku jsou vhodné pouze pro injekci nebo infuzi (také pro kontinuální infuzi pomocí pumpy). K tomuto účelu jsou k dispozici předplněné injekční stříkačky a předplněná pera (obdoba inzulinových per), takže si pacienti mohou po poučení lékařem sami aplikovat léčivou látku.

Na začátku je třeba stanovit individuálně vhodné dávkování: V zásadě to může být jeden až sto miligramů apomorfinu denně; průměr je 3 až 30 miligramů denně. Na jednu dávku se však nesmí podat více než deset miligramů účinné látky.

Kromě toho se obecně podává další látka (obvykle domperidon) k potlačení těžké nevolnosti (vedlejší účinek apomorfinu).

Použití apomorfinu při poruchách potence je obvykle jako sublingvální tableta. Jedná se o tabletu, která se vkládá pod jazyk, kde se rychle rozpouští. Při této formě podání se požadovaný účinek dostaví dostatečně rychle, přičemž vedlejší účinky jsou obvykle velmi nízké.

Jaké jsou vedlejší účinky apomorfinu?

Jeden z deseti až sta pacientů pociťuje nežádoucí účinky ve formě zmatenosti, halucinací, sedace, ospalosti, závratí, točení hlavy, častého zívání, nevolnosti, zvracení a reakcí v místě vpichu, jako je zarudnutí, citlivost, svědění a bolest.

Občas se objeví poškození kůže v místě vpichu, vyrážky, dýchací potíže, pokles krevního tlaku při vstávání z lehu nebo sedu, poruchy hybnosti a anémie.

Co je třeba vzít v úvahu při užívání apomorfinu?

Kontraindikace

Apomorfin se nesmí používat při:

  • Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku.
  • zhoršená kontrola dýchání (respirační deprese)
  • Demence
  • Psychóza
  • Dysfunkce jater
  • Pacienti, kteří reagují na podávání L-dopy „on-period“, tj. poruchy pohybu (dyskineze) nebo mimovolní svalové kontrakce (dystonie)

Interakce

Během léčby apomorfinem by se neměly užívat léčivé látky proti psychóze a schizofrenii (antipsychotika). Ty působí jako antagonisté dopaminu, tj. v opačném směru než apomorfin. Při současném použití lze tedy předpokládat, že alespoň jedna účinná látka není dostatečně účinná.

Antihypertenziva mohou mít zvýšený antihypertenzní účinek, pokud se užívají současně s apomorfinem.

S apomorfinem se nesmí kombinovat látky, které zpomalují vedení vzruchů v srdci (přesněji: prodlužují tzv. QT interval), protože to může vést k život ohrožujícím srdečním arytmiím. Příkladem jsou některé léky proti depresi (amitriptylin, citalopram, fluoxetin), antibiotika (ciprofloxacin, azithromycin, metronidazol) a léky proti plísňovým infekcím (flukonazol, ketokonazol).

Věkové omezení

Apomorfin je kontraindikován u dětí a dospívajících do 18 let.

Těhotenství a kojení

Nejsou k dispozici žádné údaje o použití apomorfinu u těhotných žen. Přinejmenším ve studiích na zvířatech nebyly zjištěny žádné známky vlivu na plodnost a poškození plodnosti (toxicita pro reprodukci). Protože však tyto výsledky nejsou snadno přenosné na člověka, doporučuje se podle odborných informací nepoužívat apomorfin u těhotných žen.

Není známo, zda apomorfin přechází do mateřského mléka. Riziko pro kojené děti proto nelze vyloučit. Odborníci proto doporučují, aby se ošetřující lékař a matka společně rozhodli, zda v léčbě pokračovat (případně při kojení), nebo ji ukončit.

Jak získat léky s apomorfinem

Přípravky obsahující účinnou látku apomorfin jsou v Německu, Rakousku a Švýcarsku vázány na předpis v jakékoli dávce a lékové formě.

Jak dlouho je znám apomorfin?

Již v roce 1869 byli chemici Augustus Matthiessen a Charles Wright schopni získat novou látku, kterou nazývali apomorfin, vařením čistého morfinu – silného léku proti bolesti – v koncentrované kyselině chlorovodíkové.

To má však úplně jiný účinek než původní látka. Místo použití jako lék proti bolesti byl proto apomorfin poprvé zaveden do medicíny jako silné emetikum.