Aplikace tlakového obvazu: Pokyny a rizika

Stručné shrnutí

 • Co je tlakový obvaz? První pomoc u silně krvácejících ran.
 • Jak se aplikuje tlakový obvaz? Zvedněte nebo nadzvedněte poraněnou část těla, přiložte a zafixujte obvaz na ránu, přiložte a zafixujte tlakovou podložku.
 • V jakých případech? Na silně krvácející rány, např. řezné, bodné rány, pohmožděniny.
 • Rizika: Uškrcení krve a/nebo nervových cest.

Pozor.

 • Zpravidla můžete a měli byste přikládat tlakový obvaz pouze na končetiny (ruce, nohy).
 • S nasazeným tlakovým obvazem zkontrolujte oblasti kolem něj, abyste se ujistili, že nedochází k přiskřípnutí krevního zásobení a nervů.
 • Pozorujte obvaz, abyste viděli, zda skrz něj nekrvácí krev. Pokud ano, musíte na něj aplikovat druhý tlakový obvaz.
 • Volejte zdravotnickou záchrannou službu! Rány, které silně krvácejí, musí být ošetřeny lékařem.

Co je to tlakový obvaz?

Pokud rána silně krvácí nebo prská, je důležité co nejrychleji zastavit ztrátu krve. K tomu byste měli použít tlakový obvaz. K tomuto účelu je nejlepší použít sterilní obvaz na ránu, obvazový balíček jako „tlakový prostředek“ a buď gázový obvaz nebo trojúhelníkovou látku pro upevnění.

Jak aplikovat tlakový obvaz!

Před přiložením tlakového obvazu na zraněnou osobu byste si měli nasadit tenké ochranné rukavice (např. z latexu, vinylu atd.). To má dvojí účel: Za prvé, snižuje riziko, že se vám do rány dostanou zárodky z rukou. Na druhou stranu vás jednorázové rukavice ochrání i před infekcemi způsobenými přímým krevním kontaktem. Zabráníte tak přenosu případných onemocnění na pacienta, jako je hepatitida C, malými otevřenými rankami na rukou.

V lékárničce najdete jednorázové rukavice a vše ostatní, co k tlakovému obvazu potřebujete. Takovou krabičku byste měli mít doma po ruce. V autě nesmí chybět ani malá lékárnička.

Pokud potřebujete použít tlakový obvaz jako první pomoc při zranění, postupujte takto:

 • Vysvětlete: Promluvte si se zraněnou osobou a vysvětlete každý krok, který při aplikaci turniketu podniknete. Ti, kteří silně krvácejí, jsou obvykle vyděšení a rozrušení. Když budete vědět, co děláte jako první zasahující, a možná budete trochu rozptýleni nasloucháním, může to pomoci uklidnit postiženého.
 • Vymáčkněte větší cévy: Kromě toho můžete zkusit do oblasti rány vymáčknout větší cévy, které vedou krev. Na paži je pro to správným bodem tepna mezi bicepsem a tricepsem (svaly horní části paže). Před přiložením tlakového obvazu zatlačte na nohu do slabin zraněného (uprostřed).
 • Aplikujte obvaz na ránu: Nejprve přiložte na ránu sterilní obvaz, který zcela zakryje.
 • Zajistěte obvaz na ránu: Obvaz zajistěte tak, že ho několikrát s mírným napětím omotáte gázou nebo elastickým obvazem (ne však celý obvaz). Obvaz by měl být těsný, ale ne příliš těsný.
 • Umístěte tlakovou podložku: Nyní umístěte tlakovou podložku na ránu na vrch obaleného obvazu. K tomu je vhodné neotevřené převazové balení, například ještě zabalený obvaz. Pokud žádné nejsou k dispozici, lze také použít balíček kapesníčků nebo podobně.
 • Zajistěte tlakovou podložku: Jednou rukou podržte tlakovou podložku na místě a nyní druhou omotejte zbývající obvaz kolem zraněné části těla. Ujistěte se, že i zde je určité napětí. Zajistěte konec obvazu tak, aby se neuvolnil.
 • Pokračujte ve zvedání: Ujistěte se, že zraněná část těla je umístěna výše, nejlépe nad úrovní srdce. Gravitace pak snižuje průtok krve do oblasti rány.

I nadále věnovat pozornost pacientům

Při poskytování první pomoci krvácející ráně si vždy uvědomte možné známky šoku u pacienta. Pravidelně kontrolujte dýchání a puls a pokud pacient upadne do bezvědomí, proveďte vhodná opatření.

Pokud pacient omdlí nebo je v bezvědomí, ale dýchá sám, uložte jej do zotavovací polohy do příjezdu záchranné služby. Pokud pacient přestane dýchat, okamžitě zahajte resuscitaci.

Pokud oběť utrpěla amputační poranění, vložte odříznutou část těla (např. prst) do sterilní látky, zabalte ji a zabalte do vzduchotěsného plastového sáčku. Vložte plastový sáček do druhého sáčku s ledovou vodou. To zvyšuje šance, že chirurg bude moci znovu připojit oddělenou část těla v nemocnici.

Alternativa s trojúhelníkovým obvazem

Namísto obvazu můžete použít trojúhelníkový hadřík k přiložení turniketu pro první pomoc při zranění.

 • Chcete-li to provést, složte látku do „kravaty“ a přiložte ji doprostřed na ránu pokrytou sterilním polštářkem.
 • Nyní protáhněte dva konce „kravaty“ kolem zraněné končetiny, překřižte je vzadu a poté je znovu protáhněte dopředu.

Pokud rána na prstu nebo konečku prstu silně krvácí, často postačí obvaz na konečky prstu. Vyřízněte klín ze středu obou stran velké sádry. Nejprve nalepte jednu polovinu přes nezraněnou stranu prstu a poté přeložte druhou polovinu přes špičku prstu. Přeložte lepicí plochy.

Další převaz v případě silného krvácení

Pokud je krvácení tak silné, že prosakuje tlakovým obvazem, přiložte další obvaz. Na ránu umístěte druhý tlakový polštářek a zajistěte jej dalšími gázovými obvazy a uzavřete je uzlem.

Kdy si dělám tlakový obvaz?

Zejména u silně krvácejících ran na pažích nebo nohou (např. bodné, řezné, tržné rány) je tlakový obvaz tím správným opatřením první pomoci.

Někdy je nutný i tlakový obvaz na hlavu. Je však obtížnější aplikovat. Pokud nelze tlakovou podložku upevnit obvazem nebo ji lze upevnit pouze nedostatečně, musíte vy nebo sám zraněný tlakovou podložku přitlačit a přidržet rukou, aby se krvácení zastavilo.

To může způsobit bolestivou modřinu a otok. Pak pomůže pravidlo PECH:

 • Dát si pauzu
 • Přiložte ledový obklad
 • Přiložte tlakový obvaz (komprese)
 • Zvedněte zraněnou oblast

Tlakový obvaz vytváří protitlak zvenčí. To omezuje tvorbu modřin a otoků.

Rizika tlakového obvazu

Jako první zasahující byste neměli přikládat tlakový obvaz příliš těsně. Jinak by mohlo dojít k úplnému přerušení přívodu krve. Kromě toho může příliš velký tlak poranit nervové dráhy. Vždy proto kontrolujte místa kolem tlakového obvazu: Pokud tlakový obvaz zabarví prsty na rukou nebo nohou (v případě tlakového obvazu na paži či nohu) nebo je jim velmi zima, je obvaz pravděpodobně příliš těsný. Pak to trochu povolte.

Nepřikládat tlakový obvaz na krk! Mohlo by to přerušit průtok krve do mozku nebo dýchání.

V případě bodných ran někdy ostrý předmět stále uvízne v ráně. To znesnadňuje aplikaci tlakového obvazu. V žádném případě jej však nevytahujte! To by zvýšilo krvácení. Místo toho postavte tlakovou podložku kolem uvíznutého předmětu a ani přes něj neomotávejte obvaz.