Arteterapie: Pro koho je vhodná?

Co je arteterapie?

Arteterapie patří mezi kreativní terapie. Vychází z poznatku, že vytváření obrázků a další umělecké činnosti mohou mít léčivý účinek. Cílem není vytvářet umělecká díla, ale získat přístup do svého vnitřního světa. V arteterapii se obraz nebo socha stává zrcadlem duše.

Arteterapie staví na různých disciplínách. V závislosti na vzdělávacím institutu zahrnuje například kognitivně-behaviorální, hloubkově psychologické, antropologické nebo systémové přístupy. V hloubkové psychologii je arteterapie někdy také označována jako Gestalt nebo malířská terapie. Nesmí se však zaměňovat s Gestalt terapií, což je samostatná forma psychoterapie s humanistickým přístupem.

Kdy člověk dělá arteterapii?

Prostřednictvím arteterapie mají postižení možnost vyjádřit se beze slov. Proto je tato metoda terapie vhodná i pro osoby s demencí nebo mentálním postižením.

Co děláte v arteterapii?

Důležitými cíli v arteterapii je, aby se pacient sám stal tvořivě aktivním a lépe poznával sám sebe. Výsledné práce nejsou hodnoceny. To by mělo umožnit pacientovi vyzkoušet si věci bez zábran, bez konvencí a beze strachu z „chyby“.

Budování vztahů

Jako v každé terapii musí být nejprve mezi terapeutem a pacientem vytvořen vztah založený na důvěře. Dobrý vztah významně přispívá k úspěšnému procesu terapie.

Identifikace problému

Výhodou arteterapie je, že vyjádření vnitřních stavů zpočátku nevyžaduje slova. Přesto hraje důležitou roli rozhovor mezi arteterapeutem a pacientem.

Za tímto účelem arteterapeut nejprve neposuzujícím způsobem popíše, co na daném obrazu nebo soše vidí. Ve skupinové terapii si účastníci také povídají o tom, co vzájemně vnímají ve svých uměleckých dílech.

Řešení problému

Arteterapie by měla pacientovi pomoci nejen problémy rozpoznat, ale také se s nimi vyrovnat. K tomu čerpá z technik hloubkové psychologie, behaviorální terapie nebo jiných metod.

K hledání nových způsobů zvládání arteterapeut využívá nejen konverzaci, ale i práci s uměleckými díly. Pacienti často považují možnost vyjádřit se v barvě a formě jako úlevu.

Arteterapie nabízí široké možnosti. Prostřednictvím mnoha různých metod a materiálů najde téměř každý pacient kreativní výraz, který mu vyhovuje. Arteterapeutka ale zároveň nabádá pacienty, aby zkoušeli nové nebo neznámé barvy, materiály nebo metody designu. Zkoumání nových cest posiluje schopnost pacienta řešit problémy.

Jaká jsou rizika arteterapie?

Obrázky nebo sochy mohou v pacientovi vyvolat bolestivé vzpomínky. Zejména u psychických poruch, ale i u demence to může vést k emočnímu přetížení, které má negativní vliv na průběh terapie. V důsledku toho se může zhoršit psychický stav pacienta. Zkušený arteterapeut dokáže takové změny u pacienta zaznamenat a působit proti nim.

Co musím mít na paměti po arteterapii?

V některých případech se stav pacienta po terapeutickém sezení zhorší. Pokud je však zhoršení pouze krátkodobé, není třeba se obávat. Vypořádat se s bolestivými pocity je prvním krokem k pozitivní změně. Stávající obavy nebo obavy by měli postižení jedinci probrat se svým arteterapeutem.