Bevacizumab: účinky, oblasti použití, vedlejší účinky

Jak funguje bevacizumab

Bevacizumab je monoklonální protilátka, která cílí na VEGF (vaskulární endoteliální růstový faktor). Tímto způsobem je zabráněno jeho interakci s jeho vazebným místem (receptorem). V důsledku toho je inhibována tvorba nových krevních cév (angiogeneze), což zpomaluje růst nádoru.

Zatímco normální (zdravé) buňky časem ztrácejí schopnost se dělit, u rakovinných buněk tomu tak není. Nádorové buňky jsou „nesmrtelné“, což znamená, že se mohou znovu a znovu dělit.

Pro růst potřebuje každý nádor vlastní krevní zásobení, protože potřebuje zvláště velké množství živin a kyslíku – transportovaného krví – pro rychlou proliferaci tkání. Za tímto účelem nezávisle produkuje velké množství mediátorové látky VEGF, která po navázání na svůj receptor podporuje lokální tvorbu krevních cév.

Absorpce, degradace a vylučování

Bevacizumab se podává přímo do krevního oběhu pomocí infuze. Účinná látka je pak rychle distribuována do celého těla. Protože má bevacizumab proteinovou strukturu, může se pomalu rozkládat kdekoli v těle. Přibližně po 18 až 20 dnech se množství protilátky snížilo na polovinu.

Kdy se bevacizumab používá?

Oblasti použití (indikace) bevacizumabu zahrnují širokou škálu typů maligních nádorů, včetně:

  • Rakovina prsu (karcinom prsu)
  • Rakovina plic (bronchiální karcinom)
  • Rakovina ledvin (karcinom ledvin)
  • Rakovina děložního čípku (karcinom děložního čípku)

Mimo schválené indikace – tj. v „off-label use“ – se bevacizumab podává u věkem podmíněné vlhké makulární degenerace. Za tímto účelem se účinná látka injikuje intravitreálně (přímo do sklivce oka).

Jak se bevacizumab používá

Podle snášenlivosti trvá první nálev přibližně 90 minut. Při dobré snášenlivosti lze dobu infuze zkrátit až na 30 minut.

Bevacizumab se obvykle kombinuje s jinými léky proti rakovině: Bevacizumab zajišťuje inhibici růstu nádoru. Jiné léky pak pomáhají nádoru zemřít. To je velmi rozumná a účinná kombinace v léčbě rakoviny.

Jaké jsou vedlejší účinky bevacizumabu?

Na rozdíl od mnoha jiných protinádorových léků lze snášenlivost bevacizumabu klasifikovat jako dobrou.

Často, tedy u jednoho až deseti procent léčených, vyvolává bevacizumab nežádoucí účinky v podobě bolesti v místě infuze, únavy, slabosti, průjmu, bolestí břicha a alergických reakcí.

Méně často se rozvíjí gastrointestinální krvácení, krevní sraženiny, hypertenze, zácpa a kožní změny.

Kontraindikace

Bevacizumab se nesmí používat při:

  • Přecitlivělost na účinnou látku nebo na kteroukoli další složku léku.
  • Hypersenzitivita na buněčné produkty CHO (vaječníků čínského křečka) (buňky CHO se používají k výrobě bevacizumabu)
  • Těhotenství

lékové interakce

Při současném podávání bevacizumabu s některými protinádorovými léky (sloučeniny platiny, taxany) jsou častější infekce a určité změny krevního obrazu (neutropenie).

Neexistují žádné důkazy o tom, že by bevacizumab zhoršoval schopnost reakce.

Věkové omezení

O použití bevacizumabu u dětí a dospívajících do 18 let jsou k dispozici omezené údaje. Proto u pacientů v této věkové skupině musí ošetřující lékař v každém případě zvážit přínos léčby oproti individuálnímu riziku.

Těhotenství a kojení

Účinná látka může potenciálně přecházet do mateřského mléka (stejně jako přirozené protilátky od matky). Ženy proto musí při léčbě bevacizumabem přestat kojit a zdržet se kojení do šesti měsíců po léčbě.

Jak získat léky s bevacizumabem

Bevacizumab mohou podávat pouze zdravotničtí pracovníci. Infuze jsou zpravidla dodávány přímo k lékaři, takže si pacienti nemusí sami objednávat nebo vyzvedávat lék v lékárně.

Jak dlouho je znám bevacizumab?

Mezitím vypršel patent na bevacizumab a již byly vydány první biosimilars (copycat produkty).