Kousnutí: První pomoc při kousnutí

Stručné shrnutí

 • Co dělat v případě kousnutí? První pomoc: Očistěte, vydezinfikujte, sterilně přikryjte, při silném krvácení tlakovým obvazem, při hadím uštknutí znehybněte poraněnou část těla. Dopravte postiženého k lékaři nebo zavolejte sanitku.
 • Rizika poranění kousnutím: Infekce rány, poškození tkáně (např. svalů, nervů, šlach, cév nebo kostí); příznaky otravy (při pokousání jedovatými zvířaty).
 • Kdy navštívit lékaře? V zásadě by každé kousnutí mělo být vyšetřeno lékařem a v případě potřeby ošetřeno.

Pozornost.

 • I lehké a zdánlivě neškodně vypadající kousací rány se mohou infikovat.
 • V nejhorším případě se rozvine život ohrožující otrava krve, infekce tetanem nebo vzteklinou!
 • Rána se může infikovat i několik dní po kousnutí. Sledujte proto rány po kousnutí, zda nevykazují známky zánětu (otok, zarudnutí, hypertermie atd.).

Rána po kousnutí: Co dělat?

 1. Povrchové poškození kůže, škrábance, případně modřiny.
 2. Hlubší kožní rány až ke svalové kůži (fascii), do svalů nebo struktur chrupavky
 3. Rána se smrtí tkáně (nekrózou) nebo velkým poškozením tkáně (defekt látky)

Pro laiky je však téměř nemožné správně posoudit závažnost kousnutí. Proto by každé kousnutí mělo být považováno za naléhavé a mělo by být ošetřeno lékařem. Nejprve je však nutné poskytnout první pomoc při poranění kousnutím:

 • U ran po kousnutí, které příliš nekrvácejí (například od psů nebo koček), ránu očistěte vodou.
 • Poté ránu vydezinfikujte (pokud je k dispozici vhodný dezinfekční prostředek na rány) a sterilně překryjte.
 • U silně krvácejících ran po kousnutí byste měli použít tlakový obvaz.
 • Dostaňte pacienta rychle k lékaři nebo zavolejte záchrannou službu.

Typy poranění kousnutím

V závislosti na tom, které zvíře kousne, mají kousnutí obvykle typické vzorce zranění. Záleží také na „pachateli“, jak velké je například riziko infekce rány.

Lidské kousnutí

Pokud člověk kousne, obvykle zůstane prstencový otisk s modřinami a bodovými kožními oděrkami. Existuje značné riziko infekce! Lidské kousnutí může přenášet AIDS (HIV) nebo viry hepatitidy (B nebo C).

Kočičí kousnutí

Kočičí kousnutí je také velmi nakažlivé. Mohou například způsobit otravu krve (sepse) nebo přenášet vzteklinu. Kočičí kousnutí obvykle zanechává hluboké tečkovité rány, které však téměř nekrvácejí. Poranění tkání se mohou rozšířit až do kosti. V případě kočičího kousnutí do ruky jsou tak často postiženy šlachy a klouby prstů.

Kousnutí psa

Psi většinou koušou člověka do rukou a předloktí, u malých dětí i do obličeje. Často se jedná o tržné rány nebo modřiny s otrhanými okraji. Protože zvířata mají špičaté zuby a silné čelisti, hlubší poranění svalů, šlach, cév, nervů a/nebo kostí nejsou neobvyklá. Mezi možné infekce rány po kousnutí psem patří otrava krve a vzteklina.

Přečtěte si více o tomto tématu v článku Pokousání psem.

Kousnutí hlodavcem

Hlodavci, jako jsou krysy, myši, morčata, veverky nebo králíci, obvykle způsobují jen povrchové kousnutí. Infekce ran je zde vzácná (např. vzteklina, tularémie = králičí mor, horečka po kousnutí potkanem).

Kousnutí koněm

Vzhledem k plochým zubům zvířat jsou zde charakteristické pohmožděniny (poznatelné mimo jiné podle modřiny).

Hadí kousnutí

Více o tématu si přečtěte v článku Hadí kousnutí.

Rána po kousnutí: rizika

Největším nebezpečím u kousnutí je vysoké riziko infekce. Kromě toho mohl útočník oběti způsobit vážné poškození tkáně. Při uštknutí jedovatým hadem hrozí i otrava.

Rána po kousnutí: Infekce

V případě kousnutí kočkou a člověkem se míra infekce pohybuje kolem 50 procent, v případě kousnutí psem je o něco nižší. Takové infekce rány pocházejí z mnoha choroboplodných zárodků obsažených ve slinách zvířat a lidí, které se mohou dostat do rány při kousání.

Riziko infekce u kousnutí je také vysoké, protože zranění jsou často podceňována a pak nejsou odborně ošetřena. Riziko je zvláště vysoké v případě velmi hlubokých a kontaminovaných ran a když byla tkáň vážně zničena.

Poškození tkáně

Lehká kousnutí často poškodí pouze povrchovou vrstvu kůže (epidermis). Naproti tomu hlubší kousnutí může způsobit podstatně závažnější poškození. Kůže se může například oddělit od tkáně pod ní (dermabraze/dekolment). Často jsou také poraněny nervy, cévy, šlachy, svaly a/nebo kosti – někdy s odpovídajícími následky.

V případě poškození nervů již například pacient nemusí být schopen vnímat teplotní podněty a dotyk i v postižené oblasti těla (poruchy citlivosti). Možné je i omezení pohybu. Cévní poranění mohou způsobit krvácení do tkáně. V nejhorším případě se kousnutím celá část těla utrhne, například ruka nebo ucho.

Otrava uštknutím hadem

Kousnutí: Kdy navštívit lékaře?

S kousnutím byste měli vždy jít k lékaři. Jednak proto, že jen on může správně posoudit rozsah zranění. Za druhé, protože kousnutí může vést k infekci rány. Pokud je to nutné nebo vhodné, může lékař pacienta ihned očkovat proti tetanu nebo vzteklině.

Kousnutí: Vyšetření lékařem

V rozhovoru s pacientem nebo doprovázejícími osobami se lékař nejprve pokusí udělat si obrázek o průběhu úrazu a samotné rány po kousnutí (anamnéza). Zeptá se například, zda se zvíře nechovalo nápadně (podezření na vzteklinu) a – v případě domácích mazlíčků – zda ​​bylo očkováno proti vzteklině. Lékař by měl být také informován o všech známých imunitních nedostatcích pacienta (např. cukrovka nebo kortizonová terapie) a také o příjmu léků (jako jsou léky na ředění krve).

Pokud existuje podezření, že rána po kousnutí souvisí s poraněním kostí, jasnost přinesou zobrazovací techniky (např. rentgen).

Kousnutí: Ošetření lékařem

Lehké rány po kousnutí (opět) lékař důkladně vyčistí a opláchne. Poté je uzavře náplastí, svorkami nebo stehem (primární péče o rány).

Hluboké a infikované rány jsou naproti tomu obvykle po určitou dobu ponechány otevřené a před uzavřením několikrát vyčištěny (sekundární péče o rány). To se provádí, aby se zabránilo infekci nebo aby se nejprve odstranila existující infekce.

V případě potřeby lékař před uzavřením rány (debridement) odstraní poškozenou, mrtvou nebo infikovanou tkáň z oblasti rány.

V případě hadího uštknutí jsou pacienti často léčeni jako hospitalizovaní pacienti. Poraněná část těla je imobilizována.

Prevence kousnutí

K poranění kousnutím dochází často. Většinou jsou to psi, kteří koušou, vzácněji kočky, koně, hlodavci nebo jiní lidé. Pokud jde o zvířecí útočníky, existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste zabránili zraněním po kousnutí:

 • Ke psům, kočkám a jiným zvířatům se chovejte klidně a defenzivně, spíše než výhružně nebo agresivně. To platí i při jednání s jinak mírumilovnými mazlíčky.
 • Naučte se správně interpretovat varovné signály od zvířat.
 • Nedotýkejte se zvířete, pokud se krmí nebo má mláďata.
 • Nikdy se ke zvířeti nepřibližujte tiše a/nebo zezadu. Může se vyděsit a kousnout.
 • Vyhněte se rychlým pohybům a hlasitým zvukům v blízkosti zvířete.
 • Při chůzi v oblasti s hady noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Používejte také vycházkovou hůl – vibrace při dopadu na zem zvíře varují, takže se obvykle vzdálí.

Pokud si tato opatření vezmete k srdci, můžete snížit riziko kousnutí zvířaty.