Tělesná pletysmografie: důvody, postup, význam

Jaký je postup při tělesné pletysmografii?

Významnou výhodou celotělové pletysmoterapie oproti spirometrii – další důležité variantě vyšetření plicních funkcí – je to, že poskytuje spolehlivé výsledky i u těch pacientů, kteří jsou hůře spolupracující (např. děti). Je to proto, že výsledky měření nezávisí na průtoku vzduchu v měřicí aparatuře.

Stanovení difúzní kapacity

Kromě toho může lékař často určit tzv. difuzní kapacitu plic pomocí zařízení tělesné pletysmografie. Jedná se o schopnost plic absorbovat nebo uvolňovat kyslík.

Měření se obvykle provádí tzv. metodou jednoho dechu: pacient vdechne zkušební vzduch co nejhlouběji. Poté na několik sekund zadrží dech, než vydechne.

Helium lze také přidat do zkušebního vzduchu s oxidem uhelnatým. Poté může lékař určit i zbytkový objem.

Bodypletysmografie: Hodnocení

V závislosti na diagnóze lékař také po bodypletysmografii probere možnosti léčby a význam stavu pro pacienta.