Měření hustoty kostí: Jak to funguje

Co je kostní denzitometrie?

Kostní denzitometrie je diagnostický postup, který lze použít k posouzení struktury kosti. Je také známá jako osteodenzitometrie.

Kdy se kostní denzitometrie provádí?

Vyšetření lze navíc využít ke sledování terapie osteoporózy.

Dalším klinickým obrazem, ve kterém hraje kostní denzita ústřední roli, je osteomalacie. V tomto případě je do kosti zabudováno příliš málo minerálů, což způsobuje měknutí kostí. Porucha procesu tvorby kosti může být detekována měřením hustoty kosti.

Jak se měří hustota kostí?

Měření DXA/DEXA

Kvantitativní ultrazvuk

Kvantitativní počítačová tomografie

Kvantitativní počítačová tomografie je další metodou měření hustoty kostí. Provádí se stejným způsobem jako normální CT: pacient je umístěn na záda a prochází CT skenerem, který vytváří řezy obrazů obratlových těl. Tato metoda dobře zachycuje buňky malého kostního břicha, ale zřídka se používá pro měření hustoty kostí kvůli zvýšené radiační zátěži.

Měření hustoty kostí: hodnoty a jejich význam

Naměřená T-hodnota

Normální kost

> -1 směrodatná odchylka

Prekurzor osteoporózy (osteopenie)

-1 až -2.5 standardní odchylky

Preklinická osteoporóza

< -2.5 standardní odchylky

Zjevná osteoporóza

< -2.5 směrodatné odchylky + alespoň jedna osteoporotická zlomenina

Jaká jsou rizika kostní denzitometrie?

Pro pacienta není kostní denzitometrie – bez ohledu na výkon – spojena s bolestí.

Co musím sledovat po kostní denzitometrii?

Po kostní denzitometrii (DXA, ultrazvuk, CT) nemusíte jako pacient dodržovat žádná zvláštní opatření. Podle výsledků lékař učiní další kroky: Pokud máte normální hustotu kostí, lékař s vámi probere, zda a kdy je vhodné další kontrolní měření (např. v případě familiárně zvýšeného rizika osteoporózy).