Aneuryzma mozku: definice, terapie

Stručné shrnutí

 • Léčba: Někdy žádná léčba, ale pozorování aneuryzmatu, případně dvě léčebné procedury „clipping“ nebo „coiling“, výběr léčebného postupu závisí na individuálním případě
 • Příznaky: Někdy žádné příznaky, možná interference s některými hlavovými nervy, pokud aneuryzma praskne („praskne“), zničující bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, ztuhlost šíje, bezvědomí
 • Průběh onemocnění a prognóza: Závisí na individuálním případě, v některých případech dobrý, v případě ruptury ohrožení života, možné následné poškození
 • Příčiny a rizikové faktory: Někdy dědičný, hlavním rizikovým faktorem je vysoký krevní tlak a všechny faktory, které krevní tlak zvyšují jako kouření, vzácně i dědičná onemocnění, která postihují pojivovou tkáň jako Marfanův syndrom, Ehlers-Danlosův syndrom
 • Vyšetření a diagnostika: V případě potřeby podezření na příznaky, zobrazovací postupy jako magnetická rezonance (MRI), magnetická rezonanční angiografie (MRA), počítačová tomografie (CT)
 • Prevence: Vyhněte se rizikovým faktorům, jako je vysoký krevní tlak, kouření, nadměrná konzumace alkoholu; obecně doporučený zdravý životní styl

Co je aneuryzma v mozku?

Aneuryzma v mozku je patologické rozšíření cévy v hlavě. Lékaři hovoří také o intrakraniálním nebo mozkovém aneuryzmatu.

Odhaduje se, že asi tři procenta dospělých mají aneuryzma. Někdy je vyboulení cévy vrozené, jindy se vyvine až v průběhu života. V některých rodinách se aneuryzmata vyskytují častěji.

Jak lze aneuryzma léčit?

Existují dva hlavní postupy, které lze použít k léčbě aneuryzmatu v mozku. Jednou z možností je operace, při které chirurg otevře lebku. Ten pak aneuryzma zvenčí uzavře pomocí klipu (tzv. clipping).

Při druhém postupu lékař protlačí katetr tepnou v noze do postižené oblasti v mozku. Ten aneuryzma opraví vložením tzv. cívky (coilingu). Jedná se o platinovou cívku, která vyplňuje aneuryzma zevnitř.

Ne vždy však lékaři tímto postupem ošetří každé aneuryzma. Zda má postup smysl a jaký postup se použije, závisí na konkrétním případu. Chirurgové také pečlivě zvažují, zda přínosy postupu převažují nad souvisejícími riziky.

Pokud je jen nízké riziko prasknutí aneuryzmatu v hlavě a nezpůsobuje žádné další potíže, lékaři doporučují vyboulenou cévu zpočátku pozorovat.

Jaké jsou příznaky aneuryzmatu v mozku?

Jedním z příznaků aneuryzmatu je narušení tzv. hlavových nervů. Jsou to nervy, které na rozdíl od periferních nervů vystupují přímo z mozku. Častěji je postižen hlavový nerv zodpovědný za pohyby očí (okulomotorický nerv). To má za následek poruchy hybnosti očí, ochrnutí očních svalů nebo dvojité vidění.

Pokud cévní stěna aneuryzmatu v mozku praskne (ruptura), objeví se závažné příznaky. Nejčastějším příznakem je subarachnoidální krvácení, zkráceně SAB. Ke krvácení dochází v prostoru mezi mozkem a mozkovými blanami, přesněji arachnoidální membránou.

Díky pevné lebce krev neuniká a rychle vyvíjí zvýšený tlak na mozek. Tento tlak na mozkovou tkáň pak způsobuje příznaky.

Příznaky zvýšeného intrakraniálního tlaku:

 • Náhlý nástup silné bolesti hlavy
 • Nevolnost
 • zvracení
 • Tuhost krku
 • ospalost
 • Ospalost
 • Bezvědomí nebo kóma

Aneuryzma v hlavě: jaké jsou šance na uzdravení?

Existují aneuryzmata, u kterých je jen malá pravděpodobnost, že jednoho dne prasknou. Takové aneuryzma v mozku nemusí nutně omezovat délku života. Lékaři pak v pravidelných intervalech pozorují, zda se cévní aneuryzma nezmění.

Obecná odpověď na otázku očekávané délky života po operaci aneuryzmatu v mozku neexistuje. V závislosti na velikosti a umístění rozšířené cévy může být operace v některých případech život zachraňující. Operace však s sebou nese rizika. V některých případech existuje riziko neurologického poškození v důsledku operace.

Z tohoto důvodu lékaři velmi pečlivě zvažují, která strategie bude s největší pravděpodobností prospěšná těm, kteří jsou postiženi aneuryzmatem v hlavě.

Aneuryzma v mozku – příčiny

Příčinu aneuryzmatu v mozku často nelze přesně určit. Svou roli samozřejmě hraje dědičnost, protože není neobvyklé, že se v rodině cévní výběžky vyskytují častěji. Dalším důležitým rizikovým faktorem pro mozkové aneuryzma je vysoký krevní tlak.

Při každém úderu srdce vyvíjí krev vysoký tlak na cévní stěny zevnitř. To někdy vytváří slabá místa ve stěně cévy, která nakonec povolí – vznikne aneuryzma.

Kouření nepřímo zvyšuje riziko aneuryzmatu: podporuje arteriosklerózu a zvyšuje krevní tlak. Vzácnými příčinami, které jsou spojeny se zvýšeným rizikem aneuryzmatu v mozku, jsou některá dědičná onemocnění, například Marfanův syndrom nebo Ehlers-Danlosův syndrom.

MRI, CT & Co.: Jak lékař zjistí aneuryzma v hlavě?

Lékaři často objeví aneuryzma v mozku náhodou, protože postižení často sami vyboulenou cévu necítí.

Pokud aneuryzma tlačí na určité struktury v mozku, jako je hlavový nerv, odpovídající neurologické poruchy ukazují na problém v hlavě.

V případě prasklého aneuryzmatu vedou příznaky často k podezření na akutní neurologickou poruchu. Aneuryzma v mozku a mozkové krvácení v případě ruptury mozkového aneuryzmatu lze snadno zobrazit pomocí magnetické rezonance (MRI), magnetické rezonanční arteriografie (MRA) nebo počítačové tomografie (CT).

Jak lze zabránit aneuryzmatu v mozku?

Aneuryzmatu v mozku nelze v zásadě zabránit. Důvodem je, že neexistuje žádné preventivní opatření proti predispozici nebo vrozenému aneuryzmatu.

Pokud máte vysoký krevní tlak, nechte si jej léčit a pravidelně kontrolovat u lékaře. Pokud je to možné, vyhněte se životnímu stylu, který vám zvyšuje krevní tlak a má negativní vliv na zdraví vašich cév.

K prevenci rizikových faktorů aneuryzmatu v hlavě patří například:

 • Nekuřte
 • Jíst zdravě, s malým množstvím živočišných tuků, místo rostlinných olejů, hodně čerstvého ovoce a zeleniny
 • Být pravidelně fyzicky aktivní
 • Pití malého množství alkoholu