Prevence rakoviny prsu: Včasná detekce

Co je screening rakoviny prsu?

Screening rakoviny prsu zahrnuje sérii pravidelných vyšetření zaměřených na odhalení jakékoli existující rakoviny prsu v raném stádiu. K tomuto účelu lékař využívá různé vyšetřovací metody, kterými lze zhoubný nádor v prsu odhalit:

 • Palpace prsou
 • Ultrazvukové vyšetření (sonografie)
 • Mamografie (rentgen hrudníku)
 • V případě potřeby magnetická rezonance

Kromě pravidelných návštěv u lékaře se ženám doporučuje jednou měsíčně pečlivé prohmatání prsou samy, aby byly změny odhaleny již v raném stadiu.

V rámci zákonem stanoveného screeningu rakoviny prsu hradí zdravotní pojišťovny náklady na různá opatření včasného odhalení. Některé z nich jsou vhodnější pro mladší ženy, jiné pro starší. Odborníci proto doporučují různá vyšetření v závislosti na věku pacienta. Svou roli hraje i individuální riziko vzniku rakoviny prsu.

Screening rakoviny prsu od 20 let

Screening rakoviny prsu od 30 let

Od 30 let je součástí zákonem stanoveného screeningu rakoviny prsu každoroční vyšetření prsu u gynekologa. Pokud lékař zjistí nějaké abnormality, provede ultrazvukové vyšetření. Může také pacientku odeslat k lékaři s příslušnou kvalifikací nebo do certifikovaného centra pro rakovinu prsu. Může být také nutné mamografické vyšetření.

Screening rakoviny prsu od 40 let

Odborníci také doporučují ženám ve věku 40 až 49 let podstoupit každoroční vyšetření prsou u svého gynekologa. Pokud se objeví nějaké abnormality, lékař často přímo nařídí mamografii. V některých případech může provést i ultrazvukové vyšetření, například při velmi husté prsní tkáni nebo při konkrétním výsledku mamografie. Někdy je užitečná i magnetická rezonance (MRI).

Screening rakoviny prsu od 50 let

Screening rakoviny prsu od 70 let

Screening rakoviny prsu v této věkové skupině zahrnuje každoroční palpaci prsu a – je-li palpace nápadná – mamograf. U žen se zvýšeným rizikem vzniku onemocnění je vhodné nechat si mamografii provádět rutinně, a to pouze v případě, že to jejich zdravotní stav dovoluje.

Screening rakoviny prsu u žen se zvýšeným rizikem rakoviny prsu

Pokud mají ženy zvýšené riziko rakoviny prsu, doporučuje se intenzivnější screening rakoviny prsu. To znamená častější screeningová vyšetření a možná další opatření. Jak přesně vypadá intenzifikovaný screening rakoviny prsu v jednotlivých případech, závisí na tom, jak je pacientka stará a jak moc je u ní riziko rakoviny prsu zvýšené.

Pracovní skupina pro gynekologickou onkologii předpokládá v rámci intenzifikovaného screeningu rakoviny prsu u vysoce rizikových pacientek následující vyšetření:

 • Ultrazvuk prsů: každých šest měsíců od 25 let
 • Mamografie: každý jeden až dva roky od 40 let, případně i dříve, pokud je vyšší riziko – například kvůli husté tkáni mléčné žlázy
 • Zobrazování magnetickou rezonancí: ročně, pokud existuje velmi vysoké riziko rakoviny prsu, počínaje 25
 • Magnetická rezonance: každoročně od 25 let; v případě potřeby i ultrazvuk prsou – např. kvůli husté tkáni mléčné žlázy
 • Mamografie: každoročně od 35 let
 • Magnetická rezonance: každoročně od 20 let, pokud je riziko rakoviny prsu velmi vysoké
 • Mamografie: ročně od 40 let, při vyšším riziku

Zvýšené riziko rakoviny prsu mají například ženy, jejichž matka, sestra, babička a/nebo teta již rakovinu prsu (resp. rakovinu vaječníků) prodělaly. V rodině pak může dojít k mutaci určitých rizikových genů (geny rakoviny prsu BRCA1 a BRCA2). To určí genový test.

Kromě toho se doporučuje screeningová vyšetření rakoviny prsu v těsném záběru, pokud jsou již v prsu nápadné, ale nezhoubné změny tkáně.

Pokud máte zvýšené riziko rakoviny prsu, poraďte se se svým gynekologem, jaká opatření pro screening rakoviny prsu mají ve vašem případě smysl.

Screening rakoviny prsu: měli byste jej podstoupit?

Lékaři a vědci z různých oborů pečlivě zvážili přínosy oproti možným rizikům screeningových vyšetření rakoviny prsu a na základě profilu rizika a přínosu vytvořili doporučení pro screening rakoviny prsu podle věkových skupin.

Jisté je, že včasné zjištění rakoviny prsu zvyšuje šance na vyléčení. Studie prokázaly, že rutinní mamografické vyšetření u žen ve věku 50 až 69 let snižuje úmrtnost na rakovinu prsu. V důsledku toho lékaři obvykle doporučují ženám účastnit se screeningových vyšetření.