Rakovina prsu: Úspěch léčby a prognóza

Jaká je šance na uzdravení z rakoviny prsu?

Rakovina prsu je v podstatě vyléčitelná nemoc – ale u některých pacientů je smrtelná. Šance na vyléčení rakoviny prsu se velmi liší od člověka k člověku a závisí na mnoha faktorech. Například:

  • Věk pacienta: U pacientů mladších 35 let je vyšší pravděpodobnost recidivy a obecně mají méně příznivou prognózu než starší pacienti.
  • Typ rakoviny prsu: Existují různé typy rakoviny prsu. Některé jsou vyléčitelnější než jiné. Například zánětlivý karcinom prsu má obecně nepříznivou prognózu, zatímco tubulární karcinom prsu má prognózu zvláště příznivou.

Existuje řada dalších faktorů, které ovlivňují šance na vyléčení. Patří mezi ně například stupeň degenerace nádoru a tzv. predikativní faktory.

Stupeň degenerace („grading“) nádoru

Nádory G1 jsou nejméně degenerované. Jsou stále velmi podobné původní tkáni, tedy dobře diferencované. Nádorové buňky G1 obvykle rostou pomalu a méně agresivně. To má obvykle pozitivní vliv na šance na vyléčení rakoviny prsu.

Zcela jiná je situace u těžce degenerovaných karcinomů prsu (nádory G3): Jejich buňky jsou špatně diferencované, obvykle rychle rostou a agresivně napadají okolní tkáň – to zhoršuje šance na vyléčení.

Prediktivní faktory

Každý karcinom prsu má určité vlastnosti, které určují jeho růst a liší se od pacienta k pacientovi. Například některé mají na povrchu svých buněk velmi mnoho hormonálních receptorů a/nebo receptorů HER2, zatímco jiné ne.

Jaká je prognóza rakoviny prsu v jednotlivých fázích?

Rakovina prsu se dělí do pěti různých stadií v závislosti na tom, jak velké jsou nádory, jak ovlivňují okolní tkáň a zda nebo do jaké míry vytvořily dceřiné nádory. Stupnice se pohybuje od 0 do IV, přičemž IV je nejvyšší stupeň.

Šance na vyléčení a přežití se však značně liší a závisí na interakci několika faktorů – nejen na stádiu rakoviny prsu.

Rakovina prsu: lokální recidiva a metastázy

U některých pacientů se po ukončení léčby rozvine lokální recidiva. To znamená, že se nádor vrací na stejné místo.