Bursitida: léčba, příčiny

Stručné shrnutí

  • Léčba: imobilizace postiženého kloubu, analgetika, někdy kortizon, terapie rázovou vlnou, punkce k odsátí přebytečné tekutiny, fyzioterapie; bakteriální nebo chronická burzitida: často chirurgické odstranění, antibiotika (proti bakteriím); v případě základního onemocnění: specifická léčba tohoto onemocnění
  • Příčiny: Často nadměrné používání v důsledku nezvyklých, na sílu náročných, opakujících se pohybů; další možné příčiny: Základní onemocnění, jako je revmatismus nebo dna, bakteriální infekce; Rizikové faktory: Věk, obezita, některá povolání (jako jsou obkladači, hudebníci a sportovci).
  • Prognóza: Obvykle rychlé zlepšení účinnou léčbou a imobilizací postiženého kloubu; další nadužívání přináší riziko chronifikace s přetrvávajícími, opakujícími se příznaky (během měsíců nebo let)

Co je bursitida?

Burzy se však nacházejí i tam, kde kůže, svaly, šlachy nebo vazy leží přímo nad kostním výběžkem – např. v oblasti velkého valícího se pahorku (kostní výběžek na vrchní straně vnější strany stehenní kosti).

Obecně je zánět možný u všech burz. V praxi jsou však nejčastěji postiženy burzy následujících částí těla:

Rameno

Bursitida ramene je jednou z nejčastějších forem burzitidy. V oblasti ramen jsou celkem čtyři burzy:

  • Bursa subdeltoidea se nachází mezi delta svalu ramene a ramenním kloubem. Zánět této burzy se nazývá bursitis subdeltoidea.
  • Bursa bursa subcoracoidea je napojena na kloubní dutinu ramenního kloubu a na další burzu, bursa subtendinea musculi subscapularis.

Pata

Dvě burzy se nacházejí v oblasti patní kosti a úponu Achillovy šlachy. Jedna burza se nachází přímo mezi nimi a nazývá se bursa subachillea. Druhá burza, bursa postachillea, se nachází mezi Achillovou šlachou a kůží.

Loket

Bursitida lokte je lékařskými odborníky nazývána bursitis olecrani. Nejčastěji je zánět lokalizován na kostěné špičce lokte (olecranon).

Koleno

Bursitida kolene je jednou z nejčastějších forem burzitidy. V oblasti kolena lze nalézt několik zanícených burz. Ve většině případů je zanícená buď burza před čéškou, nebo ta pod čéškou.

Vše důležité o příčinách, příznacích a léčbě této formy burzitidy se dočtete v článku Bursitida – koleno.

Kyčel

Více o příčinách, příznacích a léčbě burzitidy v oblasti kyčlí se dozvíte v článku Bursitida – kyčle.

Jaká je léčba?

Nepohodlí může zmírnit i domácí lék na nachlazení: Doporučuje se např. ochlazovat postižené místo chladicí podložkou. Někteří postižení také přikládají chladivé obklady.

Pokud příznaky neustoupí i přes imobilizaci a protizánětlivé léky proti bolesti a nedojde k bakteriální infekci, může lékař aplikovat kortizon do zanícené burzy. Má silnější protizánětlivý účinek než NSAID.

Přebytečná tekutina může být odsáta propíchnutím burzy. V nejlepším případě to urychlí hojení.

Doporučují se také fyzioterapeutická opatření. Pomáhají k tomu, aby byl postižený kloub opět pohyblivý.

Chronická burzitida hrozí také v případě, že zánět trvá bez léčby nebo se neodstraní příčina.

Pokud je za bursitidou jiné základní onemocnění, je třeba ji podle toho léčit.

Pojem homeopatie a její specifická účinnost jsou ve vědě kontroverzní a nejsou studiemi jednoznačně prokázány.

Co dělat v případě burzitidy ramene?

V případě opotřebení a chronické burzitidy terapie bolesti často nestačí. Poté musí být zanícená burza chirurgicky odstraněna.

Co dělat v případě burzitidy paty?

Ortézy jsou speciální podpůrné bandáže, které odlehčují patě, aniž by omezovaly pohyblivost. Úpravy bot jsou korekce, které se aplikují na vhodnou obuv, jako je zvednutí podpatku nebo změkčení patní části.

Pokud obtíže po této terapii neustoupí nebo je částečně zodpovědná patní ostruha (kostní výrůstek na patní kosti), je vhodný chirurgický zákrok. To se provádí endoskopicky nebo otevřeně.

Jaké jsou příznaky?

Bursitida způsobená bakteriemi je často doprovázena horečkou a celkovou malátností. Někdy jsou lymfatické cévy v okolí burzitidy zanícené, což je zevně patrné červenými pruhy podél lymfatické cesty a zduřením lymfatických uzlin. Ve většině případů se zákeřně objevuje například bolest v rameni spojená se zánětem. Postižení pak postupně zaujmou ochranný postoj, což ve střednědobém horizontu vede k dalším potížím v rameni.

Jaké jsou příčiny a rizikové faktory?

Bursitida obvykle vzniká přetížením dotčených struktur (kloub, svaly, šlachy, vazy). Spouštěčem jsou například nezvyklé, opakující se pohyby. Někdy je burzitida také důsledkem opotřebení souvisejícího s věkem. Vzácně je příčinou burzitidy bakteriální infekce. Muži jsou postiženi o něco častěji než ženy.

Bursitida v důsledku přetížení

Když je funkce burzy jako nárazníku přetížena nezvyklými, silově náročnými a opakovanými pohyby, burza někdy reaguje zánětem.

Nadužívání také často vede k bursitidě v pažích, zejména v horní části paží.

Dvě burzy ramene se také často zanítí při těžkém používání. Zvláště náchylní jsou lidé, kteří vykonávají mnoho práce s rukama nad hlavou, jako jsou malíři a lesní dělníci. Sporty jako badminton nebo lezení také podporují zánět těchto dvou burz.

Bursitida způsobená základním onemocněním

Infekční burzitida (septická burzitida)

Někdy je burzitida způsobena infekcí (septická burzitida). Bakterie jako „Staphylococcus aureus“ pronikají do těla například po poranění kůže nebo zlomeninách kostí a spouštějí burzitidu.

Rizikové faktory pro bursitidu

Stres z opakujícího se tlaku také zvyšuje riziko. Špatně padnoucí, lisující nebo odírající boty někdy zanítí bursa postachilleae, která se nachází mezi Achillovou šlachou a kůží, a vedou tak k bolestem paty. Těsné a špičaté boty podporují tzv. hallux valgus (špatné postavení palce nohy) a podráždění burzy v metatarzofalangeálním kloubu palce nohy.

Je možné, že profesionální chronická burzitida bude uznána jako nemoc z povolání.

Jaká jsou vyšetření a diagnózy?

Pokud máte podezření na burzitidu, lékař se vás nejprve zeptá na vaši anamnézu: Požádá vás, abyste podrobně popsali své příznaky, a zeptá se na nedávný fyzický stres a jakékoli základní onemocnění.

V nejasných případech jsou nutná další vyšetření. Například zanícené struktury se zobrazují pomocí ultrazvuku nebo zobrazování magnetickou rezonancí (MRI), aby bylo možné je přesněji posoudit. Rentgenový snímek ukazuje, zda již došlo k uložení vápníku v burze (bursitis calcarea) nebo zda se vytvořily intersticiální stěny pojivové tkáně (bursal hygroma).

Jaký je průběh a prognóza?

Jak dlouho bursitida trvá a jak závažné jsou příznaky, závisí zejména na příčině zánětu. Pokud je bursitida účinně léčena a kloub je imobilizován, příznaky se obvykle zlepší po několika dnech.

Proto: Bursitida by měla být brána vážně v rané fázi.