Kardiologie

Mezi nejvýznamnější kardiologická onemocnění patří

  • infarkt myokardu
  • Vady srdeční chlopně
  • Srdeční arytmie
  • Srdeční selhání (srdeční nedostatečnost)
  • Onemocnění věnčitých tepen (koronární onemocnění srdce)
  • Zánět srdečního svalu (myokarditida)

K odhalení takových kardiologických onemocnění používají kardiologové různé vyšetřovací metody. Patří mezi ně měření elektrické aktivity srdce (elektrokardiografie, EKG), srdeční katetrizační vyšetření, ultrazvuk srdce (echokardiografie) a počítačová tomografie srdce (kardiální CT).

Mezi léčebná opatření na kardiologickém oddělení nemocnice patří kupř

  • Základní intenzivní lékařská péče
  • Zavádění kardiostimulátorů
  • Léčba zúžených koronárních tepen stenty, PTCA
  • Léčba srdečních arytmií léky nebo chirurgickými zákroky

Do oboru kardiochirurgie spadají i chirurgické zákroky na srdci.

V Německu se děti s onemocněním srdce léčí na speciálních odděleních dětské kardiologie.