Úrovně péče (třídy ošetřovatelství)

Stupně péče nahrazují úrovně péče

Předchozí tři stupně péče byly v lednu 2017 nahrazeny pěti stupni péče. Nabízejí přesnější a komplexnější posouzení schopností a postižení pacienta. V závislosti na úrovni péče dostává osoba, která potřebuje péči, různou míru podpory z pojištění péče.

Každý, kdo byl dříve na úrovni péče, je automaticky zařazen do stupně péče. Nikdo nebude klasifikován hůře než dosud a nebude se muset bát žádné ztráty výhod. Naopak, většina lidí, kteří potřebují péči, bude v budoucnu skutečně dostávat vyšší dávky.

Klasifikace: Co se hodnotí?

Hodnotitelé při klasifikaci úrovně péče konkrétně hodnotí následujících šest oblastí života („moduly“):

  • Mobilita (fyzická mobilita): ranní vstávání, pohyb po domě, lezení po schodech atd.
  • Mentální a komunikativní schopnosti: Orientace v místě a čase, uchopení faktů, rozpoznání rizik, porozumění tomu, co říkají ostatní atd.
  • Problémy s chováním a psychikou: noční neklid, úzkost, agresivita, odpor k opatřením péče atd.
  • Samostatné zvládání nároků a stresů souvisejících s nemocí nebo terapií a jejich zvládání: Schopnost užívat si sám léky, měřit krevní tlak nebo jít k lékaři atd.
  • Organizace každodenního života a sociálních kontaktů: Schopnost samostatně organizovat každodenní život, navazovat přímý kontakt s ostatními lidmi atd.

Pět úrovní péče

Úroveň péče 1 (celkový počet bodů: 12.5 až 27)

Lidé, kteří potřebují péči v 1. stupni péče, dostávají mimo jiné rady ohledně péče, rady ve vlastním domě, poskytování pomůcek a dotací na zlepšení životního prostředí (např. schodišťový výtah nebo sprchu přiměřenou věku).

Existuje také úlevová částka (ambulantně) až 125 eur měsíčně. Ten je účelově vyčleněn a lze jej využít například pro denní či noční péči nebo krátkodobou péči.

Každý, kdo pobírá plnou ústavní péči, může získat příspěvek až 125 eur měsíčně.

Na úrovni péče 2 dochází k výraznému narušení samostatnosti a schopností.

Postižení, o které je pečováno doma, mají nárok na měsíční peněžitou dávku (příspěvek na péči) ve výši 316 eur nebo na dávky ambulantní péče v naturáliích ve výši 724 eur měsíčně. Částka úlevy (ambulantně) je až 125 eur měsíčně.

Výše dávky u lůžkové péče je 770 eur měsíčně.

Úroveň péče 3 (celkový počet bodů: od 47.5 do 70)

Za tuto úroveň péče je poskytována ambulantní péče peněžitá dávka ve výši 545 eur nebo věcná dávka ve výši 1,363 125 eur měsíčně. Částka úlevy (ambulantně) je až XNUMX eur měsíčně.

Ti, kteří dostávají lůžkovou péči, mají nárok na měsíční dávku ve výši 1,262 XNUMX eur.

Úroveň péče 4 (celkový počet bodů: od 70 do 90)

Nejzávažnější poruchu samostatnosti a schopností mají pacienti se stupněm péče 4.

Hospitalizovaní pacienti mají nárok na dávku ve výši 1,775 XNUMX eur měsíčně.

Úroveň péče 5 (celkový počet bodů: od 90 do 100)

Úroveň péče 5 zahrnuje také nejzávažnější narušení samostatnosti a schopností, ale jsou zde kladeny i speciální požadavky na ošetřovatelskou péči.

Měsíční peněžitá dávka (ambulantní) činí 901 eur, věcná dávka (ambulantní) činí 2,095 125 eur a účelová částka úlevy (ambulantně) činí až 2,005 eur. Výše dávky u lůžkové péče je XNUMX XNUMX eur měsíčně.

Kromě těchto hlavních dávek lze žádat i o další dávky, jako je respitní péče, krátkodobá péče, dotace na pečovatelské pomůcky nebo na bezbariérovou přestavbu domova.

Dotace na náklady pečovatelského domu

Aby se lidem v nouzi odlehčilo, dostávají od ledna 2 na 5. až 2022. stupni péče tzv. „příplatek“. Peníze dostávají navíc k příspěvku na péči a bez ohledu na úroveň péče . Výše doplatku závisí na období, ve kterém jsou pečovatelské služby čerpány.

  • 5 procent osobního příspěvku na náklady péče během prvního roku v pečovatelském zařízení.
  • 25 procent vašeho vlastního podílu na nákladech na péči, pokud jste v ústavní péči déle než jeden rok.
  • 45 procent jejich vlastního podílu na nákladech na péči, pokud žijí v domově déle než dva roky.
  • 70 procent jejich vlastního podílu na nákladech na péči, pokud je o ně pečováno v domově pro seniory déle než 36 měsíců.

Krátkodobá a respitní péče

Pokud člen rodiny, který pečuje, onemocní nebo chce odjet na dovolenou, hradí pojištění péče náhradní péči. Tuto tzv. respitní péči může poskytovat například ambulantní pečovatelská služba, dobrovolní pečovatelé nebo blízcí příbuzní. Pojištění dlouhodobé péče kryje náklady na náhradní péči maximálně po dobu šesti týdnů v kalendářním roce a až do výše 1,774 XNUMX EUR.

Přechodná péče v nemocnici

Přechodná péče je obvykle poskytována v nemocnici, kde probíhala léčba. Je omezena na deset dní. Žádosti o přechodnou péči se podávají prostřednictvím oddělení sociálních služeb nemocnice nebo přímo zdravotní pojišťovně.

Částečná lůžková péče (denní/noční péče)

Někteří lidé potřebující péči, o které by se jinak starali doma, mohou trávit část času ve vhodném zařízení – buď v noci (noční péče), nebo přes den (denní péče). To je určeno k doplnění nebo posílení péče doma.

Pomůcky a přestavby domů

Pojištění péče částečně kryje náklady na pomůcky pro péči. Technické pomůcky jako pečovatelská lůžka nebo invalidní vozíky jsou obvykle poskytovány zapůjčením nebo za doplatek. U spotřebních produktů, jako jsou jednorázové rukavice nebo podložky do postelí, může pojištění dlouhodobé péče poskytnout měsíční příspěvek až 40 EUR bez ohledu na úroveň péče.

Pojištění péče může také přispět až do výše 4,000 XNUMX EUR na opatření na náklady na úpravy domu, jako je instalace schodišťového výtahu.