Cefalhematom: příčiny, příznaky, léčba

Stručné shrnutí

 • Průběh onemocnění a prognóza: Obvykle velmi dobrý, ustupuje po několika týdnech až měsících; někdy zvýšený novorozenecký ikterus, velmi vzácné komplikace
 • Příznaky: Na hlavičce novorozence měkký, později napjatě elastický otok
 • Příčiny a rizikové faktory: Smykové síly působící na hlavičku dítěte během porodu, zvýšené riziko u pomocných zařízení, jako jsou kleště nebo přísavky
 • Vyšetření a diagnostika: Viditelný a hmatný otok na hlavě, ultrazvukové vyšetření k vyloučení dalších poranění hlavy
 • Léčba: Obvykle není nutná žádná léčba

Co je cephalhematoma?

Slovo cefalhematom popisuje nahromadění krve na hlavě novorozence. „Kephal“ pochází z řečtiny a znamená „patřící k hlavě“. Hematom je modřina nebo kompaktní nahromadění krve v tkáni.

Stavba lebky u novorozenců

Lebka novorozence je stále měkká a deformovatelná. Na vnější straně sedí tzv. kůra hlavy. To zahrnuje pokožku hlavy s vlasy a podkožní tukovou tkání, stejně jako kápovitou svalovou šlachovou desku (galea aponeurotica).

Pod tím leží lebeční kost, která se skládá z několika částí. Ty ještě nejsou u novorozence pevně srostlé. Lebeční kost je zevnitř i zvenčí pokryta tzv. periostem (periosteem). Chrání a vyživuje kost.

Kefalhematom se tvoří mezi periostem a kostí. Je ohraničeno okraji lebeční kosti. Díky tomu je snadno odlišitelný od jiného typického otoku hlavičky u novorozence, tzv. porodního nádoru.

Na rozdíl od kefalhematomu porodní vřed překračuje hranice jednotlivých kostí lebky a okostice zůstává připojena ke kosti.

Cefalhematom: Incidence

Se vznikem kefalhematomu jsou spojeny zejména klešťové porody (klešťové porody) nebo porody s přísavkou (vakuové extrakce). Při těchto porodech lékař přikládá na hlavičku miminka buď takzvané klešťové lžičky, nebo odsávačku, aby mu pomohl na svět.

Cefalhematom: Existují pozdní účinky?

Celkově je prognóza kefalhematomu velmi dobrá. V prvních dnech po narození se často zvětšuje a mění se struktura. Původně sražená krev hematomu postupem času v procesu rozpadu zkapalňuje. Během pár týdnů až měsíců hematom nakonec zmizí.

V některých případech však okraje kefalhematomu kalcifikují podél lebečních švů a zůstávají hmatatelné jako kostěný výběžek po delší dobu. Tento kostěný hřeben později ustupuje, jak se kost vyvíjí. Vzácně se cefalhematom nakazí. Tato situace je potenciálně život ohrožující.

Kefalhematom se často projeví ihned po narození. Typický je zpočátku těstovitě měkký, později vypouklý elastický, obvykle jednostranný otok na hlavičce novorozence. Nejčastěji se vyvíjí na jedné ze dvou temenních kostí (Os parietale), která tvoří horní a zadní část kostěné lebky.

Kefalhematom má polokulovitý tvar a někdy dosahuje velikosti slepičího vejce. Periosteum je citlivé na bolest. Novorozenci s kefalhematomem proto mohou být neklidnější a více plakat, zvláště při působení vnějšího tlaku na kefalhematom.

Pokud kefalhematom neregresuje nebo je velmi velký, je to považováno za možnou známku poruchy srážení krve u novorozence. V některých případech je novorozenecká žloutenka (neonatální ikterus) zhoršena rozpadem kefalhematomu.

Jaké jsou příčiny a rizikové faktory cefalhematomu?

Cévy umístěné pod periostem se roztrhnou a začnou krvácet. Periosteum je dobře zásobeno krví, takže krvácení je někdy poměrně silné. Pokud je prostor mezi méně roztažitelným periostem a kostí vyplněn (znak: prallelastický otok), krvácení se zastaví.

Cefalhematom: Rizikové faktory

Za rizikové faktory pro vznik cefalhematomu se považuje především porod pomocí odsávačky a klešťový porod. Zvláště rychlý průchod hlavičky plodu mateřskou pánví nebo velmi úzké porodní cesty však také způsobují střižné síly, které někdy vedou ke kefalhematomu.

Dalším rizikovým faktorem je tzv. týlní postavení neboli temenní postavení nohou. V tomto případě hlava dítěte neleží čelem napřed v matčině pánevním vstupu, což ztěžuje vstup do porodních cest.

Jak poznáte cefalhematom?

Pokud jste cefalhematom sami zaznamenali, jsou vašimi kontakty také vaše porodní asistentka nebo pediatr. Možné otázky v úvodním rozhovoru (anamnéze) jsou například tyto:

 • Kdy jste si všimli otoku?
 • Změnil se otok ve velikosti nebo struktuře?
 • Jak probíhal porod vašeho dítěte? Používaly se nějaké pomůcky jako odsávačka nebo kleště?
 • Je nějaká možnost poranění hlavy po porodu?

Cefalhematom: Fyzikální vyšetření.

Během fyzického vyšetření lékař zkontroluje, zda stehy mezi kostmi lebky omezují otok nebo zda je otok přesahuje. První jmenovaný by byl typickým znakem cefalhematomu. Také kontroluje konzistenci otoku.

Vzácně cefalhematom překrývá poranění lebeční kosti. Aby se to vyloučilo, obvykle se provádí ultrazvukové vyšetření hlavy novorozence.

Cefalhematom: Podobné nemoci

Pro definitivní diagnózu „cefalhematomu“ musí váš pediatr vyloučit další stavy. Tyto zahrnují:

 • Galea hematom (krvácení pod kůží hlavy)
 • Edém pokožky hlavy (caput succedaneum, také nazývaný „porodní otok“), nahromadění tekutiny v důsledku městnání krve ve vlasové pokožce během porodu
 • Encefalokéla, únik mozkové tkáně přes dosud neuzavřenou lebku v důsledku malformace
 • Pád nebo jiný vnější násilný náraz

Jak lze cefalhematom léčit?

Kefalhematom obvykle nevyžaduje žádnou speciální léčbu. Během několika týdnů to samo o sobě ustoupí. Je třeba se vyhnout punkci za účelem aspirace hematomu: představuje riziko infekce pro novorozence.

Pokud je kromě kefalhematomu otevřená rána na temeni hlavy, je nutné sterilní krytí, aby se zabránilo infekci hematomu. U velkých hematomů lékaři sledují koncentraci bilirubinu v krvi.

Novorozenci rozkládají červené krvinky zvýšenou rychlostí ihned po narození. Tím vzniká bilirubin, který musí být přeměněn v játrech, než ho tělo vyloučí. Pokud je koncentrace bilirubinu velmi vysoká, má škodlivý účinek na nervový systém novorozence (kernikterus).

Někdy u dětí s cefalhematomem se koncentrace bilirubinu zvyšuje více, protože játra jej nerozkládají dostatečně rychle. Speciální světelná terapie (fototerapie modrým světlem) pomáhá snižovat koncentraci bilirubinu.