Krční páteř: Struktura a funkce

Co je krční páteř?

Krční páteř (lidská) se skládá ze sedmi krčních obratlů (krčních obratlů, C1-C7), které jsou umístěny mezi hlavou a hrudní páteří. Stejně jako bederní páteř má fyziologické prohnutí dopředu (lordózu).

Horní a dolní krční kloub

První krční obratel se nazývá atlas, druhý je osový obratel. Spolu se spodinou lebeční tvoří dva horní a dolní krční klouby.

Horní horní krční kloub je spojnicí mezi týlní kostí a prvním krčním obratlem (articulatioatlantooccipitalis), přesněji s horní kloubní plochou atlasu. Toto spojení je obklopeno ochablým kloubním pouzdrem a je zajištěno vazy mezi týlním otvorem a předním a zadním obloukem atlasu. Zadní vaz brání kývání hlavy. Rozsah pohybu (pohyb vpřed a vzad) tohoto kloubu krční páteře se pohybuje kolem 20 stupňů, možný je i mírný boční sklon hlavy.

V dolním hlavovém kloubu se první krční obratel (atlas) otáčí spolu s hlavou kolem zubu (dens) axis vertebra. Tento spoj se skládá ze tří samostatných spojů:

  • první mezi zubem axis vertebra, předním obloukem prvního krčního obratle a vazem v atlasu

Společně s tenkým kloubním pouzdrem umožňují tyto tři klouby krční páteře rozsah pohybu hlavy 30 stupňů vpravo a vlevo.

Stavba krčních obratlů

Všechny obratle páteře jsou v zásadě strukturovány podle jednotného základního vzoru. Základním tvarem všech obratlů je prstencový nebo dutý válec, jehož přední část – s výjimkou prvního a druhého krčního obratle – tvoří pevná, válcovitá kost se základní deskou a horní deskou. Toto tzv. obratlové tělo (corpus vertebrae) je v obratlích krční páteře menší než ve zbytku páteře, neboť krční páteř musí podpírat pouze hlavu.

První krční obratel (atlas), který nese hlavu, má zvláštní tvar – nemá tělo obratle, jak je popsáno výše, ale má prstencový tvar s krátkým předním a dlouhým zadním obloukem. Silné boční části se stávají silně vyčnívajícími příčnými procesy, které zvyšují účinnost připojených svalů, které otáčí hlavu.

Vertebrální foramen – otvor v kostěném prstenci obratle, který tvoří ve všech obratlích dohromady obratlový kanál (canalis vertebralis), ve kterém probíhá mícha (medullaspinalis) a okolní míšní mozkové pleny od mozku dolů do sakrální oblasti – je širší v krční páteři a má tvar trojúhelníku se zaoblenými rohy.

Trnové výběžky, které vybíhají z obratlů dozadu, jsou v krční páteři krátké a s výjimkou sedmého krčního obratle jsou rozdvojené. Trnový výběžek sedmého krčního obratle je delší než ostatní (vertebraprominózní) a mírně vyčnívá.

Míšní nervy v oblasti krční páteře

Příčné výběžky v oblasti krční páteře jsou na svých koncích rozděleny do dvou hrbolků, které mají v horní oblasti žlábek, ve kterém na každé straně probíhá osm míšních nervů (nervi spinales). Čtyři horní nervy (C1-C4 – cervikální plexus) zásobují krk a jeho svalstvo a také bránici.

Z krčních obratlů C5-C7 vycházejí další čtyři krční nervy (krčních obratlů je sedm, ale krčních nervů osm!). Spolu s nervy prvního hrudního obratle (Th1) zásobují brachiální plexus, který inervuje svaly hrudníku a paží a také kůži této oblasti.

Mezi krčními obratli – stejně jako ve zbytku páteře – jsou meziobratlové ploténky. Krční páteř je podporována vazy a šíjovými a zádovými svaly.

Jaká je funkce krční páteře?

Krční páteř podpírá lebku a umožňuje jí pohyb. Dva hlavové klouby mezi spodinou lebeční a dvěma krčními obratli, atlasem a osou, zajišťují přibližně 70 procent pohyblivosti hlavy ve vztahu k trupu.

Tělo se předklání, zejména přes příčnou osu v krční páteři (a bederní páteři). Možnost protažení a ohnutí dozadu je zvláště velká mezi dolními krčními obratli.

Laterální prohnutí je možné v krční páteři zhruba ve stejné míře jako v oblasti bederní páteře.

Rotace kolem svislé osy je možná v největší míře v krční oblasti, neboť hlava s jejími hlavními smyslovými orgány, okem a uchem, vyžaduje co největší pohyblivost. Možnost rotace kolem vertikální osy se od hlavy směrem dolů progresivně snižuje.

Horní kloubní plocha osového obratle umožňuje silnou rotaci prvního krčního obratle (atlasu) a tedy i hlavy svým sklonem ven a dolů.

Kde se nachází krční páteř?

Jaké problémy může způsobit krční páteř?

Pokud dojde k poranění míchy na úrovni čtvrtého obratlového těla (nebo výše), samostatné dýchání již není možné. Dochází totiž mimo jiné k poranění míšních nervů, které zásobují bránici.

Kromě toho dochází k četným změnám na (krční) páteři, které mohou být vrozené nebo získané a často narušují její funkci a stabilitu.

Změnit lze například tvar jednotlivých obratlových těl, obratlových oblouků nebo výběžků obratlů. Počet obratlů se také může lišit. Někdy je například první krční obratel srostlý s týlní kostí (asimilace atlasu).

Někdy jsou krční obratle (nebo jiné obratle) blokovány ve své pohyblivosti, například v důsledku svalových křečí.

Výhřez ploténky v krční páteři je zvláště častý u starších lidí se známkami opotřebení krčních obratlů. S přibývajícím věkem se obratlové klouby mění a uvolňují a meziobratlové ploténky se stále více opotřebovávají. To může nakonec vést k vyklouznutí disku. Zvláště často je postižena oblast od pátého do šestého (C5/6) a od šestého do sedmého (C6/7) krčního obratle.

Bolest v krční páteři je obecně označována jako syndrom krční páteře. Může být například svalová nebo způsobená podrážděním nervů, vyhřezlé ploténky nebo degenerativními změnami.