Chronické rány: Péče o rány, léčba, převazy

Chronické rány: Definice

Rána, která se nehojí po dobu delší než čtyři týdny, se označuje jako chronická. Špatné hojení ran je často důsledkem poruchy krevního oběhu, imunodeficience nebo diabetes mellitus. Častou chronickou ránou je proleženina (dekubitus) nebo bércový vřed (ulcus cruris).

Akutní rána, o kterou není správně pečováno, se také může stát chronickou. Hojení ran také zhoršuje kouření nebo obezita. Pacienti jsou často svými chronickými ranami značně omezováni v běžném životě a četné návštěvy lékaře mohou zatížit i jejich psychiku. Pokud se příčina neodstraní, je malá šance na vyléčení. Proto je třeba kromě optimální péče o ránu co nejlépe léčit i základní onemocnění!

Chronické rány: Čištění a boj s infekcemi

Zničená kožní bariéra podporuje vstup patogenů. Chronické rány jsou proto zvláště ohroženy kontaminací a infekcí. Proto jejich léčba zahrnuje pečlivé čištění, například pomocí lékařských irigačních roztoků.

Pokud je rána infikována bakteriemi, je kromě čištění rány nezbytná antibiotická terapie. Obvykle se podává venózním přístupem, ale lze jej užívat také ve formě tablet.

Chronické rány: Obvazy na rány

Protože chronické rány nelze uzavřít, dokud jsou infikované, musí být bezpečně zakryty. Tímto způsobem může lékař zabránit novým infekcím a vysychání okrajů rány. Správný obvaz na rány hraje hlavní roli v péči o rány.

Rozlišují se neaktivní obvazy na rány, které pouze absorbují sekrety z rány, interaktivní obvazy na rány, které aktivně podporují proces hojení, a bioaktivní obvazy na rány, například kožní štěpy.

Neaktivní obvazy na rány jsou velmi savé, což může také ránu vysušit. Mají také velkou nevýhodu, že se často lepí na spodinu rány, což ztěžuje a bolí jejich odstranění. Gázové obvazy musí být proto namočené ve fyziologickém roztoku a pokryty voděodolnou fólií. Při výměně obvazu je vysoké riziko, že se s ním odtrhne i nově vytvořená tkáň.

Chronické rány: Doprovodná opatření na podporu hojení ran

Kromě léčby základního onemocnění a ošetřování ran se používají různé fyzikální postupy. Jsou určeny k urychlení procesu hojení. Jedním z příkladů je často používaný vakuový tmel: Do otevřené rány se umístí houba s podtlakovým systémem, což má následující účinky:

  • Zmenšení oblasti rány
  • Zlepšená perfuze tkání
  • Ochrana proti patogenům
  • Odstranění sekretu z rány a krve

Celotělová tlaková komorová terapie (hyperbarická oxygenoterapie) má pozitivní vliv i na chronické rány, zejména diabetické nohy. Při tomto postupu pacient dýchá čistý kyslík v tlakové komoře.

Chronické rány: Léčba bolesti

Chronické rány jsou obvykle doprovázeny silnou bolestí, která pacientům způsobuje velké fyzické a emocionální utrpení. Adekvátní terapie bolesti je proto důležitou součástí péče o rány. Mírnou bolest lze léčit například lokálními anestetickými mastmi, silnější bolest lze léčit systémově účinnou terapií (léky proti bolesti, injekce nebo infuze). Někdy se kromě ošetřujícího lékaře účastní i vyškolený terapeut bolesti.