Clobazam: Účinky a vedlejší účinky

Jak klobazam funguje?

Klobazam je léčivá látka ze skupiny benzodiazepinů. Tyto látky zvyšují afinitu tělu vlastního neurotransmiteru GABA (kyselina gama-aminomáselná) k jeho vazebnému místu na receptoru GABAA.

V přítomnosti klobazamu se účinek GABA na receptor zvyšuje. Do nervové buňky proudí více chloridových iontů, což ji činí méně vzrušivou. Tímto způsobem lék zvyšuje uklidňující, anti-úzkostný a antikonvulzivní účinek GABA.

Kdy se klobazam používá?

Clobazam je schválen pro následující indikace:

 • k symptomatické léčbě akutních a chronických stavů napětí, neklidu a úzkosti u dospělých (Německo, Rakousko, Švýcarsko) a u dětí a dospívajících (pouze Švýcarsko)
 • pro přídatnou léčbu u dospělých a dětí ve věku od dvou let a starších s epileptickými záchvaty, kteří nejsou bez záchvatů při standardní léčbě

Jaké jsou vedlejší účinky klobazamu?

Typickými vedlejšími účinky klobazamu jsou únava, ospalost, závratě a poruchy vidění. Poměrně často se také vyskytuje ospalost, svalová slabost a poruchy trávení.

I při správném použití může klobazam výrazně zhoršit vaši schopnost reagovat. Preventivně byste proto během prvních dnů léčby neměli řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat těžké stroje.

Další informace o nežádoucích účincích naleznete v příbalové informaci k vašemu léku Clobazam. Kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se u Vás rozvinou nežádoucí účinky nebo na ně máte podezření.

Jak se přípravek Clobazam užívá

Klobazam je dostupný ve formě tablet a šťávy.

Tablety Clobazam

Tablety klobazamu jsou dostupné v síle 20 a XNUMX miligramů.

Obvyklá počáteční dávka pro dospělé je 20 miligramů klobazamu denně. V případě potřeby lze toto množství zvýšit na 30 miligramů.

Starší pacienti obvykle reagují na účinnou látku citlivěji. V tomto případě stačí denní počáteční dávka deset až 15 miligramů.

Maximální denní dávka pro dospělé je 80 miligramů klobazamu.

Obecně by klobazam neměl být užíván déle než osm až dvanáct týdnů k léčbě akutních a chronických stavů napětí, neklidu a úzkosti.

Děti ve věku od šesti let, které dostávají klobazam jako doplňkovou léčbu své epilepsie, obvykle začínají s pěti miligramy denně. Tato dávka klozabamu se pak postupně zvyšuje na udržovací dávku 0.3 až 1.0 miligramu na kilogram tělesné hmotnosti.

Pro děti do šesti let je k dispozici speciální příprava šťávy (viz níže).

Klobazamová šťáva

Klobazamová šťáva je v Německu dostupná v koncentraci jeden nebo dva miligramy klobazamu na mililitr. V Rakousku jsou registrovány pouze přípravky s jedním miligramem na mililitr, ve Švýcarsku vůbec žádné.

Dávkování pro děti od dvou let se vypočítává na základě tělesné hmotnosti. Obvyklá počáteční dávka je 0.1 miligramu klobazamu na kilogram tělesné hmotnosti. Ta se pak postupně zvyšuje v závislosti na individuální reakci na léčbu.

Někdy lékaři předepisují šťávu i dospívajícím a dospělým pacientům (např. při poruchách polykání).

Kdy by se přípravek Clobazam neměl užívat?

Clobazam by se obecně neměl používat v následujících situacích:

 • Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku
 • myasthenia gravis (autoimunitní onemocnění svalů)
 • Závažné poruchy funkce dýchání
 • Syndrom spánkové apnoe (porucha regulace dýchání během spánku, kdy plíce nejsou dostatečně ventilovány a/nebo nejsou ventilovány vůbec kvůli krátkým přerušením dýchání)
 • Těžká dysfunkce jater
 • Akutní intoxikace centrálními tlumivými látkami (např. alkohol, psychofarmaka, prášky na spaní)
 • Závislost na alkoholu, drogách nebo lécích (současná nebo minulá)
 • kojení
 • u dětí do dvou let (kvůli nedostatečným údajům)

Klobazam může interagovat s jinými léky se sedativním účinkem, včetně například:

 • Opioidy (silné léky proti bolesti, jako je morfin a hydromorfon)
 • Antipsychotika (léky proti psychotickým příznakům, např. levomepromazin, olanzapin a quetiapin)
 • Anxiolytika (anxiolytika, jako je gabapentin a pregabalin)
 • starší léky na alergii (jako je difenhydramin a hydroxyzin)

V doplňkové terapii epilepsie lékaři vždy kombinují klobazam s jedním nebo více antiepileptiky. Interakce s těmito účinnými látkami jsou proto zvláště důležité:

 • Kyselina valproová a fenytoin, jejichž hladiny v krvi se mohou zvýšit v důsledku klobazamu
 • Fenytoin, který urychluje rozklad klobazamu
 • Stiripentol a kanabidiol, které oddalují rozklad klobazamu

Klobazam se štěpí v játrech prostřednictvím enzymu 450C2 cytochromu P19 (CYP2C19). Inhibitory tohoto enzymu tedy zpomalují vylučování účinné látky. Jeho dávka se pak obvykle musí upravit. Mezi známé inhibitory CYP2C19 patří:

 • Flukonazol (antimykotikum)
 • Fluvoxamin (antidepresivum)
 • Omeprazol, esomeprazol (léky na pálení žáhy)

Klobazam zvyšuje účinek myorelaxancií (myorelaxancií). To může zvýšit riziko pádu, zejména u starších pacientů.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích (včetně volně prodejných a rostlinných léků) a doplňcích stravy, které Vy (nebo Vaše dítě) užíváte. Lze si tak předem vyjasnit možné interakce. Informace o interakcích najdete také v příbalovém letáku léku Clobazam.

Klobazam během těhotenství

Omezené zkušenosti s užíváním klobazamu během těhotenství neposkytly žádné důkazy o závažných malformacích u dítěte. Přesto se jeho použití v těhotenství doporučuje pouze v případě, že očekávaný přínos převyšuje potenciální riziko.

Odborníci z Charité – Universitätsmedizin Berlin upřednostňují promethazin pro těhotné ženy s akutními stavy napětí, neklidu a úzkosti. Klonazepam může být vhodnější pro další antiepileptické léčení.

Pokud se obáváte, zda byste měla užívat klobazam, přestože jste těhotná, poraďte se se svým lékařem.

Jak získat léky obsahující klobazam

Clobazam je dostupný na lékařský předpis v Německu, Rakousku a Švýcarsku.