Klonidin: Účinky, aplikace, vedlejší účinky

Jak funguje klonidin

Klonidin snižuje uvolňování mediátorových látek sympatického nervového systému, adrenalinu a noradrenalinu, aktivací alfa-2 receptorů (dokovacích míst). Konečným výsledkem je snížení krevního tlaku a srdeční frekvence, mírná sedace a úleva od bolesti.

Klonidin je tzv. antisympatotonikum (inhibuje činnost sympatického nervového systému). Sympatický nervový systém je ta část autonomního nervového systému, která pomocí „stresových hormonů“ adrenalinu a noradrenalinu uvádí tělo do zvýšené připravenosti k výkonu – tedy spouští tělesné reakce, jako je zrychlený tep, rozšíření průdušek (lepší příjem kyslíku) a zvýšení krevního tlaku.

Tento stav se také nazývá režim „boj nebo útěk“. Protipólem sympatického nervového systému je parasympatický nervový systém. Zajišťuje regeneraci organismu a podporuje trávení, proto se mu také říká režim „odpočinek a trávení“.

Další účinky léku, jako je snížení vaskulární rezistence, jsou zprostředkovány stimulací imidazolových receptorů. Klonidin se také používá k léčbě poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Přesný mechanismus účinku však není znám.

Absorpce, degradace a vylučování

Po požití ve formě tablety se klonidin dobře vstřebává do krve přes střevní stěnu a maximální hladiny v krvi dosahuje po jedné až třech hodinách. V játrech je malá část požitého léku štěpena enzymy.

Asi po osmi až jedenácti hodinách se tři čtvrtiny podaného množství klonidinu vyloučí močí a jedna čtvrtina stolicí.

Kdy se používá klonidin?

Indikace pro použití (indikace) klonidinu jsou:

  • Vysoký krevní tlak (hypertenze)
  • Hypertenzní krize v intenzivní péči (intravenózní aplikace).
  • Doplněk při analgezii (kombinované podávání sedativ a analgetik).
  • Abstinenční příznaky při léčbě drogové nebo alkoholové závislosti
  • Glaukom (ve formě očních kapek)
  • ADHD

Obvykle se používá po delší dobu.

Jak se klonidin používá

Obecně se klonidin užívá ve formě tablet nebo kapslí, zejména pro léčbu hypertenze. Na začátku léčby se dávkování pomalu zvyšuje, dokud není nalezena individuálně potřebná dávka.

Tento postup se také nazývá „plíživé dávkování“. Další výhodou tohoto pomalého zvyšování dávkování je, že zabraňuje prudkým poklesům krevního tlaku, které se mohou projevit jako závratě nebo slabost.