Kodein: Účinky, použití, vedlejší účinky

Jak kodein funguje

Kodein tlumí kašlací reflex inhibicí centra kašle v mozkovém kmeni. Podle současné doktríny je tento kodeinový účinek způsoben především morfinem – metabolickým meziproduktem (metabolitem), na který se kodein v malých množstvích přeměňuje v játrech. Existují však také důkazy, že za účinek je zodpovědný kodein-6-glukuronid. Jedná se o další metabolit vznikající v játrech z kodeinu.

Analgetický účinek je způsoben především metabolickým intermediátem morfinu. Samotný kodein se také může ukotvit v dokovacích místech opioidů (opioidní receptory), ale s menší vazebnou schopností.

Jako všechny opioidy má kodein také protizácpový a sedativní účinek.

Kašel

Kašel je zdravá obranná reakce těla. Pomáhá odstraňovat cizí tělesa z dýchacích cest – bakterie, viry nebo např. částice kouře jsou vykašlávány spolu s trochou hlenu („produktivní kašel“). Impuls k tomu dává centrum kašle v mozkovém kmeni, kterému se nervovými drahami hlásí podráždění sliznice cizím tělesem.

V případě podráždění nebo zánětu sliznice však může ke kašli stimulovat i to, kdy v dýchacích cestách není vůbec žádná sekrece. Toto je známé jako „suchý dráždivý kašel“. To nemá žádný fyziologický přínos.

Ve formě kapek, sirupu proti kašli nebo tablet se kodein užívá ústy (orálně). Účinná látka se rychle vstřebává z tenkého střeva a vstřebává se do krve. Po požití na lačný žaludek je tedy maximálních hladin účinné látky dosaženo přibližně po jedné hodině.

V játrech se kodein štěpí na meziprodukty (včetně morfinu) a poté se vylučuje ledvinami močí.

Kdy se kodein používá?

Kodein se používá především k léčbě suchého dráždivého kašle. V kombinaci s paracetamolem však lze účinnou látku použít také jako analgetikum.

Jak se kodein používá

U dráždivého kašle je dávka kodeinu přizpůsobena frekvenci a síle kašle pacienta. Dospělí a mladiství starší dvanácti let bez jiných závažných respiračních onemocnění mohou užívat maximálně 200 miligramů účinné látky denně.

Celková denní dávka je obvykle rozdělena do čtyř jednotlivých dávek. Poslední dávka by měla být nejlépe užita těsně před spaním, aby se předešlo podráždění kašle, které ruší spánek.

Kvůli závažným vedlejším účinkům, z nichž některé byly smrtelné, Evropská léková agentura (EMA) doporučuje, aby se kodein již u dětí do dvanácti let neužíval.

Jaké jsou vedlejší účinky kodeinu?

Časté jsou mírné bolesti hlavy a ospalost.

Občas se objeví poruchy spánku, dušnost nebo sucho v ústech.

Vzácně se vyvinou závažné alergické reakce (jako je Stevens-Johnsonův syndrom).

Předávkovat

Příznaky otravy opiáty se mohou vyvinout, pokud jsou dávky příliš vysoké nebo u lidí, kteří kvůli genetickým podmínkám přeměňují drogu na morfin zvláště rychle. Patří mezi ně euforie nebo zvýšená ospalost, snížení dechové síly (respirační deprese), pokles krevního tlaku, poruchy volních pohybů (ataxie) a svalové křeče.

V této souvislosti může směs kodeinu a alkoholu zhoršit příznaky předávkování.

Pokud trpíte některým z výše uvedených nežádoucích účinků po užití kodeinu nebo pokud jste do té doby nepociťovali žádné příznaky, poraďte se prosím se svým lékařem.

Kdy by se kodein neměl užívat?

Kontraindikace

Kodein by se neměl používat v:

  • přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku
  • nedostatečná kapacita dýchání (respirační insuficience) nebo zhoršená kontrola dýchání (respirační deprese)
  • @ zápal plic
  • akutní astmatický záchvat
  • děti do dvanácti let
  • blížící se porod
  • hrozil předčasný porod
  • Pacienti, o kterých je známo, že jsou „ultrarychlí metabolizátoři CYP2D6“, tj. velmi rychle přeměňují kodein na morfin

Interakce

Sjízdnost a obsluha strojů

Kodein má antikonvulzivní účinek a má vedlejší účinky, které zhoršují schopnost reakce. Proto je třeba se po dobu používání vyvarovat aktivní účasti na silničním provozu a provozu strojů.

V případě dlouhodobého užívání, např. v rámci celkového léčebného konceptu chronické bolesti, je třeba počkat na individuální toleranci, než znovu usednout za volant motorového vozidla nebo obsluhovat stroje.

Věkové omezení

Kodein je kontraindikován u dětí do dvanácti let.

Těhotenství a kojení

Ženy by neměly užívat kodein během těhotenství. Účinná látka může procházet placentou a vstupovat do těla nenarozeného dítěte. Existují důkazy, že kodein může způsobit malformace embrya během prvních tří měsíců. Kromě toho, pokud je lék použit krátce před narozením, může způsobit respirační depresi u dítěte.

Pouze v odůvodněných případech lze kodein použít jako krátkodobou tlumivku kašle v těhotenství při přetrvávajícím dráždivém kašli a selhání fyzikálních opatření.

Jak získat léky obsahující kodein

Přípravky obsahující kodein jsou v Německu vázány na lékařský předpis bez omezení.

Kodein je v Rakousku také dostupný na předpis. Zde je však k dispozici pouze jeden hotový přípravek, a proto je předpis často založen na magistraliter přípravku. To znamená, že lékarník s obsahem kodeinu připravuje pacientům individuálně na základě lékařského předpisu.

Ve Švýcarsku spadá kodein do dávkovací kategorie B a je zde zařazen s některými dalšími účinnými látkami v tzv. seznamu B+. To znamená, že kodein lze získat i bez lékařského předpisu – po podrobné konzultaci s lékárníkem.