Počítačová tomografie Angiografie

Angio-počítačová tomografie (synonyma: angio-CT; CT angiografie; CT angio; CT vaskulární zobrazování) označuje radiologický vyšetřovací postup, při kterém krev plavidla se vyšetřují pomocí počítačové tomografie (CT). S touto vyšetřovací metodou jsou cílené obrazy plavidla jsou možné různé oblasti těla, jako např mozek, hrudník, srdce (CT angiografie z srdce, CT kardio, počítačová tomografie koronární angiografie (CTCA; srdeční počítačová tomografie angiografie, CCTA), břicho (břišní dutina), pánev, končetiny (paže nebo nohy). SCOT-SRDCE studie ukázala, že srdeční počítačová tomografie angiografie (CCTA) má významný dopad na výskyt ischemická choroba srdeční (CAD) a jeho léčba. 5letý výskyt primárního cílového parametru (srdeční smrt nebo nefatální infarkt myokardu) byl významně nižší ve skupině CTA než ve standardní skupině (2.3 vs. 3.9%; p = 0.004).

Indikace (oblasti použití)

 • Aneurysma - outpouching z krev plavidla.
 • Změny cév nebo abnormality [např. Hemangiomy (vaskulární výrůstky)]
 • Cévní okluze nebo stenózy (zúžení cév).
 • Zastoupení vedlejších obvodů (obtokové obvody).
 • Podezřelý angína pectoris (synonyma: stenocardia, německy: Brustenge, Herzschmerz, zkráceně AP); záchvat podobný bolest v truhla) kvůli ischemická choroba srdeční (CAD; nemoc Koronární tepny).
 • Diagnóza ICHS
 • Žilní trombóza, zejména v oblasti mozek nebo břišní cévy, stejně jako cévy končetin (paže nebo noha).
 • Plicní embolie (okluze jedné nebo více plicních cév).

Postup

Počítačová tomografie je jednou z neinvazivních, tj. Nepronikajících do těla, zobrazovacích metod Rentgen diagnostické postupy. Tělo nebo část těla, která má být zkoumána, je zobrazována vrstvou po vrstvě a rychle se otáčí Rentgen trubka. Počítač měří útlum rentgenových paprsků při průchodu tělem a pomocí nich stanoví podrobný obraz vyšetřované části těla. Principem CT (počítačová tomografie) je ukázat rozdíly v hustota různých tkání. Například, voda má jiné hustota než vzduch nebo kost, která je vyjádřena v různých odstínech šedé. Pro ještě lepší rozlišení typů tkání (v tomto případě cév) se pacientovi podává kontrastní látka obsahující jódVyšetření trvá pomocí nejmodernějšího vybavení jen několik minut, tzn. Skenovací proces trvá jen několik sekund, takže pacient může během vyšetřovacího procesu zadržet dech a pohybové artefakty jsou nemožné. leží. Nejnovější zařízení používají metodu s více řezy, tj. Je odebráno několik řezů současně. Moderní vyšetřovací přístroje používají metodu 64 řezů, tj. Současně se odebírá 64 řezů. Tuto metodu lze přirovnat k Rettig, který je vyřezán do spirálového tvaru. V tomto případě je však zapojen pouze jeden plátek a ve výše popsané metodě je 64 plátků vyrobeno jeden uvnitř druhého jako spirála a zpracováno počítačem. Počítačové tomografy nejnovější generace dosahují prostorového rozlišení <0.25 mm s přirozeným časovým rozlišením <70 ms. Moderní zařízení fungují také s tzv.dávka technika, tj. k výrobě těchto přesných obrazů s tloušťkou řezu až 50 mm je zapotřebí pouze 0.4% záření. Tuto přesnost umožňují nové rekonstrukční algoritmy (metody výpočtu rekonstrukce). Použitý postup má pro pacienta následující výhody:

 • Angio-CT se používá zejména u pacientů, kteří nosí a kardiostimulátor a nelze je tedy vyšetřit na MRI.
 • Pacienti, kteří jsou velmi neklidní a nemohou dlouho ležet při dlouhém postupu vyšetření MRI.
 • Znázornění kolaterálních systémů ve vaskulárních stenózách nebo okluzích ve 3D metodě (v trojrozměrném prostoru lze cévy sledovat v oblasti vyšetření ze všech stran).

Pro zobrazování cév včetně Koronární tepny (tepny, které obklopují srdce ve tvaru věnce a zásobují srdeční sval krev), správa of jód-je vyžadováno kontrastní médium. Pro počítačovou tomografii koronární angiografie (CCTA), viz níže Cardio-CT.