Důsledky parézy zvedáku nohou Cvičení pro parézu zvedače nohou

Důsledky parézy nožního zvedáku

Trvalé poškození nervu má za následek úplné ochrnutí svalstva, které vede k tzv. Atrofii dolních končetin noha. Atrofie je doprovázena poklesem svalových buněk a změnou vzhledu dolních noha kvůli absenci svalového břicha. Mezera na přední boční straně spodní části noha je působivý.

Slabost dorziflexe nohy je obzvláště problematický při chůzi. Vyhýbací mechanismy se používají ke zvedání nohy nad zemí a bezpečnému vedení dopředu. Postižení se snaží tento deficit kompenzovat například takzvanou krokovou chůzí.

To zahrnuje zvednutí kolena, aby se vytvořila dostatečná vzdálenost mezi zemí a nohou, aby bylo možné nohu bezpečně umístit dopředu. Pacienti se slabou dorziflexí chodidla mají zvýšené riziko pádu a tendence k pádu! Nesprávné postavení společnosti kotník může také nastat kloub.

Silné lýtkové svaly nyní převažují nad svaly zvedáku nohou, které jsou umístěny v přední části spodní noha. Výsledkem je takzvaná svalová nerovnováha. Noha je neustále držena v ohybové poloze (pata je tažena ve směru lýtka), často se také odchyluje dovnitř. Tato poloha kloubu může také ztuhnout.

Tomu se říká kontraktura. Paréza nožního zvedáku může být úplná nebo neúplná a také reverzibilní nebo nevratná v závislosti na příčině poškození a závažnosti léze. a kotník nestabilita.

Které nervy jsou ovlivněny?