Měď: Dodávka

Níže uvedená doporučení pro příjem (referenční hodnoty DA-CH) Německé společnosti pro výživu (DGE) jsou zaměřena na zdravé lidi s normální hmotností. Nemluví o zásobách nemocných a rekonvalescentů. Jednotlivé požadavky proto mohou být vyšší než doporučení DGE (např. Kvůli stravaspotřeba stimulanty, dlouhodobé léky atd.).

Dále najdete bezpečné maximální denní množství (Tolerable Upper Intake Level) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA / SCF) v tabulce vpravo. Tato hodnota odráží bezpečné maximální množství mikroživiny (životně důležité látky), která nezpůsobuje žádné vedlejší účinky při každodenním užívání ze všech zdrojů (potraviny a doplňky) na celý život.

Odhadované hodnoty pro dostatečný příjem

věk Měď
mg / den Přípustná horní úroveň příjmu SCFa (mg)
Kojenci
0 až 4 měsíce 0,2-0,6 - -
4 až 12 měsíce 0,6-0,7 - -
Děti
1 až 4 roky 0,5-1,0 1
4 až 7 roky 0,5-1,0 2
7 až 10 roky 1,0-1,5 3
10 až 15 roky 1,0-1,5 4
Dospívající a dospělí 1,0-1,5

aTolerovatelná horní úroveň příjmu (bezpečný celkový denní příjem) Vědeckého výboru pro potraviny (SCF).

V rámci standardizace evropských předpisů byly v Evropské unii (EU) vydány platné doporučené denní dávky (RDA), které byly v roce 1990 ve směrnici 90/496 / EHS povinné pro nutriční označování. Aktualizace této směrnice proběhla v roce 2008. V roce 2011 byly hodnoty RDA nahrazeny hodnotami NRV (referenční hodnota živin) v nařízení (EU) č. 1169/2011. Hodnoty NRV udávají množství vitamíny, minerály a stopové prvky který by průměrný člověk měl denně konzumovat, aby uspokojil své potřeby.

Stopový prvek NRV
Měď 1 mg

Pozor. NRV neznamená maximální množství a horní limity - viz výše v části „Tolerovatelná horní úroveň příjmu“ (UL). Hodnoty NRV také nezohledňují pohlaví a věk - viz výše v části Doporučení Německé společnosti pro výživu (DGE) e. PROTI..