Léky na koronavirus: Aplikace, účinky

Jaké léky pomáhají s koronavirem?

U pacientů s Covid-19, kteří musí být léčeni v nemocnici, používají lékaři v akutní lékové terapii dvě léčebné strategie:

  • Imunomodulační léky: Ty zpomalují nadměrnou (sebepoškozující) reakci imunitního systému.
  • Antivirotika: Ty zpomalují množení koronaviru v těle.

Kromě toho mohou lékaři v individuálních případech po individuálním zvážení použít další souběžnou medikaci.

Imunomodulační léky

Protizánětlivé léky (imunosupresiva) pomáhají u těžkých případů Covid-19. Zabraňují tomu, aby byl imunitní systém postižených pacientů v takových případech často nesprávně nasměrován při obraně proti viru a také napadání vlastního těla.

Dexamethason: Nemocniční pacienti, kteří mají například zvýšenou potřebu kyslíku nebo potřebují umělé dýchání, dostávají v současnosti jako standardní léčbu kortikosteroidy. Klíčovou roli zde hraje účinná látka dexamethason. Snižuje riziko úmrtí na závažnou infekci.

Antagonisté interleukinu-6 (antagonisté IL-6): Další skupinou protizánětlivých léků jsou tzv. antagonisté interleukinu-6 – zejména účinná látka tocilizumab. Připadá však v úvahu pouze u pacientů s rychle se zhoršujícím zdravotním stavem po individuálním posouzení rizika a přínosu.

Fluvoxamin: Před několika lety lékaři zjistili, že některé léky na depresi – tzv. selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) – mají také protizánětlivý účinek. Lékaři proto mohou fluvoxamin použít v individuálních případech u vysoce rizikových pacientů – tedy starších lidí nebo lidí s předchozím onemocněním – s potvrzenou infekcí Sars-CoV-2.

Podrobné informace o léčivé látce dexamethason naleznete zde.

Antivirové léky

Od začátku pandemie byly vyvinuty různé nové antivirové léky k léčbě Covid-19. Lékaři však také přepracovali již známá antivirotika pro léčbu Covid-19.

Pojem antivirotika zahrnuje široké spektrum lékových skupin. Pohybují se od klasických malých molekul (s individuálně odlišným mechanismem účinku) až po biotechnologicky vyrobené protilátkové přípravky.

Monoklonální protilátky

Tyto monoklonální protilátky zpravidla vážou spike protein. Protože virové částice již nejsou schopny proniknout do lidské buňky, je to v odborných kruzích také známé jako „neutralizace“. Výsledek: množení virů se zpomalí nebo v ideálním případě úplně zastaví.

Známým protilátkovým přípravkem schváleným Evropskou lékovou agenturou (EMA) je Ronapreve. Jedná se o kombinaci casirivimab plus imdevimab. Tyto dvě protilátky jsou obvykle účinné pouze v časné fázi onemocnění, a proto by měly být v ideálním případě podávány maximálně do sedmi dnů po nástupu příznaků.

Ukázalo se však, že účinnost těchto léků je v některých případech výrazně nižší než u varianty Omikron. Protože se spike protein viru změnil v důsledku mutací, protilátky jsou nyní méně účinné při jeho rozpoznání. Protilátkový lék Sotrovimab, který je nyní dostupný na evropském trhu, má tuto mezeru v nabídce uzavřít a nabídnout ochranu proti Omikronu.

Podrobné informace o léčivé látce Sotrovimab naleznete zde.

Podrobné informace o účinných látkách tixagevimab a cilgavimab naleznete zde.

Kromě toho další léky se stejným způsobem účinku v současné době procházejí klinickými testy a jsou posuzovány úřady.

Plazmatická terapie: Terapeutické protilátky proti koronaviru lze také získat z darů krevní plazmy od uzdravených pacientů. Tato možnost léčby je však dostupná jen ve velmi omezené míře. Účinnost a snášenlivost je také velmi individuální a proto se velmi liší.

Použití plazmové terapie mimo klinické studie se proto v současnosti nedoporučuje.

Antivirotika

Antivirotika zasahují přímo nebo nepřímo do reprodukčního mechanismu virů v lidské buňce:

Paxlovid: Tento přípravek od společnosti Pfizer lze užívat jako tablety a kombinuje dvě látky: „aktuální účinnou látku“ nirmatrelvir, který inhibuje replikaci viru jako takzvaný inhibitor proteázy, a jeho aktivní zesilovač ritonavir. Ten zabraňuje příliš rychlému odbourávání nirmatrelviru játry. Paxlovid je prozatímně schválen pro evropský trh od ledna 2021.

Podrobné informace o účinné látce paxlovid naleznete zde.

Molnupiravir je stále vyhodnocován evropskými úřady. V praxi tedy zatím není k dispozici. Rovněž zatím není možné učinit žádná přesvědčivá prohlášení o jeho účinnosti, snášenlivosti a bezpečnosti.

Podrobné informace o léčivé látce molnupiravir naleznete zde.

Remdesivir: Antivirotikum Remdesivir byl prvním lékem, který byl Evropskou lékovou agenturou (EMA) překlasifikován, a tedy schválen i pro léčbu Covid-19. V závislosti na studii se hodnocení účinnosti proti Sars-CoV-2 značně liší – přínosy takové léčby Covid-19 jsou považovány za kontroverzní. Proto v současné době neexistuje jasné doporučení pro rutinní používání remdesiviru jako léku na Covid-19.

Doprovodné léky

Antibiotika nejsou proti koronaviru účinná. Podávání antibiotik však může být užitečné při podezření na souběžnou bakteriální infekci nebo septický průběh (bakteriální otrava krve).

Podrobné informace o užívání antibiotik naleznete zde.

V některých případech lékaři zahajují profylaxi tromboembolie. To platí zejména v případě závažného zápalu plic způsobeného Covid-19. V takových případech je často pozorována tvorba krevních sraženin v tkáních plic.

Podrobné informace o účinné látce heparin naleznete zde.

Které léky zmírňují příznaky?

Očkování proti koronaviru v naprosté většině případů spolehlivě ochrání zdravé (imunokompetentní) lidi před těžkými průběhy. Nicméně i domněle „mírný“ průběh může být doprovázen příznaky.

Nápomocná je pak dobře zásobená lékárnička. Měl by obsahovat následující prostředky ke zmírnění možných příznaků

  • Antipyretika – jako je kyselina acetylsalicylová, paracetamol nebo ibuprofen
  • Dekongestivní nosní kapky nebo nosní kapky na bázi slané vody
  • Zklidňující pastilky nebo roztoky na kloktání při bolestech v krku
  • bronchodilatační a zklidňující masti (např. s eukalyptem)
  • Heřmánek, eukalyptus nebo šalvěj k inhalaci
  • Nosní sprcha roztoky slané vody
  • Vitamin C, vitamin D a zinek jako doplněk – po poradě s lékařem

Pulzní oxymetr: Kromě klinického teploměru vám může pomoci sledovat váš zdravotní stav také pulzní oxymetr. Pulzní oxymetr je zařízení, které si umístíte na koneček prstu, kde měří saturaci krve kyslíkem.

Klesá-li saturace kyslíkem, ukazuje to na zhoršující se zdravotní stav a zvýšenou potřebu kyslíku.

To umožňuje zajistit potřebnou péči v nemocnici v rané fázi. Jiní ale poukazují na nepřesnost samotné metody měření a vysoké pořizovací náklady. Nevidí proto obecnou nutnost.

Léčba volně prodejnými léky (pouze v lékárně) může v nejlepším případě doplnit zotavení z Covid-19. Pokud příznaky přetrvávají delší dobu, nezlepšují se nebo se dokonce zhoršují, měli byste vždy okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.