Vakcína proti koronaviru AstraZeneca (Vaxzevria)

Aktuální stav na přihlášce: Je nutné třetí očkování?

Zkřížené očkovací schéma sestávající z počáteční vakcinace vakcínou Vaxzevria a druhé mRNA vakcinace chrání před závažným průběhem onemocnění Covid 19.

Lékaři přesto pozorují zvýšený výskyt průlomových infekcí u dvakrát očkovaných jedinců v důsledku omikronové varianty. Stálá komise pro vakcinaci (STIKO) proto nedávno změnila svá doporučení: nově doporučuje další třetí očkování, aby byla zachována co nejlepší ochrana očkováním proti variantě Omikron.

Podle STIKO je jako booster vhodná dodatečná dávka mRNA vakcíny (BioNTech/Pfizer, Moderna). Pro osoby mladší 30 let by měla být v ideálním případě použita vakcína BioNTech.

O jakou vakcínu se jedná?

Vakcína Vaxzevria (AZD1222) od výrobce AstraZeneca je první schválenou vektorovou vakcínou proti onemocnění Covid-19 v Evropské unii. Specificky trénuje lidský imunitní systém proti patogenu Sars-CoV-2. V klinických studiích poskytoval Vaxzevria (AZD1222) dobrou ochranu proti Covid-19.

S očkováním se modrotisk dostane do lidské buňky. Buňka pak začne produkovat virový protein: Poté jej prezentuje na svém povrchu. Lidský imunitní systém pak specificky tvoří protilátky a imunitní buňky (T buňky, B buňky) proti spike proteinu. Tato naučená imunitní reakce může v případě infekce ochránit očkované před propuknutím Covid-19.

Vaxzevria (AZD1222) má podmíněnou registraci od Evropské lékové agentury (EMA) pro evropský trh. To znamená, že schválení Vaxzevria (AZD1222) podléhá podmínkám týkajícím se bezpečnosti a účinnosti. Tyto podmínky jsou průběžně a pečlivě sledovány a přezkoumávány odborníky z Paul Ehrlich Institute (PEI) a EMA.

Více o způsobu působení vektorových vakcín najdete v našem článku Vektorové vakcíny.

Účinnost proti Covid-19

Podle RKI má vakcína AstraZeneca účinnost 80 procent. Ochrana před těžkými průběhy se zejména u seniorů blíží 100 procentům.

Plné ochrany vakcínou Vaxzevria (AZD1222) je dosaženo dva týdny po druhé dávce vakcíny.

Podle University of Oxford poskytuje vakcína Vaxzevria (AZD1222) také ochranu proti těžkým průběhům v případě infekce britskou variantou B.1.1.7. To bylo zjištěno ve studii 499 účastníků.

Autoři zjistili, že ti, kteří byli předem očkováni vakcínou AZD1222, měli významně nižší hladiny viru v případě infekce než kontrolní skupina.

Pro více informací o aktuálně kolujících variantách koronaviru klikněte zde.

Není schváleno pro děti a dospívající

Údaje o účinnosti u dětí a dospívajících do 18 let nejsou k dispozici. Vakcína Vaxzevria (AZD1222) proto není pro tuto věkovou skupinu v Evropské unii licencována.

Snášenlivost a vedlejší účinky

Vakcína AstraZeneca je obecně dobře snášena. Jakékoli vedlejší účinky, které se vyskytnou, jsou však nadále pečlivě sledovány Institutem Paula Ehrlicha (PEI) a průběžně aktualizovány. Závažné nežádoucí účinky spojené s vakcínou AstraZeneca jsou i nadále velmi vzácné.

Stálý výbor pro vakcinaci (STIKO) 12. května 2021 upravil své doporučení pro očkování pro mladší osoby do 60 let: Osoby, které již byly poprvé očkovány vakcínou AstraZeneca, by měly místo toho dostat vakcínu mRNA (Comirnaty, Moderna). druhé dávky vakcíny Vaxzevria (heterologní očkovací schéma).

Pro více informací o kombinovaném podání vakcíny AstraZeneca a vakcíny BioNTech klikněte zde.

Časté nežádoucí účinky

Přibližně u jednoho z deseti očkovaných lidí se však v reakci na očkování objeví středně závažné vedlejší účinky. Jsou podobné těm, které se obvykle vyskytují po očkování. Nežádoucí účinky obvykle vymizí během několika hodin nebo dnů. Obsahují:

  • Mírná až středně silná bolest nebo otok v místě vpichu.
  • @ bolest hlavy
  • Únava
  • Bolesti kloubů
  • mírný pocit nemoci
  • zimnice
  • mírná horečka

Závažné nežádoucí účinky

Závažné nežádoucí účinky, například závažné (anafylaktické) reakce jsou po očkování velmi vzácné.

Trombóza mozkových žil

Příslušná upozornění budou neprodleně zahrnuta do technických pokynů a pokynů k použití.

Při zkoumání krevních vzorků od postižených pacientů vědci z Greifswald University Medical Center zjevně identifikovali možnou příčinu pozorovaných nežádoucích účinků. Podle toho dochází ve vzácných případech k aktivaci krevních destiček očkováním – podobně jako při procesech hojení ran. To by mohlo být možné vysvětlení pozorovaných událostí. Na robustní údaje o tom však stále čekají.

PEI zdůrazňuje, že kdokoli, u koho se po očkování vakcínou Vaxzevria (AZD1222) objeví narůstající nepohodlí, objeví se u něj přesné krvácení nebo silná přetrvávající bolest hlavy, by měl okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Syndrom kapilárního úniku

Kromě toho výrobce, společnost AstraZeneca, nedávno ohlásil velmi vzácné případy syndromu kapilárního úniku (CLS), ke kterým došlo v souvislosti s očkováním proti Vaxzevrii. Byl jmenován jeden případ se smrtelným výsledkem.

CLS je považováno za vzácné onemocnění. Je charakterizována špatně zaměřenou zánětlivou reakcí a dysfunkcí krevních a lymfatických cév. V konkrétním případě to znamená, že po dobu trvání epizody CLS jsou narušeny mechanismy vazodilatace a cévy se stávají propustnými.

Přímým důsledkem je rychlé snížení krevního tlaku postižených jedinců a příliv tekutin do tkání. To má za následek rychlý nárůst hmotnosti s progresivními otoky paží a nohou. To zase vede k trvalému zahušťování krve (hemokoncentraci), což může mít za následek selhání orgánů nebo šok.

PEI poznamenává, že ve vzácných případech může být systémový CLS způsoben také infekcemi Covid-19.

Příčná myelitida

V ojedinělých případech lékaři uvádějí další velmi vzácnou komplikaci pozorovanou v časové souvislosti s podáním Vaxzevrie (traverzní myelitida, TM).

Příznaky se liší v závislosti na postižené části míchy. Pohybují se od senzorických poruch, únavy, nesprávné funkce gastrointestinálního traktu, pohybových abnormalit až po paralýzu.

Ačkoli zdokumentované zprávy jsou sporadické izolované případy, evropský zdravotnický úřad přesto vidí alespoň možnou souvislost mezi očkováním proti Vaxzevrii a TM. Výskyt této komplikace však není znám.

V této souvislosti EMA zdůrazňuje, že navzdory těmto jednotlivým případovým zprávám zůstává poměr rizika a přínosu pro Vaxzevria jednoznačně pozitivní.

Tolerován i u alergických pacientů

Podle současných poznatků je vakcína vhodná i pro alergiky. Alergici by však měli před očkováním informovat o všech známých alergiích svého očkujícího lékaře. V případě alergické reakce pak může lékař rychle přijmout protiopatření.

Kromě toho byste měli zůstat v ordinaci nebo očkovacím centru alespoň 15 minut po očkování za účelem lékařského sledování.

Očkování během těhotenství

Toto hodnocení je však založeno na předběžných studiích na zvířecích modelech. Spolehlivé údaje o účincích a nežádoucích účincích v těhotenství nejsou pro Vaxzevria (AZD1222) dosud k dispozici.

Rozhodnutí, zda je očkování v těhotenství vhodné, by mělo být vyjasněno po důkladné konzultaci se svým ošetřujícím lékařem. Dokáže nejlépe posoudit přínos a riziko pro vás.

Očkování v případě nemoci

Podle EMA můžete být očkováni v případě mírných příznaků nachlazení. V případě závažnějšího onemocnění byste však měli nadcházející očkování odložit.

Očkování a antikoagulancia

Osoby užívající preventivně antikoagulancia by na to měly lékaře předem upozornit. Pak platí obecná opatření: Vakcínu je nutné podávat zvláště opatrně v případě antikoagulační léčby.

Očkování proti imunodeficienci

Skladování a trvanlivost

Oproti již testovaným vakcínám Comirnaty od výrobce BioNTech/Pfizer a Vakzin od Moderny lze Vaxzevria (AZD1222) skladovat v lednici po delší dobu.

Maximální doba skladování udávaná výrobcem v neotevřeném stavu je asi šest měsíců. Vaxzevria (AZD1222) se dodává v plechových obalech po 8 nebo 10 dávkách vakcíny.