Vakcína proti koronaviru Johnson & Johnson

Aktuální stav na přihlášce: Je nutné třetí očkování?

Jediná dávka vakcíny Johnson & Johnson stále snižuje riziko těžkého onemocnění covid 19. Počet zpráv o průlomových infekcích však přibývá.

Ve srovnání s variantou Omikron je tedy (výrazně) snížena účinnost jedné dávky vakcíny Johnson & Johnson.

Z tohoto důvodu Stálá komise pro očkování (STIKO) v posledních týdnech a měsících postupně upravovala svá doporučení: Nejprve prosazovala „optimalizovanou základní imunizaci“. Zaprvé prosazovala „optimalizovanou základní imunizaci“, tj. druhou vakcinaci mRNA od čtvrtého týdne po základní imunizaci.

Ve druhém kroku STIKO nyní také doporučuje další booster (s mRNA vakcínou), aby byla zachována nejlepší možná ochrana proti variantě Omikron. Osoby mladší 30 let by měly dostávat pouze přípravek BioNTech jako booster.

Co je vakcína Johnson & Johnson?

Vakcína Ad26.CoV2.S je vektorová vakcína vyvinutá belgickou farmaceutickou společností Janssen Pharmaceutical (v Německu: Janssen-Cilag GmbH) – Janssen je součástí americké společnosti Johnson & Johnson.

Po ojedinělých případech mozkové žilní trombózy u mladších lidí v USA po očkování ji STIKO od 60. května 10 doporučuje především lidem ve věku 2021 let a starším.

Jak dobře funguje vakcína Johnson & Johnson proti Covid-19?

Podle regulačních dokumentů má vakcína Ad26.COV2.S společnosti Johnson & Johnson průměrnou účinnost 66 procent proti původnímu (divokému) koronaviru.

Regulační studie: účinnost ve všech věkových skupinách

Většina ze 44,000 18 účastníků klíčové studie ENSEMBLE byla ve věku 59 až 60 let. Několik tisíc účastníků však bylo také starších XNUMX let. V důsledku toho mohla být účinnost vakcíny dobře určena i v této věkové skupině, která je zvláště náchylná k těžkým průběhům.

Výsledky studie ukázaly, že vakcína je podobně účinná ve všech věkových skupinách. To znamená, že je pravděpodobně stejně účinný v mladším věku jako u starších osob ve věku 60 let a starších.

Účinnost vakcíny Johnson & Johnson proti virovým variantám.

Vakcína Johnson & Johnson také chrání před určitými variantami koronaviru. Obecně se údaje o účinnosti značně liší (v závislosti na uvažované studii).

  • 70 procent ve srovnání s alfa variantou
  • 52 procent ve srovnání s beta variantou
  • 37 procent ve srovnání s gama variantou

Ve srovnání s delta variantou vykazuje vakcína Johnson & Johnson (jako jednorázová dávka) výrazně sníženou účinnost proti infekci. Přesto vakcína pravděpodobně nadále brání těžkým průběhům.

Naproti tomu ztráta účinnosti jedné dávky ve srovnání s nyní převládající variantou Omikronu je závažná. Jedna dávka již neposkytuje dostatečnou ochranu proti infekci přípravkem Omikron. Dvojité očkování (homologní očkovací série) vakcínou J&J může podle výrobce opět zvednout ochranu proti těžkým průběhům na vysokou úroveň.

V praxi však často přeočkování probíhá podle zkříženého očkovacího kalendáře: to znamená, že kombinace vakcíny J&J a dalších vakcín proti koronaviru je aplikována s časovým zpožděním – v této souvislosti se osvědčily zejména vakcíny mRNA.

Snášenlivost a vedlejší účinky vakcíny Johnson & Johnson.

Vakcína Johnson & Johnson Ad26.COV2.S je odborníky hodnocena jako bezpečná a dobře tolerovaná.

V registračních studiích očkovaní jedinci uváděli typické vedlejší účinky vakcíny, jako je otok v místě vpichu nebo horečka. Jen velmi výjimečně lékaři pozorovali závažné nežádoucí účinky, jako jsou těžké intolerance.

Typické reakce na očkování

Přibližně polovina všech účastníků studie uvedla typické mírné až středně závažné reakce na vakcínu. Podle studie vedlejší účinky vakcíny Johnson & Johnson zahrnují:

  • Bolest a otok v místě vpichu
  • Únava
  • Nevolnost
  • Bolest hlavy
  • Bolest svalů
  • Horečné reakce
  • Zimnice

Tyto očkovací reakce se mohou objevit i po jiných očkováních, jako je očkování proti spalničkám nebo planým neštovicím. Jsou způsobeny reakcí imunitního systému na vakcínu.

Reakce na očkování obvykle odezní během několika hodin nebo několika dnů. Častěji postihují mladší lidi než starší očkované nad 60 let.

Další informace o typických reakcích na očkování najdete podrobně zde.

Očkování v těhotenství?

Dosud není dostatek údajů, které by poskytly informace o bezpečnosti nebo účinnosti v těhotenství. Není známo, zda vakcína Johnson & Johnson Ad26.COV2.S přechází do mateřského mléka.

Dostupné klíčové studie zahrnovaly osoby ve věku alespoň 18 let. V důsledku toho zatím nejsou k dispozici žádné údaje o účinnosti, snášenlivosti nebo nežádoucích účincích u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Očkování v případě existující alergie?

Dosud nejsou k dispozici žádná doporučení, zda by alergici měli být očkováni vakcínou Ad26.COV2.S. Pokud však trpíte známou alergií, určitě to svému očkovacímu lékaři řekněte.

Obecně platí obecná bezpečnostní opatření: Mějte lékařský dohled (např. v očkovacím centru nebo v ordinaci lékaře) alespoň 15 minut po očkování pro včasné reakce na vakcínu. Zdravotníci pak mohou rychle čelit náhlým hypersenzitivním reakcím (anafylaxe).

Očkování v případě nemoci?

Pokud jste akutně nemocní, tj. máte horečku 38.5 stupně Celsia nebo vyšší, je třeba dohodnutý termín očkování posunout. Očkování pak může proběhnout po uzdravení. Chcete-li to provést, včas zavolejte svému očkovacímu lékaři, aby přeplánoval plánované očkování.

Mírné nachlazení – nebo jen mírně zvýšená teplota – však většinou není překážkou očkování.

Očkování antikoagulancii?

V tomto případě lékař aplikuje vakcínu obzvláště tenkou jehlou a poté místo vpichu déle tlačí, aby se zabránilo možnému krvácení a modřinám.

Očkování v případě imunodeficience?

Neexistují žádné pevné údaje o tom, jak vakcína Johnson & Johnson Ad26.COV2.S působí u imunokompromitovaných jedinců. Pravděpodobně lze očekávat sníženou účinnost, protože oslabený imunitní systém postižených jedinců může na očkování reagovat pouze v omezené míře.

Zvláštní nebezpečí pro osoby s oslabenou imunitou však nelze předpokládat, protože se nejedná o živé očkování.

Nebezpečí předávkování?

Případy předávkování nebyly v současné době hlášeny. Z registračních studií je však zřejmé, že i dvojnásobně zvýšená dávka byla očkovanými dobře snášena.

Avšak ti jedinci, kteří dostali zvýšenou dávku, hlásili zvýšené typické reakce na vakcínu, jako je zvýšená bolest v místě vpichu, stejně jako únava, bolest hlavy nebo febrilní reakce.

Vliv na schopnost řídit?

Některé z typických reakcí na očkování – jako je únava nebo únava – by mohly dočasně omezit vaši schopnost řídit. V takových případech je vhodné s usednutím za volant počkat, až účinky odezní.

Velmi vzácné komplikace očkování

Stejně jako u všech vakcín nelze zcela vyloučit izolované komplikace. Od zavedení preparátu Johnson & Johnson se poruchy srážlivosti krve vyskytovaly ve velmi vzácných případech.

Příznaky takových komplikací zahrnují silné (dlouhodobé) bolesti hlavy, záchvaty, rozmazané vidění, nevysvětlitelné krvácení a nevysvětlitelné podlitiny na kůži – zejména na jiných částech těla, než je skutečné místo vpichu.

Také (výslovná) dušnost, bolest na hrudi, otok nohou nebo přetrvávající bolest břicha může být známkou možných komplikací.

Takové komplikace se obvykle vyskytují v období do tří týdnů po očkování. V takových případech okamžitě kontaktujte lékaře, protože poruchy srážlivosti krve mohou být při neléčení velmi nebezpečné!

Skupina pozorovaných poruch krevní srážlivosti zahrnuje:

Žilní tromboembolismus: Ve velmi vzácných případech lékaři pozorovali tvorbu krevních sraženin po očkování, které vedly k okluzi cév. Jedinci, kteří mají obecně zvýšené riziko trombózy, by si měli být jisti, že to sdělí svému očkovacímu lékaři před očkováním.

Trombóza se syndromem trombocytopenie: Jedná se o komplikaci spojenou s tvorbou krevních sraženin (trombóz) v kombinaci s nedostatkem krevních destiček (trombocytopenie). V těžkých případech se krevní sraženiny mohou vyskytovat v neobvyklých částech těla – například v určitých oblastech mozku (tzv. trombóza sinusových žil), ale také ve slezině, játrech a střevních žilách.

Výskyt těchto komplikací – k datu uzávěrky 20. září 2021 – je jedna osoba na každých přibližně 217,000 13 podaných dávek vakcíny Johnson & Johnson. Jinými slovy, od začátku očkovací kampaně bylo pozorováno celkem XNUMX případů v přibližně třech milionech dávek vakcíny.

Příznaky se mohou objevit do tří týdnů po očkování a na rozdíl od původních předpokladů jsou nezávislé na pohlaví. Důvod pozorovaných symptomů je spatřován ve falešně aktivované koagulační kaskádě. To je zprostředkováno přechodnými protilátkami proti tzv. destičkovému faktoru 4.

Pro více informací o Guillain-Barrého syndromu klikněte zde.

Kontraindikace v případě předchozího syndromu kapilárního úniku

Podle oznámení výrobce Janssen-Cilag z 19. července 2021 byl pozorován stav známý jako syndrom kapilárního úniku (CLS), s frekvencí jeden případ na přibližně šest milionů podaných dávek vakcíny.

CLS patří mezi vzácná onemocnění, při kterých je narušena funkce krevních a lymfatických cév.

Cévy postižených jedinců se stanou propustnými, což umožní tekutině proudit do tkání. V důsledku toho krevní tlak rychle klesá. Dochází k progresivnímu otoku paží a nohou. Tato změněná distribuce tekutiny v tkáních může vést k šoku nebo dokonce k selhání orgánů.

Toto je velmi vzácný vedlejší účinek, který byl nyní zahrnut do aktualizovaných informací o produktu. Lékaři tedy nyní předem objasňují, zda se epizody CLS již v minulosti vyskytly. V takovém případě lékaři přejdou na alternativní vakcínu proti koronaviru.

Použijte

Lékaři podávají vakcínu Johnson & Johnson intramuskulárně. Obvykle do deltového svalu nadloktí. Jedno očkování podle současných znalostí pro vakcínu Johnson & Johnson nestačí.

V praxi však STIKO v Německu doporučuje mRNA vakcíny jako následné očkování pro všechny osoby starší 18 let – jak pro druhé, tak pro třetí očkování.

Doprava a trvanlivost

Na rozdíl od zvláště citlivých mRNA vakcín je Ad26.COV2.S společnosti Johnson & Johnson mnohem stabilnější. Při dvou až osmi stupních Celsia má skladovatelnost minimálně tři měsíce. Při velmi nižších teplotách – tedy minus 20 stupňů Celsia – jej lze podle výrobce skladovat i dva roky.

Vakcína od výrobce Johnson & Johnson je tedy – s omezeními – výrazně méně závislá na složitém chladícím řetězci. To usnadňuje domácí návštěvy například mobilním očkovacím týmům. Vakcína by tedy byla vhodná i pro použití v ordinacích lékařů.

I přes její větší stabilitu lékaři ideálně naočkují otevřenou ampuli do dvou hodin. Samotná vakcína je dodávána v chlazených ampulích. Každá ampule obsahuje pět dávek vakcíny. Každá dávka vakcíny odpovídá 0.5 mililitru.

Jak funguje vakcína Johnson & Johnson?

Vakcína Johnson & Johnson je druhou vakcínou proti koronaviru v západních zemích, která využívá tzv. vektorovou techniku ​​(vektorové vakcíny).

V důsledku toho produkují molekulu virového proteinu. Imunitní systém na to reaguje a „trénuje“ se tak na skutečný kontakt s patogenem Sars-CoV-2.

Vektor z „viry nachlazení

Ad26.COV2.S je založen na technologii speciálně vyvinuté společností Janssen Pharmaceutical. Na rozdíl od vakcín od BioNTech/Pfizer a Moderna je zde genetická informace plánu pro spike protein dostupná ve formě DNA.

K transportu této genetické informace do lidské buňky je zapotřebí „přepravní vozidlo“. V technických kruzích se tomu říká vektor.

Vektor vakcíny Johnson & Johnson byl původně odvozen z neškodného lidského viru nachlazení (adenovirus). Aby mohl fungovat jako „transportní virus“, vědci jej upravili: nyní již není schopen se sám replikovat a způsobit tak onemocnění (nereplikující se vektor).

Společnost Janssen/Johnson & Johnson již měla s touto technologií velmi dobré zkušenosti. Vakcína proti ebole například nedávno schválená v Evropě – schválená EMA dne 01. července 2020 – je založena na stejné technologii. Existuje tedy již mnoho dostupných údajů o bezpečnosti a snášenlivosti této technologie vakcín.