Kortizol: Co znamená vaše laboratorní hodnota

Co je kortizol?

Kortizol (také nazývaný hydrokortison) je steroidní hormon produkovaný v kůře nadledvin. Poté se dostává do krevního oběhu. V játrech se hormon štěpí a nakonec se vylučuje ledvinami močí.

Jak se vyrábí kortizol?

Tělo řídí produkci kortizolu pomocí citlivého regulačního okruhu různých hormonů. Na vrcholu je hormon uvolňující kortikotropin CRH z hypotalamu (součást diencefala). Ten se uvolňuje prudce a podporuje tvorbu a uvolňování hormonu z hypofýzy – ACTH (zkratka pro adrenokortikotropní hormon).

ACTH zase stimuluje tvorbu a uvolňování kortizolu v kůře nadledvin. Pod vlivem ACTH se koncentrace kortizolu v krvi zvyšuje již po několika minutách.

Naše tělo má však v regulačním okruhu zabudován i mechanismus zpětné vazby: Uvolněný kortizol brzdí uvolňování CRH a ACTH, takže nedochází ke stále probíhající produkci a přebytku kortizolu.

Jaké jsou funkce kortizolu?

Stručně řečeno, kortizol má následující účinky:

 • Aktivuje nebo inhibuje transkripci různých genů, tedy v jistém smyslu čtení genetické informace uložené v genech.
 • Jako antagonista inzulínu kortizol zvyšuje hladinu glukózy v krvi.
 • Podporuje odbourávání zásob bílkovin v těle.
 • Podporuje rozpouštění tukových zásob, mimo jiné tím, že zvyšuje účinek adrenalinu.
 • Zvyšuje tepovou sílu srdečního svalu, krevní tlak a dechovou frekvenci.
 • Zabraňuje nepřiměřeným reakcím imunitního systému a inhibuje záněty.
 • Inhibuje podélný růst kostí.
 • V centrálním nervovém systému kortizol zvyšuje pozornost a zpracování informací, zlepšuje paměť a stimuluje chuť k jídlu.

Kromě toho je kortizol důležitý pro vývoj embrya, konkrétněji pro vývoj plic, ledvin a srdce a tvorbu imunitního systému.

Kdy určujete hladinu kortizolu?

Hladina kortizolu je zvláště důležitá při diagnostice a kontrole onemocnění nadledvin, jako jsou:

 • Cushingova choroba (porucha hypofýzy)
 • Adenom kůry nadledvin (benigní růst)
 • zhoubný nádor kůry nadledvin
 • Nádor produkující ACTH (například malobuněčný bronchiální karcinom)
 • funkční slabost kůry nadledvin (Addisonova choroba)

Lékař může měřit kortizol v krvi, stejně jako v moči a slinách.

Kortizol: Funkční testy

Ke kontrole funkce hormonálního regulačního okruhu kolem kortizolu lékař využívá řadu funkčních testů. V těch stimuluje nebo brzdí jednotlivé kroky regulačního okruhu a pozoruje reakci organismu. Příklady takových funkčních testů:

Při CRH testu lékař pacientovi podává hormon CRH. U zdravého člověka dochází ke zvýšení „následných hormonů“ ACTH a kortizolu.

Při testu ACTH se podává ACTH, což normálně způsobuje zvýšení hladiny kortizolu. V případě poruchy kůry nadledvin tento vzestup kortizolu chybí nebo je výrazně snížen.

Při metopironovém testu lékař pacientovi podá metopiron – látku, která inhibuje enzym 11-beta-hydroxylázu. Tím je zajištěna přeměna deoxykortizolu na kortizol. Enzymová blokáda způsobuje pokles hladiny kortizolu, což u zdravých jedinců spouští vzestup ACTH. Tělo tak chce zvýšit produkci kortizolu, ale to vede pouze ke zvýšení deoxykortizolu díky inhibici enzymu. Pokud k tomuto zvýšení nedojde, může dojít k poruše uvolňování ACTH nebo enzymovému defektu syntézy steroidních hormonů.

Hladiny kortizolu: Tabulka s normálními hodnotami

Hladiny kortizolu během dne významně kolísají v důsledku epizodického uvolňování CRH. Proto hraje důležitou roli, kdy je pacientovi odebrán vzorek krve. Pro odběr krve v 8 hodin ráno platí v závislosti na věkové skupině následující normální hodnoty:

věk

Standardní hodnoty kortizolu (krev)

do 1 týdne

17 – 550 nmol/l*

2 týdny až 12 měsíce

66 – 630 nmol/l

1 až 15 let

69 – 630 nmol/l

16 až 18 let

66 – 800 nmol/l

od 19 let

119 – 618 nmol/l

* Přepočet na mikrogramy na decilitr: nmol/lx 0.0363 = µg/dl

Hladina kortizolu je nejvyšší ráno. Jak den postupuje, klesá. Při odběru krve ve 11 hodin je tedy hladina kortizolu obvykle pod 138 nmol/l pro všechny věkové skupiny.

Kortizol v moči

Kortizol lze stanovit i při 24hodinovém sběru moči. Normální rozmezí pro všechny věkové skupiny je zde 79 až 590 nmol/24 h.

Kdy se snižuje kortizol?

Chronicky nízká koncentrace kortizolu se nazývá hypokortizolismus. Mezi typické příznaky patří snížená výkonnost, slabost, nevolnost a nízký krevní tlak. Příčinou je funkční porucha kůry nadledvin (adrenální insuficience). Lékaři rozlišují primární, sekundární a terciární formu insuficience v závislosti na lokalizaci poruchy:

Primární hypokortizolismus

 • Krvácející
 • Nádory kůry nadledvin (včetně metastáz z nádorů v jiných částech těla)
 • Infekce, jako je tuberkulóza
 • Odstranění nadledvinek během operace
 • Užívání určitých léků (například anestetikum etomidát navozující spánek)

Kromě celkových příznaků nízkého kortizolu bohužel pacienti s Addisonovou chorobou trpí hypoglykémií, ztrátou tekutin a sodíku ledvinami, překyselením (acidózou) a silnou pigmentací kůže.

Sekundární a terciární hypokortizolismus

Pokud je poškození v mozku, tedy v hypofýze nebo v thalamu, hovoří lékař o sekundárním nebo terciárním hypokortizolismu. Nejčastější příčinou je náhlé vysazení dlouhodobé léčby kortizolem. Někdy je za tím ale trauma nebo velké nezhoubné výrůstky (adenomy).

Kdy je zvýšený kortizol?

Pokud je kortizol příliš vysoký, lékař hovoří o hyperkortizolismu nebo Cushingově syndromu. Většina Cushingových syndromů je způsobena podáváním glukokortikoidů, jako je tomu u autoimunitních onemocnění. Dalšími příčinami zvýšených hladin kortizolu jsou kortizol produkující tumory kůry nadledvin nebo ACTH produkující tumory. Ten může vzniknout v hypofýze i v jiných částech těla.

Vysoká hladina kortizolu: Důsledky

Trvale zvýšená hladina kortizolu vede mimo jiné k:

 • osteoporóza
 • Atrofie svalstva
 • Ukládání tuku na trupu těla (obezita trupu s býčím krkem a kulatým obličejem v úplňku)
 • Vysoký krevní tlak
 • Slabost pojivové tkáně
 • tenká kůže
 • opožděné hojení ran
 • žaludeční vředy
 • diabetický metabolismus
 • edém (zadržování vody v tkáni)
 • depresivní nálada

Pokud současné onemocnění současně vede ke zvýšeným hladinám ACTH, zvyšuje se kromě produkce kortizolu i syntéza mužských pohlavních hormonů. U postižených žen je narušen menstruační cyklus. Kromě toho se může vyvinout mužská struktura vlasů (jako růst vousů).

Co dělat, když se změní hladina kortizolu?

Vzhledem k individuálnímu kolísání hladin hormonů má jediná hodnota kortizolu malý význam. Lepší informace poskytuje opakovaná měření nebo výše zmíněné speciální stimulační testy.

Pokud je hodnota kortizolu příliš vysoká, protože je přítomen nádor produkující hormony, je tento chirurgicky odstraněn a/nebo léčen léky. V druhém případě se podávají léky, které inhibují syntézu kortizolu.

V případě hypokortizolismu lékař naopak předepisuje hormonální substituční léčbu léky obsahujícími prekurzory kortizolu.