Průběh nemoci a prognóza Příznaky a příčiny stenózy míchy

Průběh nemoci a prognóza

Celkově je spinální stenóza pomalu se rozvíjejícím onemocněním, které se neobjevuje přes noc. U postižených zpravidla dochází k prvním příznakům brzy, jako je mírná záda bolest nebo příležitostné brnění v končetinách. Většina lidí těmto příznakům nevěnuje velkou pozornost.

Pouze když bolest zvyšuje se a objevují se další příznaky selhání nebo problémy se vzpřímeným postojem, navštěvuje mnoho lidí lékaře poprvé. S nekomplikovaným páteřní kanál stenóza, prognóza obvykle vypadá dobře. Díky dobře připravenému terapeutickému plánu jsou pacienti schopni pozitivně ovlivnit páteřní kanál stenóza a způsobují dilataci páteřního kanálu.

To snižuje příznaky a výrazně zlepšuje kvalitu života pacienta. Pravidelnými preventivními cviky lze podporovat páteř a vyvíjet nové páteřní kanál lze zabránit stenóze. I po chirurgickém ošetření stenóza páteřního kanálu, pacienti mají dobrou šanci na úplnou rehabilitaci.

Velmi důležité jak při konzervativní, tak při chirurgické léčbě stenóza páteřního kanálu, je dobrá shoda (adherence k terapii) pacienta. Pokud je to uvedeno, prognóza je obecně dobrá.