Denní péče a noční péče

Částečná lůžková péče

Denní a noční péče jsou formy částečně lůžkové péče (denní péče). Lidé, kteří potřebují péči, zde tráví den nebo noc v odpovídajícím zařízení. Zbytek času (noc v případě denní péče a den v případě noční péče) se o ně starají doma.

Denní péče je tedy směsí lůžkové péče v domácím prostředí a ambulantní péče v domácím prostředí. Mnoha lidem může zachránit nebo oddálit stěhování do domova a pro příbuzné je cennou úlevou a podporou.

Denní péče

Senioři v domácí péči mohou strávit několik hodin během dne v denním stacionáři (denním centru), jednou nebo vícekrát týdně. Většina zařízení nabízí denní péči ve všední dny, některá i o víkendech. Přepravní služba vyzvedne ty, kteří potřebují péči, ráno doma a později je přiveze zpět.

Noční péče

Noční pečovatelská zařízení poskytují péči a ošetřování od časného večera až do druhého rána. Lidé, kteří jsou v noci velmi neklidní, potřebují lékařskou péči nebo jsou v noci sami doma, jsou zde v dobrých rukou. Stejně jako u denní péče jsou lidé vyzvednuti a přivezeni domů přepravní službou. Personál noční péče také provádí mnoho základních pečovatelských činností, jako je osobní hygiena a oblékání.

Nalezení správné nabídky

Nabídka zařízení denní péče a noční péče není tak komplexní jako nabídka míst v domovech. Informace o zařízeních denní a noční péče ve vašem okolí lze získat například od sociálních sdružení, pečovatelských služeb a pojišťoven péče.

Získejte podrobné informace a rady, než se rozhodnete pro zařízení. Například v centru denní péče by měl být denní režim jasně strukturovaný, ale ne příliš strnulý. Měl by také nabídnout těm, kteří péči potřebují, program, který odpovídá jejich potřebám. Zjistěte, jaké volnočasové aktivity (ruční práce, zpívání, malování, exkurze atd.) nabízí kromě péče. V mnoha případech je na programu také fyzioterapie, pohybová cvičení a trénování paměti.

Denní a noční péče: Náklady

Náklady na stravování a volnočasové aktivity v zařízení denní nebo noční péče nejsou hrazeny z příspěvku na pojištění dlouhodobé péče. Ty musí pojištěnci nést sami.

Nárok na denní péči a noční péči lze mimochodem kombinovat s příspěvkem na péči a věcnými dávkami při péči.

Stupeň péče 1: Bez převzetí nákladů

U osob s pečovatelským stupněm 1 pojištění péče nehradí denní a noční péči. Tito příjemci péče však mohou částku úlevy (125 eur měsíčně) použít na pokrytí nákladů na denní a noční péči.