DemTect: jak funguje test demence

DemTect: Testovací úlohy

DemTect (detekce demence) pomáhá určit mentální postižení pacienta. Lze jím popsat i průběh psychického úpadku. Stejně jako ostatní testy (MMST, clock test atd.) se používá v diagnostice demence.

DemTect se skládá z pěti částí, které se používají k testování různých kognitivních schopností.

Subtest DemTect: Seznam slov

V prvním subtestu se testuje učební růst epizodické paměti: Pacientovi je přečten seznam slov s deseti pojmy (talíř, pes, lampa atd.). Pacient je požádán, aby zopakoval všechna slova, která si zapamatoval – na jejich pořadí nezáleží. Celé se to jednou opakuje (se stejným seznamem slov).

Počet správně zopakovaných slov v obou kolech se sčítá (maximálně 20 bodů).

Subtest DemTect: Převod čísel

Poté je požádán, aby převedl dvě číselná slova (například „šest set osmdesát jedna“) na odpovídající čísla.

V tomto dílčím testu lze získat maximálně čtyři body.

Subtest DemTect: Úloha supermarketu

Ve třetím subtestu je pacient požádán, aby vyjmenoval co nejvíce věcí, které lze koupit v supermarketu. Tento subtest testuje plynulost sémantického slova. Zkoušející spočítá uvedené termíny a zaznamená je jako bodové ohodnocení (maximálně 30).

Subtest DemTect: Pořadí čísel pozpátku

Ve čtvrté úloze se za sebou nahlas přečtou dvou-, tří-, čtyř-, pěti- a šestimístné číselné řady a pacient je požádán, aby je opakoval pozpátku. Počítá se nejdelší posloupnost správně opakovaných čísel (maximálně šest bodů). Tato úloha se používá k testování pracovní paměti.

Subtest DemTect: Opakování seznamu slov

DemTect: Hodnocení

Na konci obdrží všechny dílčí výsledky z pěti subtestů odpovídající bodovou hodnotu podle převodní tabulky. Těchto pět bodových hodnot se přičte k celkovému výsledku (maximálně: 18). Poskytuje indikaci kognitivní výkonnosti pacienta:

  • 13 – 18 bodů: kognitivní výkon odpovídající věku
  • 9 – 12 bodů: mírná kognitivní porucha
  • 0 – 8 bodů: Podezření na demenci

Při podezření na demenci se provádějí další testy.

Upozornění: DemTect není vhodný k objasnění podezření na demenci u pacientů mladších 40 let.

DemTect: Kombinace s MMST

DemTect lze také kombinovat s MMST (Mini Mental Status Test), dalším důležitým testem v diagnostice demence. Tato kombinace je velmi užitečná, protože DemTect dokáže detekovat mírné kognitivní poruchy lépe než MMST.