Zubní protetika – náklady: Co byste měli vědět!

Kolik stojí zubní protéza?

Náklady na zubní protézy se pohybují od několika stovek do přibližně tisíc eur a jsou tvořeny následujícími faktory:

  • Zubní poplatek
  • Náklady na výrobu zubní protézy
  • Materiálové náklady na zubní protézu

Zubní lékař je před ošetřením zaznamenává do tzv. plánu ošetření a nákladů. Plán ošetření a nákladů je nutné předložit zákonné zdravotní pojišťovně, aby mohla plán schválit a vypočítat dotace na náklady na zubní protézu. Tento souhlas je platný pouze půl roku.

Co nehradí zákonné zdravotní pojištění, lze pokrýt například soukromým připojištěním zubaře.

V případě soukromých pacientů jsou náklady na zubní protézy hrazeny v závislosti na zvoleném tarifu.

Dotace na zubní protézy

Plán léčby a nákladů (HKP)

HKP obsahuje následující:

  • I: aktuální nálezy chrupu
  • II: Poznatky důležité pro výpočet fixních povolenek
  • III: Plánování nákladů – odhad ošetřujícím zubním lékařem
  • IV: Stanovení dotace – dotace schválené zdravotní pojišťovnou
  • V: Fakturované částky – skutečné náklady vynaložené na ošetření

Druhá část HKP poskytuje informace o alternativách, které nejsou součástí standardní léčby a musí je hradit pacient.

Zubní protézy bez spoluúčasti

Pokud fixní příspěvek z fondu zdravotního pojištění převyšuje nakonec vynaložené náklady na zubní protézu – např. z důvodu nižších nákladů na materiál, než se odhadovalo – je zubní náhrada bez spoluúčasti. To znamená, že zákonné zdravotní pojištění kryje veškeré náklady.

Zubní protézy v zahraničí

Zákonné zdravotní pojištění obecně kryje náklady na zubní ošetření v rámci Evropské unie. Účet zahraničního zubaře musíte nejprve zaplatit sami. Vezměte však na vědomí, že zákonné zdravotní pojištění vám proplatí pouze léčbu, která je hrazena v Německu, a to pouze do výše, která by byla hrazena v Německu. Následná ošetření kvůli komplikacím jsou také na vaše náklady, takže náklady na zubní protézy v zahraničí mohou být i přes levnější nabídky dražší než v Německu.