Dexmedetomidin: Účinky, dávkování

Jak dexmedetomidin působí?

Dexmedetomidin inhibuje uvolňování nervového posla noradrenalinu ve specifické oblasti mozku: locus caeruleus. Tato struktura mozku je obzvláště bohatá na nervové buňky, které komunikují prostřednictvím noradrenalinu a podílejí se na kontrole orientace a pozornosti.

Méně norepinefrinu díky dexmedetomidinu následně znamená méně mediátorové látky k aktivaci těchto nervových buněk. Z tohoto důvodu má dexmedetomidin primárně sedativní účinek. Kromě toho zprostředkovává analgetické a svalově relaxační účinky.

Jak rychle dexmedetomidin účinkuje?

Lékaři podávají účinnou látku jako infuzi. Účinek je téměř okamžitý a lze jej velmi dobře ovládat.

Na co je dexmedetomidin schválen?

Za druhé, lékaři mohou podávat dexmedetomidin dospělým neintubovaným pacientům pro sedaci před a/nebo během diagnostických nebo chirurgických zákroků.

I když dexmedetomidin patří do skupiny sedativ (trankvilizérů), nepoužívá se při poruchách spánku nebo úzkosti.

Jak se dexmedetomidin používá

Dexmedetomidin se podává ve formě ve vodě rozpustného dexmedetomidin hydrochloridu jako infuze. Dávkování je založeno na tělesné hmotnosti. Obvykle se pohybuje mezi 0.2 a 1.4 mikrogramy na kilogram tělesné hmotnosti za hodinu (= 1.4 mikrogramů kg/h). Maximální dávka je 1.4 mikrogramu kg/h.

Během podávání dexmedetomidinu lékařský personál mimo jiné monitoruje srdeční frekvenci a krevní tlak jednotlivce.

Nejběžnější vedlejší účinky dexmedetomidinu lze připsat inhibici uvolňování norepinefrinu. Patří mezi ně pokles krevního tlaku, vzestup krevního tlaku a nízká srdeční frekvence (bradykardie).

Mnohem méně časté jsou neklid a výkyvy krevního cukru.

Pokud máte podezření na nežádoucí účinky nebo se u nich rozvinou, kontaktujte lékaře nebo zdravotníka.

Kdy byste neměli používat dexmedetomidin?

Obecně nepodávejte dexmedetomidin v následujících případech:

  • jestliže jste přecitlivělý nebo alergický na léčivou látku nebo na kteroukoli složku přípravku
  • u pokročilé srdeční blokády (2. nebo 3. stupně) u pacientů bez kardiostimulátoru (blokáda srdce = porucha vedení vzruchu v srdci)
  • při nekontrolovaném vysokém krevním tlaku
  • během těhotenství
  • u dětí a dospívajících do 18 let

Tyto lékové interakce se mohou objevit u dexmedetomidinu.

Dexmedetomidin zvyšuje tlumivé vlastnosti jiných léků se sedativními účinky a/nebo účinky navozujícími spánek. Patří mezi ně, ale nejsou omezeny na:

  • Anestetika (jako je isofluran, propofol, midazolam).
  • prášky na spaní (jako jsou benzodiazepiny, Z-drogy)
  • silné léky proti bolesti ze skupiny opioidů (jako je morfin a alfentanil)

Dexmedetomidin blokuje enzym cytochrom P450 2B6 (CYP2B6). V zásadě jsou tedy myslitelné interakce s léky, které jsou degradovány prostřednictvím CYP2B6. Zda je to klinicky relevantní, není známo.

Dexmedetomidin pravděpodobně zvyšuje krevní tlak a účinek jiných léků na snížení srdeční frekvence (např. betablokátory).

Dexmedetomidin během kojení.

Dexmedetomidin přechází do mateřského mléka. Jeho hladina je však pod detekčním limitem 24 hodin po ukončení léčby.

Lékaři spolupracují s matkou a rozhodují, zda přestat kojit, a pokud ano, na jak dlouho.

Jak získat léky s dexmedetomidinem

Dexmedetomidin je dostupný na předpis v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Lék podává výhradně personál k tomu vyškolený.