Hodnoty diabetu: Co indikují

Jaké jsou hodnoty pro diabetes?

V Evropě se hladina glukózy v krvi obvykle měří v miligramech na decilitr (mg/dl). Mezinárodně (zejména v USA) se však měří v milimolech na litr (mmol/l).

Nejdůležitějšími hodnotami jsou glykémie nalačno a HbA1c. Ten se také nazývá „dlouhodobá paměť glukózy v krvi“. Kromě toho abnormální hodnoty v orálním glukózovém tolerančním testu (oGTT) indikují prekurzor diabetu („prediabetes“) nebo diabetes. Pro diagnostiku se používá i průkaz cukru v moči.

Cukrovka: Na jaké úrovni je nebezpečná?

Za prvé: velké nebezpečí u diabetes mellitus spočívá v tom, že hladina cukru v krvi se může nebezpečně vykolejit a – v extrémních případech – hrozí diabetické kóma. Hladiny cukru nad 250 mg/dl (13.9 mmol/l) jsou varovným signálem pro hyperglykémii. V případě hypoglykémie jsou pod 70 mg/dl (3.9 mmol/l).

Kdy je diabetes diagnostikován?

Hladina glukózy v krvi nalačno oGTT: 2-Std hodnota HbA1c (%)
Zdravý <100 mg / dl <140 mg / dl 4.5 5.7 na
<5.6 mmol / l <7.8 mmol / l
Snížená tolerance glukózy 100 – 125 mg/dl 140 – 199 mg/dl 5.7 6.4 na
5.6 – 6.9 mmol/l 7.8 – 11 mmol/l
Diabetes mellitus ≥ 126 mg / dl ≥ 200 mg / dl ≥ 6,5%
≥ 7 mmol/l ≥ 11.1 mmol/l

Hladina glukózy v krvi nalačno

Hladina glukózy v krvi nalačno je nejdůležitější z krevních hodnot diabetu pro diagnostiku diabetu. Pohybuje se od 60 do 99 mg/dl nebo 3.3 až 5.6 mmol/l u zdravých jedinců. Pokud je glykémie nalačno mezi 100 a 125 mg/dl, označuje se to již jako abnormální glykémie nalačno (IFG = narušená glykémie nalačno). Hodnoty nad 125 mg/dl velmi pravděpodobně indikují diabetes mellitus. Aby se vyloučila nesprávná měření, je hodnota obvykle stanovena podruhé.

Diabetes – HbA1c (dlouhodobá hodnota glukózy v krvi)

U zdravých jedinců i diabetiků se molekuly cukru navážou na část červeného krevního barviva (hemoglobinu). Hemoglobin s obsahem cukru se nazývá glykohemoglobin A (také HbA1c). Normálně však není na více než 5.7 procenta hemoglobinu navázána molekula cukru.

V důsledku trvale zvýšené hladiny glukózy v krvi je vyšší podíl hemoglobinu u diabetiků zatížen molekulou cukru. Protože červené krvinky žijí v průměru asi 120 dní, je hodnota HbA1c vhodná jako dlouhodobá hodnota pro diabetes a poskytuje tak informaci o kontrole glykémie za posledních osm až dvanáct týdnů. Jednotlivé denní výkyvy nemají vliv na hodnotu HbA1c. HbA1c je určen především ke sledování úspěšnosti léčby.

Test orální tolerance glukózy (oGTT)

Po 120 minutách se odebere nový vzorek krve ke stanovení hladiny glukózy v krvi. Tato dvouhodinová hodnota poskytuje údaj o tom, kolik glukózy absorbované z krve bylo absorbováno do buněk pomocí inzulínu. Pokud dvouhodinové hodnoty překročí 200 mg/dl, je velmi pravděpodobný diabetes mellitus. Pokud je diabetes známý, neměl by se oGTT používat, aby nedošlo ke snížení hladiny glukózy v krvi.

Požadované hodnoty diabetu v průběhu léčby

Cílené hodnoty glykémie jsou vždy individuálně projednány s ošetřujícím lékařem. Je to proto, že se liší v závislosti na konstituci a věku pacienta. Pro většinu pacientů však platí normální hodnoty diabetu doporučené Německou diabetologickou společností. Jen nepatrně se liší u diabetiků 1. typu a diabetiků 2. typu.

Hodnoty diabetu 1. typu

Hodnoty diabetu 2. typu

U diabetu 2. typu je léčba řízena hodnotou glykémie nalačno a také hodnotou HbA1c. U diabetiků 2. typu je hodnota glykémie nalačno před jídlem v nejlepším případě mezi 80 a 120 mg/dl. Pokud je vyšší, je třeba upravit medikaci.

Jsou-li přítomna doprovodná onemocnění, jako je vysoký krevní tlak (hypertenze), poškození ledvin (nefropatie) nebo porucha metabolismu tuků (hyperlipidémie), je třeba je také léčit, protože příliš vysoká hladina glukózy v krvi tato onemocnění zhoršuje. Doporučuje se hodnota HbA1c mezi 6.5 a 7.5 procenty. Zohledněny jsou i individuální potřeby pacientů. Například je možné, že hodnota HbA1c 8.0 může být u starších pacientů stále tolerovatelná.

Jaké hodnoty diabetu platí v těhotenství?

  • Glykémie nalačno: 92 mg/dl (5.1 mmol/l)
  • Glykémie po jedné hodině: 180 mg/dl (10.0 mmol/l)
  • Glykémie po 2 hodinách: 153 mg/dl (8.5 mmol/l)

U těhotných i netěhotných je důležité pravidelně sledovat hladinu diabetu.