Propuštění z nemocnice

Od října 2017 je nemocnice povinna v rámci tzv. „propouštěcího managementu“ (též nazývaného „řízení péče nebo přechodu“) zahájit veškerou nezbytnou následnou péči po hospitalizaci.

V této souvislosti nemocnice organizuje např. ambulantní rehabilitační opatření po pobytu v nemocnici nebo také následnou hospitalizaci (lůžkovou rehabilitaci).

V době propuštění může být také organizována pomoc v domácnosti a v případě potřeby přechod do domova pro seniory.

Všechna tato opatření však pro vás jako pacienta nejsou povinná: tato asistenční opatření můžete také odmítnout – což musíte potvrdit podpisem.