Utonutí a formy utonutí

Co se děje při utonutí?

Při utonutí je přerušen přívod kyslíku, takže se člověk nakonec udusí. Utonutí je definováno jako konečné udušení:

V plicích tonoucího člověka již nemohou být červené krvinky (erytrocyty) zatíženy kyslíkem. Čím déle je přívod kyslíku přerušen, tím více buněk v těle umírá, takže smrt nastává již po několika minutách.

Blokáda dechu díky přirozenému ochrannému reflexu

Křeč hlasivkové štěrbiny může přetrvávat, například pokud je pacient v bezvědomí. Obvykle se však vyřeší během několika sekund.

Primární utonutí a sekundární utonutí

V závislosti na délce doby, než nastane smrt utonutím, se rozlišuje primární a sekundární utonutí:

K primárnímu utonutí dochází, když vdechnutí tekutiny způsobí nedostatek kyslíku, který vede ke smrti do 24 hodin.

Voda, která pronikla do plic, navíc dokáže zničit jemné alveoly, které jsou zodpovědné za výměnu plynů v plicích, takže se oběti mohou udusit ještě dlouho po vyproštění. V tomto případě sekundární utonutí vykazuje podobné příznaky jako primární utonutí: dušnost a smrt buněk způsobená nedostatkem kyslíku, což vede ke smrti.

Mokré utonutí a suché utonutí

U naprosté většiny úmrtí utonutím je přítomno mokré utonutí: Křeč hlasivkové štěrbiny se po krátké době uvolní, takže blokáda dýchání odpadne. Tonoucí se pak reflexivně snaží popadnout dech – i pod vodou, přičemž vdechuje vodu do plic. Výsledný nedostatek kyslíku nakonec vede ke smrti.

Tiché utonutí

Smrt utonutím je tichá smrt. Pouze ve filmech nebo knihách se tonoucí oběti divoce mlátí, kopou nohama a hlasitě křičí o pomoc. Skutečnost je jiná: Protože tonoucí nemůže dýchat kvůli glotální křeči, nedokáže na sebe upoutat pozornost ani křikem.

Blízko utonutí

Tonoucí se oběť, která je včas zachráněna a tím zachráněna před smrtí, se označuje jako blízko utonutí. V takových případech se doporučuje zůstat v nemocnici alespoň 24 hodin, aby bylo možné pozorovat případné následné škody, které mohou vést k sekundárnímu utonutí (viz výše).

Rozlišení: Vnitřní utonutí

Jak dlouho trvá utonutí?

Jak dlouho člověk přežije bez kyslíku, závisí na různých faktorech, například:

  • Tělesná hmotnost a velikost: čím méně hmoty máte, tím méně kyslíku vaše tělo potřebuje.
  • Fyzická zdatnost: Trénovaní lidé vydrží déle bez kyslíku než netrénovaní lidé.

Ani ten nejtrénovanější potápěč nebo závodní sportovec však bez kyslíku nevydrží o moc déle než deset minut.

Utonutí: První pomoc

Při utonutí se počítá každá vteřina. Tato opatření první pomoci doporučují odborníci:

  • V první řadě informujte záchrannou službu na čísle 112.
  • Hoďte tonoucí oběti předmět, kterého se má držet (například záchranný prostředek nebo míč).
  • Pokud se zachraňujete: Přistupte k tonoucímu se zezadu a chyťte ho pod podpaží. Plavte s ním na břeh v poloze na zádech. Pozor: Vždy počítejte s tím, že tonoucí se vás bude snažit držet a strčit vás přitom pod vodu!

O opatřeních první pomoci na zemi:

  • Zkontrolujte, zda oběť dýchá.
  • Pokud postižený dýchá, uložte ho do stabilizované polohy (takto se to dělá u dospělých a tak se to dělá u dětí).