Rychlý test léku: Aplikace a spolehlivost

Co je to rychlý test na drogy?

Rychlý test na drogy slouží k jednoduché a rychlé detekci drog, některých léků nebo jejich degradačních produktů v moči, slinách nebo potu, na kůži nebo na povrchu předmětů. Rozbor dechových plynů pro zjištění alkoholu lze také označit jako rychlý test na drogy.

Obecně platí, že rychlé testy na léky jsou založeny na takzvaném imunotestu. Poskytuje důkaz o užívání drog pomocí reakce antigen-protilátka. Protilátky jsou látky normálně tvořené tělem, které vážou cizorodé látky (antigeny), a tím je zneškodňují. V rychlém testu na drogy – zjednodušeně řečeno – se hledané látky navážou na uměle vyrobené, specifické protilátky a vyvolají barevnou reakci viditelnou pouhým okem.

Kdy děláte rychlý test na drogy?

Rychlý test na drogy může být nezbytný v různých situacích ke zjištění užití látky. Kromě právních hledisek to může mít význam i terapeuticky, např. když se může stát nutností podání protijed nebo intenzivní medikamentózní léčba (ventilace, dialýza). Rychlý test na drogy se provádí například:

  • v případech podezření na otravu a v neobjasněných naléhavých lékařských situacích
  • sledovat postup medikamentózní terapie
  • k objasnění otázky zavinění např. při dopravních nehodách
  • v rámci vyšetřování v soudním lékařství

Co se dělá při rychlém testu na drogy?

Do čerstvé moči se ponoří testovací proužek moči nebo tzv. multidrogová screeningová karta. Pokud množství hledané látky překročí mezní hodnotu, testovací pole změní barvu.

Jaká jsou rizika rychlého testu na drogy?

Provedení rychlého testu na drogy nepředstavuje jako vyšetřovací metoda žádná zdravotní rizika. Ve vzácných případech může být rychlý test na drogy falešně pozitivní. Například použití legálních produktů z konopí (jako je šampon) může mít za následek pozitivní test na otření drog. Konzumace makového koláče může také způsobit změnu barvy v rychlém testu na drogy. Evropský mák totiž obsahuje stopy látek podobných opiu, i když v medicínsky irelevantním množství.

Co je třeba mít na paměti při rychlém testu na drogy?